Główny Szlak Sudecki - Rudawy Janowickie, Góry Kamienne - trasa 972 - 973

Mysłakowice ruszam sam, Tadeusz Walkowicz
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

11.08.2014.

Ostatni odcinek Karkonoszy. Dojeżdżam samochodem do Mysłakowic.

Na szlaku, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz

Mysłakowice - duża wieś gminna nad Łom­nicą. Najcenniejszym zabytkiem jest pałac z XVIII w., który należał do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna i jego syna Fryderyka Wilhelma IV. Ten ostatni zlecił prze­budowę pałacu w stylu neogotyckim. Pałac wraz z otaczającym go parkiem tworzy piękny zespół zabytkowego krajobrazu. Do innych zabytków zaliczają się domy tyrolskie w Kolonii Tyrolskiej, kościół ewangelicki z 1840 r. z kolumnami pompejańskimi.

Mrowiec, położony między Mysłakowicami a Bukowcem, został obję­ty zagospodarowaniem parku krajobrazowego hrabiego von Redena i hra­biego Gneisenau oraz króla Fryderyka Wilhelma III. Na wierzchołku las został wycięty i zbudowano platformę widokową oraz kamienną wieżę widokową, przy której ustawiono kamienny stół z ławami. Na krawędzi stołu wyryto nazwy okolicznych miejscowości. Dzisiaj po tym zagospodarowaniu nie pozostał już żaden ślad. Poniżej szczytu znajduje się Sowi Kamień - niewiel­ka, zwietrzała skała poprzecinana żyłami aplitu.

Okolice Bukowca, Tadeusz Walkowicz
Okolice Bukowca, Tadeusz Walkowicz

Bukowiec. Miejscowość wzmiankowana była po raz pierwszy w 1305 r. Pod koniec XVIII w. majątek nabył hrabia Fryderyk Wilhelm von Reden, który wraz z małżonką Fryderyka Karoliną, a miejscowa ludność nazy­wała ją „Matką Kotliny Jeleniogórskiej” przebudowali pałac w stylu klasycystycznym i założyli piękny park. Do dziś zachowało się kilka obiektów parkowych, choć niestety w nie najlepszej kondycji. Pałac po latach zanie­dbania poddano gruntownej restauracji. Obecnie mieści się tu siedziba Związku Gmin Karkonoskich.

Warto zobaczyć:

Okolice Bukowca, Tadeusz Walkowicz
Stawek, Tadeusz Walkowicz
Dom ogrodnika Waltera, Tadeusz Walkowicz

- Dom Ogrodnika w parku,

- Ruiny opactwa z 1815 r.,

Dom ogrodnika Waltera, Tadeusz Walkowicz
Dom ogrodnika Waltera, Tadeusz Walkowicz

- Świątynię Ateny,

- Karczmę Sądową z XVIII w.,

Bukowiec, Tadeusz Walkowicz
Bukowiec, Tadeusz Walkowicz

- Kościół św. Jana Chrzciciela.

Rudawy Janowickie to masyw gór­ski sąsiaduje z Górami Kaczawskimi poprzez pasmo Gór Ołowianych, które należą do Gór Kaczawskich, z Góra­mi Lisimi, które należą do wzgórz Kotliny Kamiennogórskiej, ze wzgó­rzami należącymi do Bramy Lubawskiej, Karkonoszami poprzez Grzbiet Lasocki oraz z Kotliną Jeleniogór­ską. Główny grzbiet ma około 18 km. Najpiękniejsze widoki w Rudawach to przełom Bobru mię­dzy Ciechanowicami i Janowicami Wielkimi. Większość wsi i miast leżących na tym terenie ma przeszłość związaną z górnictwem. Turyści odwiedzają tu głównie najwyższy szczyt Rudaw, czy­li Skalnik, ruiny zamku Bolczów, Schronisko „Szwajcarka", Kolorowe Jeziorka koło Wieściszowic i kompleks ska­łek o nazwie Starościń­skie Skały.

