Kielce

, Marek Weber
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem
Historia Kielc to ponad 900 lat. Dokładnej daty założenia miasta nie można ustalić, ale jedna z legend głosi, ze Mieszko, syn Bolesława Śmiałego, błądząc po okolicznych kniejach został napadnięty przez zbójców. Z walk z nimi Książę wyszedł zwycięsko, dzięki widzeniu w którym ukazał mu się św. Wojciech. Na miejscu swojego cudownego ocalenia postawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Podczas tej wyprawy Mieszko znalazł "kielce", czyli kły dzika, od których późniejsza osada otrzymała nazwę. Na przełomie XI i XII wieku właścicielami osady zostali biskupi krakowscy, którzy na wzgórzu, zwanym obecnie Zamkowym, zbudowali dwór. W roku 1171 biskup Gedeon herbu Gryf na miejscu modrzewiowego kościoła św. Wojciecha wybudował kościół murowany z kamienia, w stylu romańskim i założył kolegiatę, przenosząc parafię św. Wojciecha do kościoła biskupiego. W latach 1208-1218 za rządów Wincentego Kadłubka powstała tutaj szkoła parafialna. Z tej szkoły wyszedł też prawdopodobnie dominikanin Wincenty z Kielc, autor "Żywota świętego Stanisława". Pierwsza wzmianka o Kielcach z okresu średniowiecznego pochodzi z roku 1212r, a prawa miejskie Kielce uzyskały w1295roku. Napady tatarskie na Polskę w połowie XII wieku zniszczyły gród doszczętnie, ale został szybko odbudowany. W tym czasie kościół kielecki otoczono wysokim murem i zaopatrzono w strzelnice oraz blanki. W XV wieku kardynał Fryderyk Jagiellończyk nadal miastu herb: Złotą koronę w polu czerwonym, a pod koroną litery "CK" (Civitas Kielcensis - Obywatelstwo Kieleckie). Okolice miasta słynęły z obfitości surowców mineralnych: rudy miedzi, ołowiu i żelaza, które zaczęto eksploatować na dużą skale w XV wieku. Powstały huty metali i szkła, oraz manufaktury wytwarzające zbroje. W zakładach znajdowali zatrudnienie mieszkańcy z okolicznych wsi i osad, ale także fachowcy z Niemiec, Węgier, Słowacji i Włoch. W latach 1637-1642 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika wzniesiono, z taniego miejscowego budulca, pałac w stylu renesansu francuskiego, który - nieznacznie przebudowany - przetrwał do dziś. W okresie wojen ze Szwedami miasto spłonęło. Ocalał jedynie pałac wraz z kościołem oraz kościół na wzgórzu Karczówka. Prawdziwy przełom w dziejach miasta nastąpił z chwilą upaństwowienia dóbr biskupich w roku 1789. Gród, który dotąd biskupi, otrzymał prawo wybierania deputowanych do Sejmu. W XVIII wieku powstał w Kielcach browar, kilka cegielni, ujeżdżalnia, szpital przy kościele św. Leonarda, szkoła średnia oraz seminarium duchowne. Po trzecim rozbiorze Polski Kielce dostały się pod panowanie austriackie. W roku 1809 miasto weszło w skład Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 podzieliło los ziem włączonych do Królestwa Polskiego, stając się na pewien czas siedziba województwa krakowskiego.
Wielki przełom w dziejach Kielc ma związek ze Stanisławem Staszicem. Zaprojektował on i stworzył Staropolski Okręg Przemysłowy z kopalniami, hutami i ciągiem zakładów przemysłowych wzdłuż rzeki Kamiennej. W roku 1816 założył w Kielcach pierwszą uczelnię techniczną w Polsce - Szkołę Akademiczno-Górniczą, która później została przeniesiona do Warszawy.
Chlubą miasta są tradycje walk narodowo-wyzwoleńczych, związane z insurekcją kościuszkowską, a następnie z powstaniami: listopadowym i styczniowym. Wydarzeniem politycznym o dużym znaczeniu był spisek zawiązany przez księdza Piotra Ściegiennego, mający na celu opanowanie Kielc przez powstańców chłopskich w 1844 roku. Po wykryciu spisku jego organizatora zesłano na Sybir. W roku 1905 Kielce włączyły się w organizowanie strajków szkolnych, demonstracje i strajki robotnicze.
W sierpniu 1914 roku miasto zostało pierwszą stolicą niepodległej Polski. Wtedy wkroczyły tu oddziały strzelców Jozefa Piłsudskiego. W tym czasie do Legionów wstąpiło w Kielcach 900 mężczyzn, a 200 kobiet pracowało na rzecz polskiego wojska w służbach sanitarnych, aprowizacyjnych, kwatermistrzowskich. Na kilka miesięcy przed wybuchem drugiej wojny światowej z kieleckiego garnizonu wyruszył oddział żołnierzy, który objął służbę w placówce wojskowej na Westerplatte i bohatersko bronił jej na początku września 1939. Od pierwszego do ostatniego dnia okupacji niemieckiej w mieście szalał terror hitlerowski, którego ofiarami padali Polacy i Żydzi. Społeczność miasta odpowiadała zorganizowanym oporem. W mieście działało kilkanaście podziemnych organizacji. Spośród wielu akcji partyzanckich to: zamach oddziału GL na niemiecką kawiarnię w 1943 roku i w roku 1944 zamach oddziału AK na groźnego gestapowca Franza Wittka. Kielce zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej w styczniu 1945 roku przez żołnierzy radzieckich I Frontu Ukraińskiego.
Zabytki Kielc
Pałac Biskupów Krakowskich – obecnie Muzeum Narodowe - zabytek zakwalifikowany do najwyższej klasy - grupy "0" w dawnej klasyfikacji zabytków. Pałac Biskupów Krakowskich został wzniesiony w latach 1637-1644 z inicjatywy biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Jest wspaniałym i najcenniejszym z zachowanych przykładem polskiej rezydencji z epoki Wazów. Dwukondygnacyjny korpus główny, nakryty bliźniaczym, czterospadowym dachem został ujęty czterema sześciobocznymi wieżami. W reprezentacyjnych salach pierwszej kondygnacji utworzono muzeum wnętrz pałacowych. W zabytkowych wnętrzach, nawiązując do pierwotnego wystroju, zgromadzono meble, tkaniny, wybitne dzieła malarskie i ceramikę.
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Pierwotny niewielki romański kościół kolegiacki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniósł w 1171 r. bp krakowski Gedeon. Zbudowano go na najwyższym wzniesieniu starych Kielc (280 m n.p.m.), częściowo na wzór fortecy - z dwiema wieżami strzelniczymi, całość z kamienia ciosanego. Na skutek wielokrotnych przeróbek (1514-1522): dobudowy zakrystii, kapitularza, prezbiterium budynek kościelny stracił swój pierwotny wygląd.
Park Miejski Kielecki Park Miejski położony w centrum miasta, pomiędzy ulicami: Zamkową, Staszica, Solną, Paderewskiego, Ogrodową, Jana Pawła II, należy do najstarszych w Polsce. Od 1972 roku figuruje w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego. Obejmuje łącznie ze stawem, około 7 hektarów. W pierwszych o nim przekazach archiwalnych z roku 1804 został opisany jako "ogród włoski" użytkowo-ozdobny, w którym były altany, aleje, część zabudowań folwarku podzameckiego, staw i ogród kuchenny.
Kadzielnia Wg legend na Kadzielni znajdowało się miejsce pogańskiego kultu z ołtarzem służącym do składania ofiar. Jeszcze w XVI w. wzgórzem opiekował się kościelny kieleckiej kolegiaty, który za zadanie miał m.in. "odpędzanie" pogańskich mocy.
W XVIII w. rozpoczęto eksploatację tworzących Kadzielnię skał wapiennych. Kamieniołom stale rozbudowywano; w 1770 z inicjatywy biskupa K. Sołtyka postawiono w nim pierwszy wapiennik (piec do wypalania wapna). Powstały głębokie wyrobiska na najniższym poziomie zalewane wodami podskórnymi, które z kolei utworzyły jeziorko noszące nazwę, od niepowtarzalnej barwy, Szmaragdowego. Zarybione niegdyś pstrągami, ale w latach 80. wyschło w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych. Obecnie trwają prace nad jego odtworzeniem. Już w I poł. XIX w. Kadzielnia stała się celem podmiejskich wycieczek, opisywanych głównie przez Adolfa Dygasińskiego i Stefana Żeromskiego. Planowano tu utworzenie parku z ogrodem botanicznym. W 1931 roku objęto ochroną szczytowy ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów. Eksploatacja kamienia trwała do 1962 roku. Utworzono tutaj Rezerwat przyrody Kadzielnia, obejmujący 0,6 ha dawnego kamieniołomu. W południowej części wzgórza wybudowano amfiteatr na ponad 5000 miejsc, który przekazano miastu w 1971 roku podczas obchodów IX wieków Kielc. Charakterystycznym elementem Kadzielni jest pomnik Bojowników o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie odsłonięty w 1979 roku.
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
, Marek Weber
Kielce, Marek Weber
Avatar użytkownika Marek Weber
Marek Weber
Komentarze 4
2008-11-02
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz


