Przez Rycerki

Kapliczka, Tadeusz Walkowicz

Dziań 3. Godzina 6.30, mgła nad szczytami, rosa na trawie. Czerwonym szlakiem przez Rachowiec do Soli. Teraz Przez Rycerkę Dolną do Górnej. Czarnym szlakiem Przez wracam do Soli. Wzdłuż drogi do niebieskiego szlaku do Zwardonia.

Rachowiec – szczyt (954 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim w grupie Wielkiej Raczy. Szczyt nie jest zalesiony, dlatego rozpościera się z niego widok na Wielką Raczę, Rycerzową, Bendoszkę Wielką i Muńcuł, a także na Małą Fatrę. Na Rachowcu znajduje się największy w okolicy (1200 metrów) wyciąg narciarski (narciarze upodobali sobie górę już w okresie międzywojennym). Mimo oddalenia od innych szczytów, z powodu bliskości Zwardonia jest on popularny zarówno wśród miłośników nart, jak i turystów pieszych.

Kapliczka, Tadeusz Walkowicz
Kapliczka, Tadeusz Walkowicz

Sól - wieś w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Leży w zachodniej części grupy Wielkiej Raczy w południowo-zachodniej części Beskidu Żywieckiego. Położona jest w dolinie Słanicy, pomiędzy Rachowcem (od północy) a grzbietem Oźnej. Wieś prawdopodobnie powstała w XVI wieku, założona przez osadników wołoskich, przybyłych od strony węgierskiej. Nazwa miejscowości pochodzi od źródeł solankowych, które tu niegdyś eksploatowano, uzyskując sól przez odparowanie wód solankowych. Sól warzono do 1808 roku. Jednak władze austriackie nakazały w roku 1823 zabudować słone źródło a prymitywny szyb zasypać. W latach 1920-1930 poszukiwano w okolicach Soli ropy naftowej. Podczas wierceń dokonywanych w latach 1947-1950 na głębokości około 1300 m nawiercono cieplicę chlorkowo-sodową (39° C). We wsi znajdują się studzienki solankowe, usytuowane w centrum. Są to solanki chlorkowo-sodowe, jodkowe i bromkowo-jodkowe. Woda w źródłach jest słona a jej mineralizacja wynosi ok. 40g/litr. Solanki o rdzawym kolorze nie nadają się do picia.

Rycerka Dolna - wieś w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Dzieje Rycerki Dolnej są ściśle powiązane z dziejami Rycerki Górnej. Powstanie miejscowości związane jest prawdopodobnie z osadnictwem wołoskim. Pierwsze osady w dolinie Rycerki pojawiły się w XVII wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku wieś znalazła się w rękach właścicieli sporej części Żywiecczyzny - Wielopolskich. Jednak już w 1808 roku Rycerkę kupuje od Andrzeja Wielopolskiego Ludwik Delavaux. W latach czterdziestych XIX wieku dawne dobra Komorowskich i Wielopolskich wykupuje Karol Ludwik Habsburg. Po jego śmierci w 1847 roku syn Albrecht oprócz posiadłości na północ od Żywca oraz klucza makowskiego w starostwie lanckorońskim nabywa również Rycerkę. Podczas II wojny światowej w roku 1940 Niemcy wysiedlili 700 mieszkańców, sprowadzając 68 osadników niemieckich. Rycerka Dolna graniczy z miejscowościami - Rajcza, Sól, i Rycerką Górną. Znajduje się to wiele ośrodków wypoczynkowych oraz wyciąg narciarski Białasówka. Ponadto na obszarze Rycerki Dolnej znajdują się następujące szczyty: Hutyrów, Łysica, Słowików Groń i Sobański Groń.