Bukowiec kościół, Tadeusz Walkowicz
Bukowiec, Tadeusz Walkowicz
Na szlaku, Tadeusz Walkowicz

Skalnik - to dwuwierzchołkowa kulminacja Rudaw Janowickich. Na niższym wierzchołku znajdują się skałki ostańcowe - Mała Ostra, wyż­szy jest zalesiony. Na Małą Ostrą prowadzą wykute w skale schody. Na skale zbudowano platformę widoko­wą a widać - panoramę Karkonoszy, Gór Izerskich, Kaczawskich, Rudaw Janowickich oraz Pogórza Izerskiego, Kaczawskiego, Gór Wałbrzyskich i Kamiennych. Nieco poniżej węzła szlaków znajduje się charakterystyczna skalna grupa - Konie Apokalipsy. Ze względu na fantastyczną panoramę, łatwą dostępność turyści wchodzili na Skalnik już w XVIII w. Ze względu na popularność na szczycie umieszczono tablicę z opisem pano­ramy, wieżę widokową i schron turystyczny, w którym nocowali wędrowcy podziwiający romantyczne wschody lub zachody słońca.

Średnica, Tadeusz Walkowicz
Średnica, Tadeusz Walkowicz

Teraz do prywatnego Sch. Czartak, zielonym szklakiem do Kolorowych Jeziorek. Kolorowe jeziorka to cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawach Janowickich, powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni pirytu. Znajdują się one na różnych wysokościach. Błękitne Jeziorko na wysokości 635 m n.p.m., Zielone Jeziorko na wysokości 555 m n.p., Czerwone Jeziorko na wysokości 560 m n.p.m., a Czarne Jeziorko na wysokości 730 m n.p.m., i okresowo wysycha.

Cały dzień pada. Na nocleg zatrzymam się w Kamiennej Górze.

Żródło Jola, Tadeusz Walkowicz
Żródło Jola, Tadeusz Walkowicz

12.08.2014.

Lubawka. Miasto jest położone w Bramie Lubawskiej, nad Bobrem i Czar­nuszką, u stóp Gór Kruczych. Lubawka jest dziś ośrodkiem przemysłowym, usługowym oraz tury­stycznym. W okolicy można uprawiać różne formy turystyki aktywnej. Do dyspozycji są szlaki tury­styczne piesze, rowerowe, ścieżki przyrodnicze i wyciąg narciarski na Świę­tej Górze oraz hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne i pola namiotowe. Na południowy zachód od miasta znajduje się rezerwat krajobrazowy „Kruczy Kamień"- skalne urwisko wysokości 150 m oraz malownicze doliny: Krucza i Miłości, z którymi wiążą się legendy.

Liczne kamienie, Tadeusz Walkowicz
Chwila odpoczynku, Tadeusz Walkowicz
Skrzyż. pod Małą Ostrą, Tadeusz Walkowicz

Warto zobaczyć:

- Zabytkowe kamieniczki i ratusz z XVIII w. w rynku,

Skały Małej Ostrej, Tadeusz Walkowicz
Skały Małej Ostrej, Tadeusz Walkowicz

- Barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. - wewnątrz piękny ołtarz,

- Rezerwat „Kruczy Kamień".

Skały Małej Ostrej, Tadeusz Walkowicz
Skały Małej Ostrej, Tadeusz Walkowicz

Przez Góry Krucze udaję się do Krzeszowa.

Krzeszów - niewielka wieś nad Zadrną w Kotlinie Kamiennogórskiej. Wieś słynie z zespołu opactwa Cystersów - jednego z najwybitniejszych zabytków architektury barokowej na Śląsku.

Pada na Małej Ostrej, Tadeusz Walkowicz
Teraz do Sch. Czartak, Tadeusz Walkowicz
Prywatne Sch. Czartak, Tadeusz Walkowicz

Warto zobaczyć:

- Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 1728 - 1735. Wnętrze charakteryzuje się wspaniałym wystrojem malarskim i rzeźbiarskim,

Prywatne Sch. Czartak, Tadeusz Walkowicz
Prywatne Sch. Czartak, Tadeusz Walkowicz

- Kościół św. Józefa z lat 1690-1696. Wewnątrz wspaniałe freski namalowane przez Michaela Willmanna,

- Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich z sarkofagami kryjącymi doczesne szczątki książąt: Bolka l, Bernarda, Bolka II i Bolka III.

Teraz na Wysoką Kopę - pada, Tadeusz Walkowicz
Teraz na Wysoką Kopę - pada, Tadeusz Walkowicz

Znowu ulewa, odbiłem sobie piętę. Jest źle. Opuszczam Krzeszów i przez Górę Św. Anny i Góra Ziuty udaję się do miejscowości Grzędy.

