Remondis

, Joanna
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem
Tym razem postanowiliśmy organizować piesze wycieczki po zakładach pracy naszego miasta. Na pierwszy ogień poszła firma "Remondis". Mieliśmy okazję zobaczyć na czym polega specyfika pracy. Mogliśmy sie zapoznać jak wygląda sortownia odpadów i magazyny bezużytecznego sprzętu elektrycznego.


Dowiedzieliśmy się m. in. czym tak naprawdę są odpady?

"Wytwarzamy je każdego dnia, niemal przy każdej czynności w domu i w pracy. Przeciętna rodzina Unii Europejskiej produkuje ich prawie 3,5 tony rocznie. Zalegają na wysypiskach, składowiskach, nierzadko zaśmiecają lasy i szpecą krajobraz. Dodatkowo stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne, skażenia metalami ciężkimi i związkami rakotwórczymi. Odpady, bo o nich mowa, są jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata. Liczne metody ich unieszkodliwiania są często nieskuteczne, lub dają wymierne efekty. Nasuwa się więc pytanie, czy uda się nam pomyślnie rozwiązać problem odpadów, czy pozostawimy go następnym pokoleniom, jako haniebne świadectwo naszej bezmyślności?

W potocznym rozumieniu słowo „odpad” kojarzone jest przez nas przede wszystkim z całkowicie bezużytecznymi przedmiotami materialnymi, które powstały w wyniku działalności człowieka. Jednak z formalnego punktu widzenia, samo pojęcie „odpad” jest ściśle określone w „Ustawie o odpadach”. Według tej definicji odpadem jest każda substancja lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. W ustawie tej wyszczególnionych jest aż 16 różnych kategorii odpadów, wśród których wymienione są między innymi pozostałości z produkcji lub konsumpcji, produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, czy produkty, których termin przydatności do użycia upłynął. ”Ustawa o odpadach” określa również zasady postępowania z odpadami w sposób pozwalający chronić życie i zdrowie ludzi, oraz stan środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

„Każdy nie zagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt (surowiec, materiał, produkt finalny) nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się surowcem (albo zasobem surowcowym) lub materiałem z chwilą jego zagospodarowania (a także przeznaczenia do zagospodarowania). Każda zatem materia (substancja) pozyskiwana, przetwarzana i przemieszczana przez człowieka może być zasobem i produktem użytecznym lub odpadem o różnej uciążliwości dla otoczenia. W przyrodzie nie ma, a człowiek nie wytwarza ani jednej takiej substancji, która miałaby wyłącznie właściwości odpadu i nie można by uczynić zeń surowca.” 
                                                                                                               Cz. Rosik - Dulewska
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
Remondis , Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
Komentarze 2
2008-12-09
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Joanna
11 grudzień 2008 16:25
Witam! Wycieczka pozwoliła zapoznać się z praktycznym problemem odpadów i możliwościami utylizacji lub przerobu ich na inne materiały. W Bydgoszczy nie ma spalarni śmieci, więc pozostaje tylko refleksja - teoria piękna a życie swoje ...
Ola Dzitkowska
11 grudzień 2008 15:24
Świetna wycieczka 🙂 Wiele można się nauczyć, przede wszystkim jak sortować nasze odpady. To akurat duży problem na polskich górskich szlakach, nadal można znaleźć zaśmiecone ścieżki, roi sie tam o plastikowych butelek po napojach...

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024