Góry Opawskie

Wieża widokowa na Biskupiej Kopie, Tadeusz Walkowicz

Głuchołazy – Zlaty Hory – Biskupia Kopa – Zlate Hory – Głuchołazy.

Dziś wyjazd do Głuchołaz autobusem.

Zamknięta, Tadeusz Walkowicz
Zamknięta, Tadeusz Walkowicz

Góry Opawskie - najdalej na wschód wysunięty fragment polskich Sudetów i jedyne pasmo górskie Opolszczyzny są niewielkie, niewysokie, ale bardzo urozmaicone. Atrakcyjności dodają im zabytkowe miasta - Głuchołazy i Prud­nik - oraz ładne wioski u stóp wzniesień. Pasmo stanowi wysunięty ku północy przyczółek ogromnej morawskiej grupy górskiej Jesioników. Całość zajmuje około 130 km2, ale w granicach Polski leży tylko ich niewielki fragment - 40 km3, którego najwyższym wzniesieniem jest zwieńczona wieżą widokową graniczna Biskupia Kopa (889 m n.p.m.). Mimo niewielkich wysokości w krajobrazie wyróżniają się wzniesienia o stromych, zalesionych zbocza. W Polsce Góry Opawskie ciągną się wąskim, niespełna 20-kilometrowym pasmem wzdłuż granicy. Zasadniczo składają się na nie trzy części: masyw Góry Parkowa nad Głuchołazami z kulminacją Średniej Kopy (543 m n.p.m.), masyw Biskupie Kopy i Srebrnej Kopy między Konradowem a Nową Wsią oraz rnasyw Prudnicki z kulminacją Długoty (457 m n.p.m.). Północne zbocza Biskupiej i Srebrnej Kopy przecina przełomowa dolina Złotego Potoku, ponad którą na północ wznoszą się Olszak (453 m n.p.m.) i Krzyżówka (427 m n.p.m.).

Zdobienia, Tadeusz Walkowicz
Zdobienia, Tadeusz Walkowicz

Następnie drogą do granicy i szlaku zielonego w Zlanych Horach. Ostro pod górę i docieram do kamiennej wieży widokowej na szczycie Biskupiej Kopy – 890m – najwyższy szczyt Gór Opawskich. Na wieżę, prowadzą kręte schody. Bilet wstępu można kupić za złotówki lub czeskie korony. Największą atrakcją wylesionej kopuły szczytowej jest wieża widokowa po czeskiej stronie, wybudo­wana na miejscu drewnianej ambony. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 16 sierpnia 1898 r. - wieży nadano wów­czas imię cesarza Franciszka Józefa. Aby Prusacy nie odebrali tej nazwy jako austro-węgierskiego resentymentu do Śląska, podczas ceremonii odegrano także pruski hymn, a strażnicy graniczni nie stwarzali żadnych problemów dla turystów zdobywających szczyt od pruskiej strony, W latach realnego socjalizmu wieża była zamknięta i służyła jako nadajnik. Obecnie moż­na wejść na górę za niewielką opłatą i z platformy widokowej podziwiać panoramę Jesioników, Gór Złotych i Bialskich, Przedgórza Sudeckiego oraz Niziny Śląskiej aż po Wrocław. Obok, na miejscu spalonej w latach 50, XX w. Rudolfom chaty, powstaje nowe schronisko, o szczytu wzdłuż granicy szlak prowadzi (30 min) na zalesiony wierzchołek Srebrnej Kopy (785 m n.p.m.), skąd trasą wyznaczoną w XIX w. schodzi do Srebrnej Przełęczy, spotykając żółte znaki z Pokrzywnej do schroniska. Z przełęczy ścieżka wspina się na Zamkową Górę (571 m n.p.m.), gdzie można obejrzeć pozostałości murów, wałów i fosy niewielkiego XlV-wiecznego zamku rycerza von Rosenberga. O warowni niewiele wiadomo - prawdo­podobnie w XV w. zagnieździli się w niej rycerze-rabusie i z tego powodu zosta­ła zburzona przez wojska księcia opolskiego Bolka II. Z Zamkowej Góry, oddalając się od granicy państwa, szlak schodzi przez las pod szczytem Szyndzielowej Kopy (533 m n,p.m.) do Pokrzywmej (30 min), gdzie wychodzi w pobliżu zalewu i ośrodka Złoty Potok.

Następnie wracam do Zlanych Hor.

W drodze do Zlatych Hor, Tadeusz Walkowicz
Ciekawe skały, Tadeusz Walkowicz
Ruina kaplicy, Tadeusz Walkowicz

Zlate Hory - miasto w Czechach, w kraju ołomunieckim, w Górach Opawskich. Historycznie położone jest na Dolnym Śląsku, w jego czeskiej części (powiat Jesenik) - w przeszłości wchodziło w skład dolnośląskiego biskupiego Księstwa Nyskiego. Zlate Hory leżą przy granicy z Polską a najbliższym miastem w Polsce są leżące w odległości 6 km Głuchołazy. Do 1958 częścią gminy był również przysiółek Skrivankov, który na skutek wymiany granic znalazł się w Polsce jako Skowronków. Okres władzy komunistycznej to przyłączanie kolejnych osad, dotychczas samodzielnych, budowa nowych osiedli mieszkaniowych i ponowny rozwój górnictwa miedzi i złota (po 1989 po raz kolejny wydobycie zakończono). W ostatnich latach, zwłaszcza po otwarciu granic, Zlate Hory stały się miejscowością przyciągającą turystów - głównie amatorów turystyki górskiej, rowerowej oraz związanej ze "złotą" przeszłością (organizuje się m.in. zawody płukania złota).

Po zwiedzeniu miasteczka wracam do Głuchołaz.

Płyta na kaplicy, Tadeusz Walkowicz
Płyta na kaplicy, Tadeusz Walkowicz
Zlate Hory, Tadeusz Walkowicz
Zlate Hory, Tadeusz Walkowicz
Zlate Hory, Tadeusz Walkowicz
Ulice Zlatych Hor, Tadeusz Walkowicz
Kościół, Tadeusz Walkowicz
Kaplica, Tadeusz Walkowicz
Avatar użytkownika Tadeusz Walkowicz
Tadeusz Walkowicz
Komentarze 0
2008-11-12
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Zlate Hory

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024