Idę w deszczu, Tadeusz Walkowicz
Okolice Kolorowych Jeziorek, Tadeusz Walkowicz
Zielony Stawek, Tadeusz Walkowicz

W Grzędach Górnych między Pasmem Dzikowca a Pasmem Lesistej czynny jest zalew rekreacyjny popularny wśród mieszkańców Wałbrzycha. Latem otwarte jest też pole biwakowe. To już Góry Kamienne.

Góry Kamienne to miejsce trochę za­pomniane przez turystów. Tymcza­sem można tu znaleźć dużo spoko­ju, z dala od zatłoczonych popular­nych kurortów. Z każdym rokiem przybywa tutaj gospodarstw agroturystycznych, takich jak „Gospoda Sudecka" w Rybnicy Leśnej. Osoby zainteresowane tajemnicami II wojny światowej powinny odwie­dzić Głuszycę, Świerki oraz Ludwikowice Kłodzkie. Wsie w tych okolicach są coraz częściej zamieszkiwane przez uciekinierów z wielkich miast, którzy remontują stare chałupy.

Błękitne Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Błękitne Jeziorko, Tadeusz Walkowicz

Sokołowsko - wieś w kotlinie śródgórskiej, u podnóża Gór Kamiennych, w roku 1854, to pierwsze w Europie sana­torium przeciwgruźlicze. Ciekawostką jest to, że na tym pionierskim ośrodku wzorowano się zakładając słynne sanatorium w szwajcarskim Davos. Współczesna nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Alfreda Sokołowskiego - znamienitego polskiego lekarza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Po II wojnie światowej w PRL miejscowość pełniła nadal funkcje uzdro­wiskowe, choć lata świetności już minęły.

Warto zobaczyć:

Błękitne Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Błękitne Jeziorko, Tadeusz Walkowicz

- Cerkiew p.w. św. Archanioła Michała zbudowaną w latach 1900-1901 dla prawosławnych kuracjuszy licznie odwiedzających uzdrowisko,

- Ruiny spalonego w 2005 r. sanatorium „Grunwald” - symbol upadku miejscowości,

Błękitne Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Błękitne Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz

- Drewnianą architekturę uzdrowiskową - wspomnienie przełomu XIX i XX w.

Schronisko PTTK Andrzejówka - drewniany budynek stylowego schroniska wzniesiono na łąkach Przełęczy Trzech Dolin nad Rybnica Leśną w 1933 r. z inicjaty­wy Wałbrzyskiego Towarzystwa Górskiego. W pobliżu znajduje się szczyt Waligóra.

Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz

Waligóra - najwyższy szczyt Gór Kamiennych, położo­ny w części określanej mianem Gór Suchych. Góra ma kształt stożka - jest to wygasły wulkan zbudowany z porfirów, i dominuje nad Przełęczą Trzech Dolin. Szczyt cieszył się dużą popularnością wśród turystów przełomu XIX i XX w., nie był wówczas zalesiony i słynął z niezapomnianych panoram. Dzi­siaj polany już zarosły i ze szczytu oglądać można jedynie fragmentaryczny widok w kierunku północno-wschodnim.

Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz

13.08.2014.

Wcześnie rano, ostatni spacer do Sokołowsku. Zrobiło się zimno.

Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Purpurowe Jeziorko, Tadeusz Walkowicz
Nieczynny bar, Tadeusz Walkowicz

Niestety z nogą jest coraz gorzej, muszę przerwać wędrówkę i wracać do domu. Szkoda. Wrócę tu na pewno.