Między Rycerką D i G, Tadeusz Walkowicz
Między Rycerką D i G, Tadeusz Walkowicz

Rycerka Górna - wieś w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Leży w masywie Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki), przy granicy ze Słowacją. Składa się z 61 rozproszonych części, rozsianych u podnóży i na zboczach gór jak np. Praszywka czy Bendoszka oraz przełęczy jak np. Przegibek i innych. Miejscowość turystyczna – 10 szlaków pieszych, 3 wyciągi narciarskie. Założona na początku XVII wieku pod nazwą Radeczka, pierwsza wzmianka w 1628. Osadnictwo wołoskie, oparte na gospodarce żarowej – wypalaniu lasu pod pola uprawne, użyźniane popiołem. Teren działalności zbójników w XVII i XVIII wieku. Procederowi sprzyjało położenie na szlaku handlowym wiodącym na Słowację i do Austrii. Na terenie Rycerki działał m.in. Maciej Wakuła, po ujęciu wbity na pal, oraz Jerzy Proćpak. Po przejściu wsi na własność Habsburgów rozwój przemysłu drzewnego (tartaki, wyrób sprzętu gospodarstwa domowego itp.). W połowie XIX wieku założono w miejscowości hutę szkła. W 1873 założono miejscowość Rycerka Górna-Kolonia, obecnie jest to najwyżej położona część wsi Rycerka Górna. Zasiedlili ją początkowo osadnicy z Austrii. Od 1918 w niepodległej II RP. W tym okresie oddano do użytku dwa schroniska: na Wielkiej Raczy i na Przegibku. Miały być polską konkurencją dla schronisk Beskidenverein, m.in. schroniska na Lipowskiej, oddanego do użytku w 1931.

Godzina 15.08 powrót do Częstochowy. Dopadła nas burza jadąc pociągiem, stoimy wyłączono prąd. Z lekkim opóźnieniem docieram przed burzą do domu.

Poranek na czerwonym szkau, Tadeusz Walkowicz
Rycerka Górna, Tadeusz Walkowicz
Mgły , Tadeusz Walkowicz

Dziań 3. Godzina 6.30, mgła nad szczytami, rosa na trawie. Czerwonym szlakiem przez Rachowiec do Soli. Teraz Przez Rycerkę Dolną do Górnej. Czarnym szlakiem Przez wracam do Soli. Wzdłuż drogi do niebieskiego szlaku do Zwardonia.

Rachowiec – szczyt (954 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim w grupie Wielkiej Raczy. Szczyt nie jest zalesiony, dlatego rozpościera się z niego widok na Wielką Raczę, Rycerzową, Bendoszkę Wielką i Muńcuł, a także na Małą Fatrę. Na Rachowcu znajduje się największy w okolicy (1200 metrów) wyciąg narciarski (narciarze upodobali sobie górę już w okresie międzywojennym). Mimo oddalenia od innych szczytów, z powodu bliskości Zwardonia jest on popularny zarówno wśród miłośników nart, jak i turystów pieszych.

Rycerka Górna, Tadeusz Walkowicz
Rycerka Górna, Tadeusz Walkowicz

Sól - wieś w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Leży w zachodniej części grupy Wielkiej Raczy w południowo-zachodniej części Beskidu Żywieckiego. Położona jest w dolinie Słanicy, pomiędzy Rachowcem (od północy) a grzbietem Oźnej. Wieś prawdopodobnie powstała w XVI wieku, założona przez osadników wołoskich, przybyłych od strony węgierskiej. Nazwa miejscowości pochodzi od źródeł solankowych, które tu niegdyś eksploatowano, uzyskując sól przez odparowanie wód solankowych. Sól warzono do 1808 roku. Jednak władze austriackie nakazały w roku 1823 zabudować słone źródło a prymitywny szyb zasypać. W latach 1920-1930 poszukiwano w okolicach Soli ropy naftowej. Podczas wierceń dokonywanych w latach 1947-1950 na głębokości około 1300 m nawiercono cieplicę chlorkowo-sodową (39° C). We wsi znajdują się studzienki solankowe, usytuowane w centrum. Są to solanki chlorkowo-sodowe, jodkowe i bromkowo-jodkowe. Woda w źródłach jest słona a jej mineralizacja wynosi ok. 40g/litr. Solanki o rdzawym kolorze nie nadają się do picia.

