Świątynie Wiary -Cudowna Woda

kosciol Franciszkanie i swieconka, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Świątynie Wiary - Cudowna Woda .

I. Katedry , bazyliki , kościoły ,kolegiaty ,opactwa

W czasie Wielkiego Tygodnia przed WIELKANOCA jak co roku
odwiedzam -nawiedzam Świątynie Wiary w Wielkopolsce i nie tylko .
Głównym celem podróżowania w tym okresie są przeżycia duchowe - wyciszenie .
W każdą Wielka Sobotę w kościołach - odbywają sie :

1.adoracja wiernych do Krzyża -ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa

2. poświecenie potraw .

3.Msze rezulekcyjne po godz 20 .


Wielkanocna Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego w sposób szczególny czyni z nas

świadków prawdy o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią .1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna - na Ostrowie Tumskim

2. Kościól Najświętszej Marii Panny (Ostrów Tumski ) to PALATIUM -pierwsza świątynia na terenach Polski

3.Kościól pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami .

4,Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-"Cudowna Woda'

5. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici

6.Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - franciszkanie i bernardyni

7. kosciol pw św Wojciecha - na Wzgorzy Sw. Wojciecha

Katedra, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

8. Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania Franciszkanie - Bracia Mniejsi Konwentualni

Kosciol NMP Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol NMP Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

9. kościoł Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol sw.Jana Jerozolimskiego ZA Murami , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra , Barsolis Karol Turysta Kulturowy


II Opis Katedry , bazyliki , kościoły ,kolegiaty ,opactwa

I. Ostrów Tumski Poznan

1. Katera Poznańska to Bazylika Archikatedralna połozona jest na Ostrowie Tumskim ,ktory otoczony jest korytem Warty i Cybiny .

Pierwsza budowla kościoła została zbudowana juz w X w . po przyjęciu Chrztu Polski w 996 r
Tutaj koronowano pierwszych władców Polski z Piastów.
W katedrze znajduje sie groby monarsze - pierwszych władców Polski jak. książe Mieszko I i król B.Chrobrego ,król Przemysl .
Obecny budynek bazyliki to budowla gotycka .
Katedra romańska zbudowana w XI w zostaje przebudowana w XIII wieku i
staje sie gotycką budowla wzniesioną w XIV i XV wieku.
Największym klejnotem katedry jest wielki ołtarz – poliptyk, dzieło wybitnych mistrzów z XIV-XV wieku .
Ołtarz główny przedstawia w centrum Matkę Boską w otoczeniu św. Katarzyny i św. Barbary oraz 12 innych świętych niewiast.
Na zewnętrznych skrzydłach ołtarza znajduje sie osiem obrazów ukazujących Mękę Pańską.
Pod główną wnęką ołtarza jest predella, w ktorej umieszczono postacie Chrystusa
i dwunastu apostołów podczas Wieczerzy Pańskiej.
Wyposażenia w nawie głównej znajdują sie wybitne dzieła z czasow baroku:
> ambona z 1720 roku i chrzcielnica,
> także gotyckie stalle w prezbiterium.
W posadzce nawy głównej wmurowano płytę z brązu upamiętniającą Biskupa Jordana – pierwszego biskupa Polski .
Nawa główna wraz z prezbiterium, ambitem są o długości 72 metrów i 36 metrów szerokości z bocznymi nawami i kaplicami,
Złota Kaplica w katedrze, nazywana pierwotnie była Kaplicą Królów Polskich,pochodzi z 1841 r to Narodowy monument .
Złota Kaplica to pomnik Narodu Polskiego wystawiony wierze, sławie, godności królewskiej, świetności przeszłej i prawom niewygasłym.

