Myślęcinek

, Joanna
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem
Leśny Park Kultury i Wypoczynku – 830 ha, powstały w 1973 r.
http://www.lpkiw.bydgoszcz.com
1 – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
2 – Ogród Botaniczny
3 – Ośrodek Rekreacji Konnej
4 – Ogród Fauny Polskiej
5 – Zarząd LPKiW
6 – Polana Różopole
7 – Korty Tenisowe
8 – Park Rozrywki
9 – Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Leśny Park Kultury i Wypoczynku zajmuje 830 hektarów, terenów najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Południowa część parku (dolny taras) mieści się w pradolinie Noteci – Wisły, północna zaś wznosi się gwałtownie i przechodzi w pofałdowaną wysoczyznę morenową, położoną 42 metry nad poziom dolnego tarasu. Wzniesienie to, nazywane Wzgórzem Myślęcińskim, pocięte jest malowniczymi jarami, dolinami i enklawami, z przepływającymi trzema strugami: Myślęcińską, Rynkowską i Zacisze. Cieki wodne oraz liczne wysięki tworzą urokliwe, sztuczne jeziorka. W części centralnej, u podnóża Wzgórza Myślęcińskiego znajduje się 15–hektarowy staw parkowy, który stał się miejscem lęgu licznych ptaków i miejscem pobytu bocianów. Park należy do największych w Polsce miejskich obszarów parkowych, większy m.in. od najbardziej znanego Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Powierzchnia zalesiona stanowi 50% terenów parkowych, zaś liczba stawów dochodzi do kilkudziesięciu, a ich powierzchnia ok. 20 ha. Drzewostan tworzą głównie lasy mieszane i liściaste, występują fragmenty grądu z lipą, dębem i grabem, łęgi z olchą i jesionem, buczyną.

Frekwencja w parku w połowie lat 90. wynosiła 1 mln osób rocznie, z tego 100 tys. w ogrodzie zoologicznym i 350 tys. lunaparku. Zróżnicowane formy terenu oraz duży kompleks leśny mają wyraźny wpływ na ukształtowanie się specyficznego mikroklimatu w parku. Powietrze jest tu dobrze natlenione, bogate w bakteriobójcze olejki eteryczne i wpływa zdrowotnie i kojąco na psychikę człowieka.
Ogród Botaniczny – 80 ha – założony w latach 1979–83.
Ogród znajduje się wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków i wysokości poprzecinanych jarami oraz zgrabnie wkomponowanych w całość alejkach spacerowych, które tworzą niezapomniany urok tego miejsca. Wzdłuż Strugi Myślęcińskiej powstało kilkanaście stawów kaskadowych. Przeważający obszar ogrodu obejmuje ekspozycja terenowa drzew, krzewów i roślin zielnych, o charakterze parkowo–naturalistycznym. Deniwelacje wzgórz i dolin na terenie parku dochodzą do 30 m.

Na terenie ogrodu znajdują się m.in.:
– gatunki rodzime gromadzone w zbiorowiskach leśnych, łąkowych i wodnych, zgodnie z ich pochodzeniem. Dział zajmuje obszar 20 ha. Ogółem znajduje się tu 350 gatunków. W terenie umieszczono tabliczki z opisem charakterystycznych zbiorowisk roślinnych podając ich skład gatunkowy wraz z warunkami występowania
– jedyna w Polsce dydaktyczną ścieżką dla niewidomych (od 1999 r.). Na blisko 4 tys. metrów kwadratowych, wzdłuż 300–metrowej barierki nasadzono ok. 150 roślin. Każda opatrzona jest „metryczką” zapisaną pismem Braille’a.
– ALPINARIUM – siedlisko roślin górskich wśród skał, sztucznego strumienia i stawów. Zostały utworzone ściany skalne, piargowiska i granie, dokąd prowadzą ścieżki górskie.
– 13 kaskadowych stawów z roślinnością wodną, nadbrzeżną, bagienną, torfowisk niskich i wysokich.
– roślinność podgórska (m.in. kosodrzewina) na szczytach wzgórz, na które prowadzą ścieżki spacerowe.
– naturalne zbiorowiska leśne, m.in. 70–letnia buczyna pomorska, świetlista dąbrowa, las sosnowo–dębowy, grąd lipowo–grabowy.
– roślinność bagienna w dolinie, gdzie płynie Struga Myślęcińska.
– siedliska roślin egzotycznych z innych kontynentów.
– ścieżki prowadzące na punkty widokowe, skąd rozpościera się panorama Bydgoszczy.
Czynione są starania w celu budowy palmiarni i muzeum przyrodniczego.

Ogród Fauny Polskiej – założony w 1978 r.