Nadal pada, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia, Tadeusz Walkowicz
Mauzoleum w Raszowie, Tadeusz Walkowicz
Kościół w Raszowie, Tadeusz Walkowicz
Raszów, Tadeusz Walkowicz
Raszów - piekarnia, Tadeusz Walkowicz
W drodze do Kamkiennej Góry, Tadeusz Walkowicz
Widoki, Tadeusz Walkowicz
Widoki, Tadeusz Walkowicz
Widoki, Tadeusz Walkowicz
Widoki, Tadeusz Walkowicz
Widoki, Tadeusz Walkowicz
PKP w Kamiennej Górze, Tadeusz Walkowicz
Ratusz, Tadeusz Walkowicz
Kamienna Góra, Tadeusz Walkowicz
Kamienna Góra, Tadeusz Walkowicz
Kościół Piotra i Pawła, Tadeusz Walkowicz
Kościół Piotra i Pawła, Tadeusz Walkowicz
Kamienna Góra, Tadeusz Walkowicz
Kamienna Góra, Tadeusz Walkowicz
Kamienna Góra, Tadeusz Walkowicz
Kamienna Góra, Tadeusz Walkowicz
Lubawka ratusz, Tadeusz Walkowicz
Rynek, Tadeusz Walkowicz
Rynek, Tadeusz Walkowicz
Stary kościół, Tadeusz Walkowicz
Krzeszów z oddali, Tadeusz Walkowicz
Krzeszów, Tadeusz Walkowicz
Zabudowania klasztoru, Tadeusz Walkowicz
Zabudowania klasztoru, Tadeusz Walkowicz
Zabudowania klasztoru, Tadeusz Walkowicz
Bazylika Mniejsza, Tadeusz Walkowicz
Bazylika Mniejsza, Tadeusz Walkowicz
Figury bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Figury bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Figury bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Figury bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Wnętrza bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Wnętrza bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Wnętrza bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Woda święcona, Tadeusz Walkowicz
Organy, Tadeusz Walkowicz
Ambona, Tadeusz Walkowicz
Wnętrza bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Wnętrza bazyliki, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Józefa, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Józefa, Tadeusz Walkowicz
Góra św. Anny, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Anny, Tadeusz Walkowicz
Kościół św. Anny, Tadeusz Walkowicz
Krzeszów z góry św. Anny, Tadeusz Walkowicz
Pola..pola.., Tadeusz Walkowicz
W stronę Grzęd, Tadeusz Walkowicz
Pasmo Dzikowca, Tadeusz Walkowicz
Avatar użytkownika Tadeusz Walkowicz
Tadeusz Walkowicz
Komentarze 11
2014-08-11
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Avatar użytkownika mokunka
mokunka
22 sierpień 2014 22:02

Tadziu, jak zawsze w trasie! Piekne wędrowanie , przedreptany Dolny Śląsk ...🙂

Avatar użytkownika Roman Świątkowski
Roman Świątkowski
17 sierpień 2014 20:07

Pięknie zwiedzone Karkonosze. Główny Szlak Sudecki pięknie pokazany

Avatar użytkownika Tadeusz Walkowicz
Tadeusz Walkowicz
16 sierpień 2014 06:41

Bardzo dziękuję, szkoda że się tak stało. Napewno tam wrócę.

Tadek

Avatar użytkownika Danusia
Danusia
15 sierpień 2014 19:33

Kuruj się i jak najszybciej wracaj do formy i na szlaki.

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
15 sierpień 2014 17:42

Teraz dopiero doczytałam o nodze, szkoda bardzo, mam nadzieję że Ci się szybko poprawi!

Avatar użytkownika Maciej A
Maciej A
15 sierpień 2014 04:27

Powodzonka

kontuzja to kiepska sprawa przy tak długiej trasie,

okolice bardzo ciekawe, mniej znane, a ładne

pozdrawiam

Avatar użytkownika marian
marian
15 sierpień 2014 01:01

Pięknie wędrujesz. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Avatar użytkownika Krzysztof Dorota
Krzysztof Dorota
15 sierpień 2014 00:11

Tadek super wędrujesz patrzymy twoją relację z pełnym zachwytem jesteś tuż obok nas w tej relacji odwiedziłeś nasze najbardziej ulubione strony czyli Rudawy Janowickie i Góry Suche tzn. Andrzejówka Waligóra ITD. Trzymamy za ciebie kciuki  na  czerwonym szlaku (głównym) sudeckim pozdrawiamy

Avatar użytkownika Ela
Ela
14 sierpień 2014 21:02

Super miejsca, wiele z nich jest mi znanych. Pięknie powędrowałeś.

Avatar użytkownika Lucy i Tom
Lucy i Tom
14 sierpień 2014 10:59

Super. Trzymam kciuki 🙂

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
14 sierpień 2014 10:38

Pięknie Tadziu wkraczasz w mniej znane mi rejony 🙂 Dalej trzymamy kciuki

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Krzeszów

Sokołowsko

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024