2. kościól NMP (przy katedrze) PALATIUM - to pierwszą świątynia na terenach Polski
Późnogotycki kościół pw. Najświętszej Maryi Panny zbudowano w l. 1431-47 na terenie grodu poznańskiego tzn. "in Summo" na Ostrowie Tumskim,Kościól stoi w miejscu palatium Mieszka I i kaplicy fundowanej przez jego żonę Dąbrówkę.
Szczyt zachodni wieńczy sygnaturka, a ściany zdobią ostrołukowe blendy i sterczyny.
Ściany boczne dzielą lizeny, pomiędzy którymi znajdują się ostrołukowe okna (od północy zamurowane).
Wejście do świątyni prowadzi od strony południowej przez ostrołukowy portal gotycki z profilowanych glazurowanych cegieł (podobny portal od strony północnej jest zamurowany).
Od strony południowo-wschodniej w cokole budowli widoczny głaz z charakterystycznymi rowkami, powstałymi od ostrzenia mieczy, co miało im dawać nadprzyrodzoną moc.
To budowla trójnawowa, halowa, wsparta na sześcio- lub ośmiobocznych filarach, nakryta sklepieniem gwiaździstym w nawach, a żaglastym w prezbiterium i ambicie.
Polichromia, projekty witrażyi ołtarz główny z l. 1954-56
Jest wielce prawdopodobne, że pod prezbiterium znajdują się pozostałości rotundy,
której być może spoczęła żona Mieszka I Dąbrówka oraz pierwszy polski biskup Jordan.


3.Kościól pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami .

Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Budynek sakralny to pierwsza murowana swiatynia na terenach Polskiej państwowosci , pochodzi z XI w.
Pierwszy byl drewniany kościół pw. sw. Michala Archanioła z X w ,zostal znisczony .
Obecny budynek kościoła to budowla póżnogotycka , dwunawowa kryta spadzistym dachem.
Od wschodu do kościoła przylega barokowa kaplica, przykryta kopula i latarnia .
Najstarsze romańskie mury kościoła wykonane sa w tzw. wątku wendyjskim .
Romańska kolumna z XI w jest ustawiony "do góry nogami "- tj. baza ku gorze , a głowica ku dołowi
w świątyni znajdują sie oryginalne romańskie okna z XI w. .
Szczyt kościoła znajduje sie - stanowi KRZYŻ MALTAŃSKI ,
Kościół od wieków znajduje sie pod opieka kawalerów maltańskich, ktorzy obok maja swoje siedziby .

4. Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa Chrystusa-Poznan róg ulic Kramarskiej i Żydowskiej

"Cudowna Woda' to żródełko( studnia) z cudowna woda ( lecznicza ) w podziemiach tegoż kościola
Obecny kościół powstał w XVIII wieku w miejscu kamienicy, w której miała miejsce profanacja hostii .
Średniowieczna studnia się zachowała.
My wierni wierzymy , że woda płynąca z tegoz zródełka ma magiczna MOC , ma wyjątkowe właściwości
i pomaga m.in. w leczeniu chorób oczu.

Krew tryskała z hostii"

Kosciol Naswietsze Serce Pana Jezusa ul szewskaS, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol Naswietsze Serce Pana Jezusa ul szewskaS, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Profanatorzy chcieli przekonać się, czy w Eucharystii jest rzeczywiście Pan Jezus.
Kiedy zaczęli kłuć hostie nożami, trysnęła z nich krew.
Zakłopotani świętokradcy próbowali utopić je w studni, znajdującej się w piwnicy tejże kamienicy,
lecz to się nie powiodło bo hostia ciągle wypływala .
co roku do tego kościoła w wielka sobote przybywala tlumy ludzi w celu skorzystania z cudownej wody ,
ktora ma działanie tylko w tym czasie (okres Wielkanocy) dla wierzących CZYSTEGO SERCA .

W tym roku byla tez telewizja publiczna -pokazywano Cudowna Wode w TV -Teleexpres i Wiadomosci

Kosciol Naswietsze Serc Pana Jezusa , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

5. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa - Dominikanie i Jezuici .

To jedna z najstarszych swiątyń po lewej stronie Warty .
To pierwszy kościół zbudowany został ok 1244r w stylu romańskim .
w 1920 r kościół i kaplice przejeli ojcowie Jezuici , poniewaz dominikanie nie byli w stanie utrzymac swiatyni
Jezuici nadali kościołowi tytuł Matki Boskiej Pocieszenia, umieszczając w głównym ołtarzu,
na tle zabytkowego obrazu św. Dominika, podtrzymywaną przez dwa złocone anioły
wierną kopię wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu – dla nabożeństw sodalicyjnych.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa znajduje sie w Poznan ul Szewska 18

kosciol sw. Wojciecha Wzgorze sw. Wojciecha, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol sw. Wojciecha Wzgorze sw. Wojciecha, Barsolis Karol Turysta Kulturowy


6. Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - franciszkanie i bernardyni .

