Szlak Orlich Gniazd - Ojców i okolice

Kościół z 1877w, Tadeusz Walkowicz
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Dzień 2. Zwiedzanie Ojcowa i okolic.

Ojców. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1370 roku. Rozwinęła się ona z osady powstałej przy zamku. Od XIX wieku następowała zmiana charakteru miejscowości z letniskowej na uzdrowiskową. Działalność uzdrowiska datuje się od roku 1855, już kilka lat później liczne starcia podczas powstania styczniowego w znacznym stopniu spustoszyły wieś. Podczas naprawy zniszczeń powstały znane ośrodki wczasowe Pod Łokietkiem, Goplana, Pod Kazimierzem oraz park zdrojowy. Przez dziesięciolecia aż do chwili obecnej pozostał raczej miejscowością turystyczną. Atrakcje to m.in.

Bębło, Tadeusz Walkowicz
Bębło, Tadeusz Walkowicz

- muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego w budynku dawnego hotelu Pod Łokietkiem z 1860 roku oraz Pod Kazimierzem z 1885 roku

- dawny park zdrojowy z końca XIX wieku

Brama Krakowska, Tadeusz Walkowicz
Brama Krakowska, Tadeusz Walkowicz

- muzeum etnograficzne PTTK w willi Bazar Warszawski

- Kaplica "Na Wodzie"

Kościół z 1877w, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia Nietoperzowa, Tadeusz Walkowicz
Wąwóz Casne Skałki, Tadeusz Walkowicz

- Jaskinia Ciemna i Jaskinia Łokietka.

Całodzienna wycieczka po okolicy. Zwiedziłem Jaskinię Ciemną, potem czarnym szlakiem rowerowym do Murowni.

A teraz do ruin zamku z XIVw, Tadeusz Walkowicz
A teraz do ruin zamku z XIVw, Tadeusz Walkowicz

Jaskinia Ciemna o łącznej długości korytarzy 186 m mieści się na Górze Koronnej. Jest to fragment istniejącego kiedyś systemu podziemnych korytarzy (230 m), na który składały się: dzisiejsza jaskinia, znajdujący się na prawo od niej Tunel, a dalej tzw. Ogrojec przechodzący w Oborzysko Wielkie oraz odbiegająca od niego jaskinia W Leszczynie. Jest to jedna z najstarszych siedzib człowieka w Polsce (120-115 tys. lat p.n.e.), wykorzystywana jeszcze w średniowieczu. Dziedziniec przed jaskinią oraz Ogrojec powstały poprzez zawalenie się stropu jaskini przed epoką lodową. Jaskinia zaczyna się ogromną komorą wstępną, największą ze znanych na całej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (90x20 m), która przechodzi dalej w zwężający się korytarz. Dno jaskini wyścielone jest grubym na 8 m. namuliskiem, występują niewielkie stalagmity. W końcowym korytarzu, na stropie rozwinięte są półkoliste zagłębienia tzw. kotły wirowe. Temperatura powietrza w jaskini wynosi ok. 7°C, a wilgotność ok. 95%. Szata naciekowa jaskini nie prezentuje się, niestety zbyt okazale, gdyż została zniszczona w XIX w. oraz przez współczesnych wandali, kiedy jaskinia była jeszcze ogólnodostępna. Zimują tutaj także nieliczne nietoperze (nocki duże i podkowce małe).

Kawałek drogą do Białego Kościoła, następnie ruin zamku rycerskiego. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja z 1877, murowany jednonawowy, zbudowany w stylu eklektycznym, głównie neogotyckim. Na ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Śnieżnej pochodzący z XVII wieku. Pozostałości zamku z początku XIV wieku, usytuowane na Skale Zamczysko. Zamek należący do rycerskiego rodu Syrokomlów był użytkowany dość krótko. W połowie XIV wieku został opuszczony, prawdopodobnie z powodu wzniesienia siedziby rodowej w Korzkwi lub uszkodzenia spowodowanego przez obsunięcie się narożnika murów. W latach 1993-1994 przeprowadzono tu badania archeologiczne, które pozwoliły zrekonstruować częściowo zarys budowli.

Jaskinia Nietoperzowa, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia Nietoperzowa, Tadeusz Walkowicz

Teraz czarnym szlakiem do Jaskini Wierzchowskiej Górnej.

