Gdzie Mieszko i Dobrawa mieszali - Katedra pierwsza na ziemiach Polskich

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Na Ostrowie Tumskim Poznan książe Mieszko I mieszkal z Dobrawa po przyjeciu Chrztu Polski w 966 r.

Pierwsza swiatynia na ziemiach polskich powstala wlasnie w 966 r w Poznaniu na Ostrowie Tumskim ( wyspa)

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Budowę pierwszej katedry - trójnawowej bazyliki przedromańskiej - rozpoczął ok. 966 r książę Mieszko ..

Niestety została ona zniszczona w l. 1038-39 przez pogaństwo i przez najazd czeskiego Księcia Brzetysława .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W czasie wielkanocnym poswiecilem czas na zwiedzanie SAKRALNYCH zabytkow Poznania .

Pierwsze kroki skierowalem do pierwszej chrzescijanskiej swiatynii na terenie Polski –

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

do KATEDRY na Ostrowie Tumskim gdzie w w 966 r. książe Mieszko I przyjął chrzest Polski .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Obecna Katedra gotycką światynie wzniesiono w miejscu tej najstarszej na ziemiach polskiej . , która była zapewne najstarszą polską świątynią katolicką w kształcie kamiennej bazyliki o trzech nawach. Katedra była wielokrotnie przebudowywana.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Budowa nowej, dwuwieżowej bazyliki romańskiej z ciosów kamiennych od 1039 do 1058 r.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Około 1243 r. rozebrano wschodnią część świątyni, stawiając na jej miejscu

prezbiterium wczesnogotyckie z cegieł.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W XIV w. dobudowano gotycki korpus nawowy, a w XIV/XV w. - wybudowano nowe gotyckie prezbiterium.,wzniesiono większość kaplic otaczających świątynię.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Obecny kształt katedry nadano w XIII i XIV wiek..

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W początkach XIX wieku katedra została gruntownie odrestaurowana.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Wzniesiono nową kaplicę grobową Mieszka I i Chrobrego, zwaną od tej pory Złotą. Okupacja niemiecka i i walki o Poznań w 1945 roku spowodowały duże zniszczenia katedry Po II wojnie przywrócono gotycki wygląd fasady, a do wnętrza sprowadzono zabytki z innych świątyń Wielkopolski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W 1962 r. papież Jan XXIII nadał świątyni tytuł Bazyliki Mniejszej.

Pierwszym polskim biskupem zostal Jordan który miał siedzibe w Poznaniu.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Kościół katedralny był miejscem wielu wydarzeń historycznych.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Do takich należały m.in.zaslubiny i pogrzeby średniowiecznych królów i książąt;

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

świątynia jest najstarszą nekropolią władców z dynastii piastowskiej.

 • W 1300 r.król Wacław II poślubił w katedrze Ryksę, córkę Przemysła II.
 • W 1341 r.król Kazimierz Wielki zawarł w niej drugi z kolei związek małżeński - z Adelajdą, córką landgrafa heskiego Henryka II Żelaznego, połączony z koronacją nowej królowej.
 • W 1343 córka Kazimierza Wielkiego Elżbieta wyszła za mąż w katedrze za Bogusława V, księcia wołogojsko - słupskiego.
 • w 1807 r.odbył się ślub gen. Jana Henryka Dąbrowskiego z Barbarą Chłapowską.
 • W 1966 r (16-17.04.) w świątyni rozpoczęto obchody Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce.
 • W 1983 r.odwiedził katedrę papież Jan Paweł II.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
 • Katedra ma 81 m długości i 43,5 m szerokości.
 • Wysokość nawy głównej wynosi 24,5 m,
 • wież ok. 62 m,
 • a wieżyczek nad obejściem - 44 m.

W fasadzie znajduje się ostrołukowy, uskokowy portal z profilowanych i glazurowanych cegieł. drzwi brązowe nad portalem ze scenami z życia św. Piotra (zewnątrz) i św. Pawła (wewnątrz)

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W kaplicach katedry znajduje się wiele cennych dzieł sztuki

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

 • w Złotej kaplicy – z 1835-41 (z wykorzystaniem starszych murów) jako mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego - stoją posągi obu władców odlane z brązu oraz ich grobowiec.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
 • W kaplicy Świętego Krzyża znajduje się monumentalny nagrobek Górków, wykonany w 1574 r., uważany za najlepsze dzieło renesansowej rzeźby w Wielkopolsce.
 • W obejściu, obok drzwi do zakrystii wikariuszowskiej, usytuowany jest nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego (zm. 1553 r.)
 • Obok wejścia do kaplicy Serca Jezusowego znajduje się wczesnogotycka płyta nagrobna Teodoryka Pradela (zm. 1383 r.)

Obok najwcześniejszego grobowca Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zachowała się tam prawie połowa wapiennej misy chrzcielnej .

Przypuszcza się, że misa ( o średnicy 5 cm ) jest ona pozostałością baptysterium zbudowanego w czasach Mieszka I, jeszcze przed powstaniem pierwszej katedry

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Przyjmuje się jako rzecz pewną, iż w 966 r.właśnie w Poznaniu na Ostrowie Tumskim Mieszko I przyjął chrzest i tak Polska dołączyła do Chrześcijaństwa .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Bazylika archikatedralna jest najstarszym zabytkiem miasta .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Wokół Katedrdy sa jeszcze swiatynie i inne budynki którym warto poswiecic czas i uwage.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
 • siedzibę księcia z jego rezydencją – dwukondygnacyjnym kamiennym palatium

obecnie kościół Najświętszej Marii Panny- w tym miejscu odkryto pozostałości umocnień drewniano-ziemnych grodu oraz książęcego palatium, , z którym połączona była kaplica grodowa. Kaplica powstała prawdopodobnie jako dom modlitwy dla Dobrawy (Dąbrówki), żony Mieszka I i jej czeskiego dworu przybyłego z nią do Polski

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

które było dwukondygnacyjną, największą odkrytą na ziemiach polskich, budowlą świecką z tego okresu.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Ostrów Tumski w Poznaniu – jedyna pozostała w Poznaniu wyspa na Warcie na ktorej to znajduje się Katedra . Wyspe otaczają dwa ramiona rzek: Warta oraz Cybina,

Z lądem Ostrów Tumski łączą mosty: Bolesława Chrobrego (z lewym brzegiem) i Mieszka (z prawym brzegiem).

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W 2007 roku został otwarty most biskupa Jordana, który laczy Ostrow Tumski z stara czescia miasta Srodka , zostalo przywrócony historyczny połączenie wyspy

Zespół urbanistyczno-architektoniczny Ostrowa Tumskiego i Śródki figuruje w rejestrze zabytków

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W czasie wielkanocnym poswiecilem czas na zwiedzanie SAKRALNYCH zabytkow Poznania .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Pierwsze kroki skierowalem do pierwszej chrzescijanskiej swiatynii na terenie Polski –

do KATEDRY na Ostrowie Tumskim gdzie w w 966 r. książe Mieszko I przyjął chrzest Polski .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

KATEDRA miesci się po wschodniej stronie miasta – wyjazd na Warszawe. .

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Dojazd do Katedry z dworca PKP oraz PKS ok. 20 minut tramwajem lub autobusem ,

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Wielkopolska to kraina, która należy do obszarów wyjątkowych na mapie Polski.

Wyróżnia się różnorodnością swych walorów.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Są nimi:

 • zróżnicowane środowisko przyrodnicze,
 • pamiątki bogatej przeszłości, obfitującej w ważkie wydarzenia
 • godna poznania współczesność.

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Komentarze 0
2012-04-13
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024