Kościół to gotycka budowla z 1474 r zniszczona w 1655 r.
Nowa ( ta obecna ) swiatynia zostala wybudowana w latach 1661-1668 w stylu barokowym
Ozdobą kościola jest barokowa fasada z 2 -ma hełmami wież o wys. 69 m.
Jednonawowe wnętrze - z nieco niższym od nawy .
wydłużonym prezbiterium w formach barokowych z poł. XVIII w.
Kosciół znany jest z wystawianiu najwiekszych ruchomych szopek bozonarodzeniowych w Europie

franciszkanie i bernardyni ( ojcowie w brazowych habitach ) .

Kosciol Naswietszej KRWI Pana Jezusa , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol Naswietszej KRWI Pana Jezusa , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Przed klasztorem stoi pęknięty dzwon, noszący imiona świętych Franciszka z Asyżu i Jana Kapistrana, odlany w 1730 r.

Kościół pw. sw. Franciszka Serafickiego - parafia i klasztor franciszkanow ul Garbary

Kosciol sw. Jana Jer. za Murami , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra Zlota Kaplica , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Grób Panski 4.2015, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

7. kosciol na Wzgorzu Sw Wojciecha pw. Sw Wojciecha

Grob Panski 4.2015, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Grob Panski 4.2015, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

To tutaj jest „Skałka Poznańska” i najstarsza drewniana budowla Poznania.

Na wzgórzu, na którym stoi kościół, kazania miał głosić św. Wojciech. Kościół św. Wojciecha wybudowano w 1222 roku, potem kilka razy

, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

przebudowywano. Wewnątrz znajduje się m.in. gotycka płaskorzeźba „Wniebowstąpienie”, pochodząca z XVI w., ale kościół znany jest przede wszystkim jako miejsce spoczynku wybitnych Wielkopolan.

W krypcie, zwanej „Skałką Poznańską”, spoczywają Józef Wybicki, Feliks Nowowiejski czy Karol Marcinkowski.

Kosciol Najswietszej KRWI Jezusa, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Franciszkanie Garbary świeconka 2015 , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Najsw. Serca Jezusa , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Przed kościołem stoi XVI-wieczna dzwonnica, która jest najstarszą drewnianą budowlą Poznania.

Katedra Zlota Kaplica, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra Zlota Kaplica, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

8. Kościół na Wzgorzu Przemysla Franciszkanów pw. Św. Antoniego Padewskiego,

z kaplicą Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej – Pani Poznania.

Katedra Zlota Kaplica, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra Zlota Kaplica, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

W cudy Wielmożna, Maryjo nasza,

Wielu łaskami wsławiona,

Katedra , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Grob Panski Katedra, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Niech ta pieśń światu cześć Twą ogłasza,

Maryjo, bądź pozdrowiona.

Katedra, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Poznańska Panienko święta,

Przez Wielkopolan sławiona;

Katedra Pierwsi krolowie, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra Pierwsi krolowie, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Jesteś do nieba wzięta,

O Matko bądź uwielbiona.

Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Drzwi Katedry, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
katedra , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Pod Twą opieką my zostajemy,

Śliczna bez zmazy lilijo,

kosciol naswie serca Jezusa ul szewska , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol naswie serca Jezusa ul szewska , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Na wieki Ciebie wielbić będziemy,

Nasza Poznańska Maryjo.

Kosciol NMP Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol NMP Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania Franciszkanie - Bracia Mniejsi Konwentualni

Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Franciszkanow, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

9. kościoł Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. ul Glogowska

to jeden z 2 kosciolow czynnych podczas II wojny swiatowej

Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Po zakończeniu II wojny światowej prymas Polski ks. kardynał August Hlond w 1945 roku przebywał na terenie probostwa,

skąd kierował administratorów apostolskich do diecezji na Ziemiach Zachodnich i Północnych, które powróciły do macierzy.