Jaskinia Wierzchowska Górna jest największą ze znanych jaskiń na obszarze krakowskim, a drugą na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Łączna długość jej korytarzy wynosi 975 m, a Hala Wielka Dolna jest jedną z największych komór na Jurze. Leży w górnym odcinku Doliny Kluczwody, na lewym zboczu, w masywie skalnym Berdo. Posiada trzy otwory wejściowe, skomplikowany system korytarzy i komór. Dwa z otworów znajdują się ok. 10 m nad dnem doliny, a trzeci kilkanaście metrów wyżej. Pierwsza wzmianka o grocie pochodzi z 1853 r., a w II poł. XIX w. miały miejsce liczne badania archeologiczne prowadzone przez Jana Zawiszę (1871-73) i Gotfryda Ossowskiego (1884-86). Znaleziono m.in. kości niedźwiedzia, lwa, hieny i renifera jaskiniowego oraz ślady pobytu człowieka (neolit).

Żródło Miłości, Tadeusz Walkowicz
Kozy , Tadeusz Walkowicz
, Tadeusz Walkowicz

Przez Bębło czerwonym szlakiem rowerowym do Jaskini Nietoperzowej.

Jaskinia Nietoperzowa znajduje się w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zwana była także Jerzmanowicką, Księżą lub Białą. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących nietoperzy. Jaskinia usytuowana jest w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Położona 447m n.p.m. ma 306m długości. Jest jedną z największych jaskiń Jury Krakowskiej. Z punktu widzenia archeologicznego Jaskinia Nietoperzowa znana jest przede wszystkim jako stanowisko górnopaleolityczne datowane na 38 000 lat wstecz, będące obozowiskiem łowców niedźwiedzia jaskiniowego. Łowcy jerzmanowscy byli przedstawicielami grup ludzkich, określanych już jako - człowiek myślący. Byli twórcami odkrytych tu m.in. krzemiennych grotów i oszczepów. W trakcie wykopalisk natrafiono także na fragmenty naczyń glinianych, narzędzia kamienne, krzemienne oraz kości pozostawione przez grupy ludzkie, odwiedzające jaskinię w następnych epokach - od neolitu do średniowiecza (od 4500 p.n.e. do XIII w. naszej ery). W poziomach archeologicznych jaskini odkryto również kości i zęby zwierzęce, głównie niedźwiedzia (4000 kłów), jak też hieny jaskiniowej, lwa jaskiniowego, borsuka, mamuta, żubra pierwotnego, nosorożca włochatego, renifera, konia oraz drobnych gryzoni, ptaków i ryb.

Spacerek wzdłuż Prądnika, Tadeusz Walkowicz
Spacerek wzdłuż Prądnika, Tadeusz Walkowicz

A teraz przez Czajowice powrót do Ojcowa.

Resztki murów, Tadeusz Walkowicz
Krótki odpoczynek, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia Ciemna, Tadeusz Walkowicz
Widok ruin z dołu, Tadeusz Walkowicz
Czajowice, Tadeusz Walkowicz
Rękawica, Tadeusz Walkowicz
Widok ruin z dołu, Tadeusz Walkowicz
Ojców - Dziurawiec, Tadeusz Walkowicz
Samotna, Tadeusz Walkowicz
Czarnym szlakiem do Jaskini Wierzchowskiej, Tadeusz Walkowicz
Ojców - moja kwatera, Tadeusz Walkowicz
Wejscie na szlak do Jaskini Ciemnej, Tadeusz Walkowicz
Stwór w skałach , Tadeusz Walkowicz
W górę , Tadeusz Walkowicz
Granica - Austria, Tadeusz Walkowicz
Wejście na platformę, Tadeusz Walkowicz
Granica - Rosja, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia Ciemna , Tadeusz Walkowicz
Wejście do Jaskini Wierzchowskiej, Tadeusz Walkowicz
Na platformie widokowej Jaskini Ciemnej, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
Ciekawostka - drzewo rośnie w domu, Tadeusz Walkowicz
Szlak czarny do Murowni, Tadeusz Walkowicz
Widoki na szlaku, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
Pod Kazimierzem - d.hotel, Tadeusz Walkowicz
Widoki na szlaku, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
Do Jaskini Krowiej, Tadeusz Walkowicz
Widoki na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Teraz do Bębła, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia Krowia, Tadeusz Walkowicz
Komentarze 0
2012-06-03
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024