Rozlokowany w 14 hektarowym lesie sosnowo–brzozowym (od 1978 r.) Należy do 11 polskich ogrodów zoologicznych, a jako jedyny specjalizuje się w hodowli zwierząt krajowych. Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli 105 gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach wkomponowanych w naturalne środowisko.
W latach 90. udostępniono „mini–zoo” dla dzieci, gdzie zwierząt można dotknąć lub się z nimi pobawić.
Od 2003 r. w ogrodzie powstał dział „zwierzęta świata”, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt z całego świata.
Ośrodek Rekreacji Konnej


Ośrodek wyposażony jest w stajnie z boksami dla 50 koni, dwie kryte ujeżdżalnie umożliwiające prowadzenie zajęć również jesienią i zimą, padoki, wybiegi dla koni oraz powozownię z ciekawymi eksponatami. Na terenie Ośrodka ma swoją siedzibę Towarzystwo Hipoterapeutyczne, które służy pomocą dzieciom niepełnosprawnym – szczególnie tym z porażeniem mózgowym – prowadząc dla nich zajęcia rehabilitacyjne. Ośrodek organizuje m.in. coroczne Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi.


Park Rozrywki – Lunapark
Lunapark zapewnia, bez względu na wiek, dużo emocji i wrażeń. Działalność rozrywkowa trwa od 15 kwietnia do 15 października. Atrakcyjne karuzele usytuowane wśród lasów sosnowych zapewniają dzieciom niezwykłe wrażenia. Wyposażenie stanowią m.in. dmuchany „pałac", gdzie każdy może wyskakać się do woli, suchy „Chiński basen" z 50 tysiącami piłeczek, wśród których bez zdejmowania odzieży można pływać jak w wodzie, „Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi minisamochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”, parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek jordanowski, restauracje.

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
http://www.bcee.bydgoszcz.pl
Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą edukacją środowiskową i kształtowaniem zachowań proekologicznych wśród młodzieży. Służą temu m.in. specjalne ścieżki ekologiczne z tablicami informacyjnymi o florze i faunie parkowej. Prezentowane są wystawy ekologiczne, konkursy i sesje naukowe.


Tereny rekreacyjno–sportowe

Można tam znaleźć m.in. skate–park, rowerowy tor zjazdowy „Downhill”, „ścieżkę zdrowia”, tory dla rolkarzy, stanowiska dla wędkarzy, polanę śródleśną „Różopole”, gdzie organizowane jest corocznie kilkanaście imprez plenerowych m.in. „Powitanie” i „Pożegnanie Lata” z udziałem znanych zespołów muzycznych i wokalistów.

Tereny wystawienniczo–handlowe
Na tym terenie znajdują się restauracje, kawiarnie, ogródek jordanowski i miejsce na sezonowe targi i wystawy. W sezonie czynne jest kino letnie. Czynione są starania, aby w miejscu tym powstał aquapark.


Wąskotorowa kolejka parkowa
Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej kursującej m.in. do Biskupina. Obecnie kolejka jeździ w sezonie co godzinę na trasie Lunapark – Las Gdański – tereny wystawowe – Zacisze (ok. 4 km). Umożliwia dojazd do krańców parku osobom niezmotoryzowanym. Docelowo kolejka stworzy trasę opasującą cały park w formie okręgu.

Narciarski i saneczkowy tor zjazdowy
Tor znajduje się na jednym ze wzgórz, w 2003 r. podwyższony o 5 m. Tor dysponuje 3 armatkami śnieżnymi co uniezależnia jego działalność od kaprysów pogody oraz wyciągiem umożliwiającym sprawny transport narciarzy na stok. Nieopodal znajduje się 600–metrowy tor saneczkowy.
Ponadto na myślęcińskich stawach organizowane są w zimie lodowiska.

Tereny spacerowe w lasach liściastych na górnym tarasie parku

Tereny parkowe zawierają ścieżki spacerowe dla pieszych, rowerzystów i turystyki konnej w najciekawszej przyrodniczo północno–zachodniej części parku w strefie krawędziowej pradoliny wśród 100–letnich lasów bukowych, dębowych, grabowych, źródlisk, wysięków i głębokich wąwozów. Na tym terenie znajduje się ścieżka dydaktyczna.

Obiekty turystyczne

Na terenie parku znajdują się również inne obiekty, np. hotel „Pałac” (***), domki turystyczne do wynajęcia, korty tenisowe, liczne restauracje, kawiarnie, mostki na stawach i strumykach, mola na stawach i inne obiekty.

TMMB
http://www.tmmb.pl/


, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
, Joanna
Myślęcinek, Joanna
Komentarze 0
2008-12-12
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024