Zamek Królewski na Wawelu

, Angelika Krajewska
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Kolejny raz w Kra­kowie: ) w ten dzien mie­li­smy ode­brac szwa­ga­gra z lot­ni­ska ale samo­lot mial lodo­wac dopiero o 21 -szej to czemu mie­li­by­smy nie sko­rzy­stac z oka­zji by odwie­dzic ponow­nie piekny Kra­kow. Dobrze ze mamy to piekne mia­sto pod nosem i mozemy zawsze do niego wra­cac tym bar­dziej ze mam sio­stre i brata w tym mie­scie: )

Piękny, histo­ryczny, dumny Wawel to taki zaby­tek że każdy Polak musi go zoba­czyć. Jest nie­sa­mo­wity. Chęt­nie tu wra­camy. Maje­sta­tyczne mury z nie­sa­mo­witą histo­rią spra­wiają że kiedy zamknie się oczy można poczuć atmos­ferę i kli­mat minio­nych epok. Piękne widoki w obiek­cie jak i panorama z niego. Zamek piekny, przy­tla­cza ogro­mem. Czy­sto i duzo miej­sca do odpo­czynku i posi­le­nia sie. Toalety dobrze ozna­ko­wane i rozmiesz­czone. Super zej­scie do smo­czej jamy i jej wla­sci­ciela. Smok nie­sa­mo­wity. Zieje­ ogniem co 4 minuty. Zamek na pewno inny niż przeważnie  czło­wiek sobie wyobraża. Całość bar­dzo ładna i cie­kawa, tym bar­dziej, że tra­fi­li­śmy na ładną pogodę. Kasy czynne od 9, bile­tów na polowe atrak­cji brak o 16 😢  Jedyny minus żela­zne zasady brak moż­li­wo­ści robie­nia zdjęć, ale i tak warte zwie­dze­nia. Zwie­dza­jąc zamek na Wawelu doświad­czamy cof­nię­cia się w cza­sie, ucząc się histo­rii o kró­lach Pol­ski🙂

, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska

Rynek:

O każ­dej porze dnia i nocy warty odwie­dze­nia, zawsze się tu coś dzieje, uliczni graj­ko­wie, prze­bie­rańcy, tan­ce­rze, rysow­nicy. Będąc w sto­licy południo­wej Pol­ski musimy zoba­czyć kościół Mariacki, pomnik Adama Mic­kie­wi­cza (punkt spo­tkań „pod Ada­siem&rdquo😉, czy jedna z pierw­szych gale­rii han­dlo­wych – Sukien­nice. Rynek wciągu dnia robi wspa­niałe wra­że­nie ale po zmroku jest jesz­cze pięk­niej­szy. Kolo­rowe ilu­mi­na­cje, gwarne ogródki kawiar­niane, mno­gość zabyt­ków zachwycą każ­dego podróż­nika. Rynek to także miej­sce wielu imprez i wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. Prze­piękna sta­rówka: )

, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska

 

, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
, Angelika Krajewska
Avatar użytkownika Angelika Krajewska
Angelika Krajewska
Komentarze 6
2017-07-31
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Avatar użytkownika Joanna
Joanna
02 sierpień 2017 14:54

Jednemu dziecku już pokazałm Kraków. Za jakiś czas gdy drugie podrośnie będę miała okazję, żeby znów wybrać się do tego pięknego miasta.

Avatar użytkownika mokunka
mokunka
02 sierpień 2017 10:44

Super Angeliko, że bywacie w Krakowie. To miasto królewskie , z niepowtarzalnym klimatem. Zawsze chętnie tam wracam , zwłaszcza, że mam rodzionę i jest się gdzie zatrzymać.

 

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
02 sierpień 2017 08:36

Cudny Twój Kraków 🙂 Tak, tam można wiele razy i przy każdej okazji 🙂

Avatar użytkownika Danusia
Danusia
01 sierpień 2017 19:22

Byłam wielokrotnie w Krakowie i na Wawelu. Za każdym razem i krakowska Starówka i zamek robi na mnie ogromne wrażenie. To miejsce typu " must have" każdgo krajtrotera:-) Fajnie,że tam zawitaliście.

Avatar użytkownika marian
marian
01 sierpień 2017 15:48

To prawda każdy Polak musi ten zamek zobaczyć.Ja czekam na moją kolejke bo tam jeszcze nie byłem.

Avatar użytkownika Anja
Anja
01 sierpień 2017 15:11

Ależ różne i odległe od siebie destynacje wybieracie tego roku🙂 W Grodzie Kraka też dawno nie byłam, a to również jedno z tych miast, do których mogłabym wracać i wracać.

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024