03 listopad 2008 16:41
Konto użytkownika zostało usunięte
Avatar użytkownika Darek
Darek
03 listopad 2008 12:39
Całkowicie zgadzam się z Markiem, kiedyś jeździłem na wszelkiego rodzaju wycieczki bez głębszego przygotowania, było owszem ciekawie , ale dużo rzeczy na miejscu nam umykało, chodziliśmy czasami jak te błędne owce bez przewodnika. Od czasu kiedy zaczęliśmy się do każdej podroży odpowiednio przygotowywać, to zwiedzanie stało się dla nas większą przyjemnością, a przyswojone wiadomości były obszerniejsze i zostawały utrwalone w naszych umysłach na dłuższy czas.
Po za tym kiedy przed wyjazdem zapoznamy się z historią danego regionu, czy też obiektu zabytkowego, oraz z jego np. wystawionymi eksponatami, to po odwiedzeniu takiego miejsca mamy czasami odczucie jak byśmy tu już kiedyś byli chociaż tak naprawdę w rzeczywistości jesteśmy tam po raz pierwszy i to jest właśnie w tym wszystkim fascynujące.
Avatar użytkownika Marek Weber
Marek Weber
03 listopad 2008 11:48
Tak Moniko - zawsze gdzie jestem, albo zamierzam być i coś ciekawego zobaczyć a później opisac staram poznać się historię tego miejsca - to zawsze pomaga w interpretacji danego miejsca, oraz zrozumienia historii. Jeden z moich nauczycieli historii mówilł historię trzeba zrozumieć i wyciągnąć z niej wnioski, aby nie powtarzać błędów historii, - my sl e że te jest prawda i tego należy się trzymać.
Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.

03 listopad 2008 08:38
Konto użytkownika zostało usunięte
Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024