Podlesice - trasa 716

Góra Zborów, Tadeusz Walkowicz
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Jestem w Podlesicach po raz któryś, i ciągły problem z noclegiem. Gościniec Jurajski…brak noclegów. Zajazd Jurajski…impreza – wesele. Tym razem hotel Ostaniec – promocja ale ….bez posiłków, …..ale warto. Jestem gościem w Podlesicach.

Zwiedzam znane mi Podlesice, idę do Michałowej Karczmy…jestem sam...pierogi ruskie ze śmietaną. Teraz spacerek wokół Podlesic – około 5 godzin.

Wspinaczka skałkowa, Tadeusz Walkowicz
Wspinaczka skałkowa, Tadeusz Walkowicz

Podlesice zawdzięczają swoją popularność głównie ich bliskiemu położe­niu w stosunku do najpopularniejszych terenów wspinaczkowych Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Wieś Podlesice istniała już na początku drugiej połowy XV wieku. Nic nie wiadomo o jej historii, nie zachowały się w niej żadne zabytki, mogące pomóc badaczom w poznaniu jej dziejów. Wiadomo jednak, że na tym terenie ludzie zamieszkiwali już około 115 tysięcy lat temu. W Dziadowej Skale odkryto sporo obrobionych kości zwierząt, w tym starannie ukrytą żuchwę końską. Możliwe, że służyły one tajemnym obrzędom. W Ruskiej Skale tkwiącej w Górze Apteka, kilkaset metrów na zachód od wsi, znaleziono ślady człowieka, który mieszkał i polował tu 10-40 tysięcy lat temu.

Skałki Podlesickie to zwyczajowa, ale coraz mniej popularna nazwa nadana przez taterników wszystkim ostańcom i skalnym urwiskom w pobli­żu wsi Podlesice, które nie należą do grupy Skał Morskich i Skał Rzędkowickich. Pod tą nazwą występują więc Skały Podlesickie, które znajdują się na zachód od Podlesie, oraz Skały Kroczyckie, czyli skałki i ostańce na Górze Zborów i Górze Kołoczek. Skały Podlesickie to ciąg lesistych wzgórz, ciągnących się pomiędzy Skałami Morskimi a Skałami Rzędkowickimi, z licznymi ostańcami. Przez taterników nazwa ta jest przenoszona dość nagminnie na skalne zwieńcze­nia wznoszącej się około 2 krn dalej na północ Góry Zborów. Najwyższym wzniesieniem w tej grupie jest góra Apteka wysokości 449 m n.p.m. Wień­czące je skałki tworzą fantastyczną, wielką bramę skalną. To znakomity punkt widokowy. Skały Podlesickie, choć malowni­cze, nie cieszą się nadmiernym zainte­resowaniem wśród młodych adeptów alpinizmu, starych wyjadaczy i zwolen­ników wspinaczki ekstremalnej. Ci preferują dwie sąsiadujące grupy ska­łek - Skały Rzędkowickie i skałki na Górze Zborów, Górze Kółeczek oraz na północno-zachodnich zboczach pasma Skał Kroczyckich, ponad tora­mi Centralnej Magistrali Kolejowej. Nigdzie, w całej Jurze, nie ma ta­kiego nagromadzenia skał, turni, iglic i skalnych urwisk, jak na Górze Zbo­rów zwanej także Berkową Górą (462 m n.p.m.). Cały ten teren jest rezerwatem przyrody - Góra Zborów, utworzonym w l957 roku. To praw­dziwy labirynt wąwozów, dolinek i tajemnych przejść, w którym łatwo zabłądzić i po którym poruszać się potrafią chyba tylko wspinacze. Tych, jeżeli tylko dopisuje pogoda, zawsze tu pełno, to oni nadają nazwy ogromnej większości skałek i ścianek wspinaczkowych. Niektóre nazwy brzmią poetycko; Dziewica, Głowa Cukru (naj­większa ściana skalna w tym rejonie), Wielbłąd, Okręt, Sadek, Sowa, Sówka, Sedes, inne nawiązują do rzeczywistości i dnia codziennego: - Filar Wyklęty (nazywany przez wspinaczy, którzy nie mogli nań wejść) przemianowany w ostatnich latach na Filar Wyklętych. Spadające Gwiazdy, z pokonaniem której miały pro­blemy gwiazdy polskiego alpinizmu. Dwie Aspiryny (na Głowie Cukru) - droga wspinaczkowa, z któ­rej każdy schodzi mocno spocony nawet w chłodne dni. Polak potrafi - sarkastyczna aluzja do modnego hasła. Jarzębinka - pionowa, piękna nietrudna droga wspinacz­kowa, niegdyś z drzewkiem, rosnącym w połowie ściany w szczelinie skalnej.

Podlesice, Tadeusz Walkowicz
Podlesice, Tadeusz Walkowicz

U mnie w hotelu impreza integracyjno – biznesowa.

Jaskinia na Górze Zborów, Tadeusz Walkowicz
Typowa ulicówka, Tadeusz Walkowicz
Góra Zborów, Tadeusz Walkowicz
Kwatery do wynajęcia, Tadeusz Walkowicz
Góra Zborów, Tadeusz Walkowicz
Noclegi, Tadeusz Walkowicz
Na górze Zborów w dole Podlesice, Tadeusz Walkowicz
Podlesice, Tadeusz Walkowicz
Góra Zborów, Tadeusz Walkowicz
Hotel Ostaniec, Tadeusz Walkowicz
Tu mieszkam, Tadeusz Walkowicz
W Michałowej Karcznie, Tadeusz Walkowicz
Michałowa Karczma, Tadeusz Walkowicz
Wiosna, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia, Tadeusz Walkowicz
Wejście, Tadeusz Walkowicz
Za mna Góra Zborów, Tadeusz Walkowicz
Góra Zborów, Tadeusz Walkowicz
Trochę historii, Tadeusz Walkowicz
Komentarze 1
2013-04-20
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

mokunka
28 kwiecień 2013 08:57

Ależ ty trafiasz z tymi noclegami na Jurze, hihihi ...zawsze na jakaś imprezę🙂

pozdrawiam🙂

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024