Cudowna Woda, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda, Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Kosciol najswietszej Krwi Jezusa Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Franciszkanow , Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Zdrowych Spokojnych Swiat

Grob Panski Kosc. Njsw. KRWI Jezusa ., Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Grob Panski Kosc. Njsw. KRWI Jezusa ., Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Wielkanoc 2015 Karol Barsolis

Katedra , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Katedra , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
cudowna woda, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Najsw. Serca Jezusa szewska, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
sudowna woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda. k NKJ. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol NMP Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Naj Serca jezusa ul szewska .wielkanoic2015 , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
katedra , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda Kosciol Najsw Krwi Jezusa, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Ostrow Tumski , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol NMP Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Franciszkanow, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Ostrow Tumski, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol sw. Jana Jerozl. za Murami, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol sw Jana jezrozolimskiega za murami , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Franciszkanow, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosiol sw. Jana Reroz, za Murami, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol sw.Jana Jeroz. za Murami, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol sw.Jana Jeroz. za Murami, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol sw. Jana Jeroz. za Murami, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Najsw. Serca Jezusa, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
krol w Katedrze, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol na wzg Przemysla Noca. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Kosciol Matki Boskiej Bolesnej , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Franciszkanie Garbary Poznan. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol na wzg. Pzremysla. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Grob Panski Wielkanoc. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol na wzg. Przemysla , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol sw. Wojciecha , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol na wzg sw Wojciecha , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol; Franciszkanow na Wzgorzu Pzremysla , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol na wzg. Pzremysla . , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol Najsw. Serca Jezusa ul szewska , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
kosciol na wzg. Sw Wojciecha. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
 Cudowna Woda kolejka , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Cudowna Woda. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
, Barsolis Karol Turysta Kulturowy
Komentarze 10
2015-04-01
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Barsolis Karol Turysta Kulturowy
08 kwiecień 2015 12:27

ponownie dziekuje za wspolne przezywanie Wielkanocy

 

Karol

Roman Świątkowski
07 kwiecień 2015 14:06

no to się Karol nam rozpisał. ładne zdjęcia.

pozdrawiam.

Anna Piernikarczyk
07 kwiecień 2015 10:02

Piękne zdjęcia 🙂 Jak byłam na tej wycieczce za pierwszym razem to jeszcze ich nie było, ładny zbiór Świąteczny 🙂

Barsolis Karol Turysta Kulturowy
07 kwiecień 2015 09:45

dziekuje za wspolne ( na forum)  przezywanie Wielkanocy

 

Karol

mokunka
06 kwiecień 2015 21:24

[cytuj autor=' Danusia']Piękne przypomnienie o sensie przeżywania Wielkej Nocy. Fotograficzna relacja z pielgrzymki po poznańskich światyniach przypomina o zwyczaju odwiedzania Grobu Pańskiego w różnych kościołach. W przedświątecznym zabieganiu często o tym zapominamy. [/cytuj]

 Karolu ciekawie zebrałeś info o obiektach sakralnych. Czas przedświeteczny i świąteczny sprzyja zadumie .

marian
06 kwiecień 2015 20:42

Dziękuje Karolu że  tak pięknie nam pokazujesz Świątynie w Poznaniu w tak niezwykłym cudownym  czasie jak Zmartwystanie Pańskie.

Danusia
06 kwiecień 2015 14:15

Piękne przypomnienie o sensie przeżywania Wielkej Nocy. Fotograficzna relacja z pielgrzymki po poznańskich światyniach przypomina o zwyczaju odwiedzania Grobu Pańskiego w różnych kościołach. W przedświątecznym zabieganiu często o tym zapominamy.

Barsolis Karol Turysta Kulturowy
06 kwiecień 2015 10:10

witam.

dziekuje Wam za  odwiedziny  ,w tym okresie Wielkanocnym

Wielkanoc to czas wyciszenia i  rozważań nad swoim zyciem

 

Pozdrawiam Karol

 

Ela
06 kwiecień 2015 07:32

Piękne zdjęcia pięknych świątyń. Ale w taki czas widać te opuszczone, zrujnowane, pozostające w wspomnieniach najstarszych. 

Maciej A
05 kwiecień 2015 21:27

Piękne zdjęcia i robiąca wrażenie relacja

pozdrawiam

Wycieczka na mapie

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024