Rycerka Dolna - wieś w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Dzieje Rycerki Dolnej są ściśle powiązane z dziejami Rycerki Górnej. Powstanie miejscowości związane jest prawdopodobnie z osadnictwem wołoskim. Pierwsze osady w dolinie Rycerki pojawiły się w XVII wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku wieś znalazła się w rękach właścicieli sporej części Żywiecczyzny - Wielopolskich. Jednak już w 1808 roku Rycerkę kupuje od Andrzeja Wielopolskiego Ludwik Delavaux. W latach czterdziestych XIX wieku dawne dobra Komorowskich i Wielopolskich wykupuje Karol Ludwik Habsburg. Po jego śmierci w 1847 roku syn Albrecht oprócz posiadłości na północ od Żywca oraz klucza makowskiego w starostwie lanckorońskim nabywa również Rycerkę. Podczas II wojny światowej w roku 1940 Niemcy wysiedlili 700 mieszkańców, sprowadzając 68 osadników niemieckich. Rycerka Dolna graniczy z miejscowościami - Rajcza, Sól, i Rycerką Górną. Znajduje się to wiele ośrodków wypoczynkowych oraz wyciąg narciarski Białasówka. Ponadto na obszarze Rycerki Dolnej znajdują się następujące szczyty: Hutyrów, Łysica, Słowików Groń i Sobański Groń.

W drodze na Rachowiec, Tadeusz Walkowicz
W drodze na Rachowiec, Tadeusz Walkowicz

Rycerka Górna - wieś w powiecie żywieckim, w gminie Rajcza. Leży w masywie Wielkiej Raczy (Beskid Żywiecki), przy granicy ze Słowacją. Składa się z 61 rozproszonych części, rozsianych u podnóży i na zboczach gór jak np. Praszywka czy Bendoszka oraz przełęczy jak np. Przegibek i innych. Miejscowość turystyczna – 10 szlaków pieszych, 3 wyciągi narciarskie. Założona na początku XVII wieku pod nazwą Radeczka, pierwsza wzmianka w 1628. Osadnictwo wołoskie, oparte na gospodarce żarowej – wypalaniu lasu pod pola uprawne, użyźniane popiołem. Teren działalności zbójników w XVII i XVIII wieku. Procederowi sprzyjało położenie na szlaku handlowym wiodącym na Słowację i do Austrii. Na terenie Rycerki działał m.in. Maciej Wakuła, po ujęciu wbity na pal, oraz Jerzy Proćpak. Po przejściu wsi na własność Habsburgów rozwój przemysłu drzewnego (tartaki, wyrób sprzętu gospodarstwa domowego itp.). W połowie XIX wieku założono w miejscowości hutę szkła. W 1873 założono miejscowość Rycerka Górna-Kolonia, obecnie jest to najwyżej położona część wsi Rycerka Górna. Zasiedlili ją początkowo osadnicy z Austrii. Od 1918 w niepodległej II RP. W tym okresie oddano do użytku dwa schroniska: na Wielkiej Raczy i na Przegibku. Miały być polską konkurencją dla schronisk Beskidenverein, m.in. schroniska na Lipowskiej, oddanego do użytku w 1931.

Godzina 15.08 powrót do Częstochowy. Dopadła nas burza jadąc pociągiem, stoimy wyłączono prąd. Z lekkim opóźnieniem docieram przed burzą do domu.

Rycerka Górna - kościól, Tadeusz Walkowicz
Na Rachowcu, Tadeusz Walkowicz
Rycerka Górna, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Soli, Tadeusz Walkowicz
Rycerka Górna - barman - otwiera butelki z piwem, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Soli, Tadeusz Walkowicz
Szlak papiesko- luterański, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Soli, Tadeusz Walkowicz
Studnia solankowa, Tadeusz Walkowicz
Ciekawe.., Tadeusz Walkowicz
A tu rosa, Tadeusz Walkowicz
Serafinov po słowaskiej stronie, Tadeusz Walkowicz
Sól, Tadeusz Walkowicz
Zabytkowa Dzwonnica, Tadeusz Walkowicz
Kościół w Soli, Tadeusz Walkowicz
Przy kościele, Tadeusz Walkowicz
, Tadeusz Walkowicz
Avatar użytkownika Tadeusz Walkowicz
Tadeusz Walkowicz
Komentarze 1
2012-07-08
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Avatar użytkownika biedronka01
biedronka01
14 kwiecień 2013 10:34

Moja przyjaciółka mieszka w Rycerce Dolnej, odwiedzam ją kilka razy w roku. Piękne okolice

Zwiedzone atrakcje

Rycerka

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024