Wietnam - 2013r.

6.01.2013r. Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz

6.01.2013r.

Przylot z Laosu do Hanoi w Wietnamie. W centrum, wokół jeziora Hoan Kiem. Duszą dawnego Thang Long pozostaje Stare Miasto, pochodzące z XV w. Na centrum składają się cztery dzielnice: Hoan Kiem (Odzyskany miecz), Hai Ba Trung (Dwie siostry Trung), Dong Da (gdzie król Quang Trung odparł inwazję Mandżurów w 1789 r.) oraz Ba Dinh. W samym sercu Starego Miasta Hanoi leży Ho Hoan Kiem, czyli Jezioro Odzyskanego Miecza. Według legendy w XV w. król Le Thai To dostał od żół­wia mieszkającego w jeziorze magiczny miecz. Użył go do przepędzenia z kraju Chińczyków, potem jednak żółw wyrwał mu miecz z ręki i znikł w jeziorze. Pośrodku jeziora stoi niewielka wieża z XVIII w., zwana Thap Rua, czyli Wieża Żółwia. Postój przed Mauzoleum Ho Chi Minha i Pałacem Prezydenckim (dawna rezydencja generalnego gubernatora Indochin). Spacer po dawnym Ogrodzie Botanicznym, na terenie, którego mieszkał Ho Chi Minh. Wizyta przy Pagodzie na Jednej Kolumnie. Przejażdżka rowerowymi rikszami po starej dzielnicy miasta. Przestawienie tradycyjnego wietnamskiego teatru lalek wodnych - sztuki wywodzącej się z rolniczych obszarów tego kraju. Podczas przedstawienia aktorzy grają stojąc po pas w wodzie i poruszają lalkami na jej powierzchni. Przejazd autokarem do Zatoki Ha Long.

Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz
Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz

7.01.2013r.

Przejazd autokarem do Ha Long. Zaokrętowanie na statek, stylizowany na tradycyjną wietnamską dżonkę. Program podróży na północ Wietnamu nie może pominąć wizyty w prowincji Quang Ninh, 165 km od Hanoi. Od pół­nocy prowincja ta graniczy z Chinami, a jej skarbem jest jeden z największych cudów świata i chyba najwspanialszy ob­szar widokowy w Wietnamie - zatoka Ha Long. Tafla wod­na o powierzchni 1500 km2, upstrzona ponad trzema tysiącami wapiennych wysepek, z których wiele nie ma nazw, emanuje kontemplacyjnym spokojem. Z wody efektownie sterczą dziwaczne skalne rzeźby, a niezliczone groty tworzą czarodziejski świat wyjęty z czasu, który utrwalono we francuskim filmie Indochine z 1992 r. Zatoka Ha Long została wpisana na Listę Światowego Dziedzic­twa UNESCO dwukrotnie: w 1994 r. z uwagi na piękno natury i w 2000 r. z uwagi na wielką wartość biologiczną. Krajobraz zatoki wygląda jak żywcem wyjęty z legendy, która zresztą istnieje. Ha Long znaczy „zstępujący smok" według mitu pewnego razu smok z nieba zanurkował w morzu, a że wymachiwał przy tym ogonem, wyciął na powierzchni ziemi głębokie doliny i rozpadliny. Kiedy zaś znalazł się już pod powierzchnią, wszystkie ślady jego skoku wypełniły się wodą i stworzyły zatokę. Według innej legendy Jadeitowy Cesarz polecił smokowi j zatrzymać morską inwazję nieprzyjaciół od północy. Smok zaczął, więc wypluwać jadeity i inne klejnoty, które w zetknięciu z wodą zamieniały się we wspaniałe wyspy i fantazyjne formacje skalnej. Stworzył w ten sposób naturalną fortece broniącą przed okrętami nieprzyjaciół. A że sam zachwycił się swoim dziełem, został w zatoce na zawsze. W toku dziejów Wietnamu zatoka Hal Long była przyczyną klęski niejednego grabieżcy. Generał Ngo Quyen pokonał w 938 r. siły chińskie, wbiwszy w dno rzeki Bach Dang setki słupów z żelaznymi szpicami na końcu. Podczas przypływu zwabił flotę nieprzyjaciela w głąb rzeki, a gdy pływ się odwrócił, zaatakował, spychając Chińczyków na przygoto­wane pale. Wydaje się to niewiarygodnej, ale cztery stulecia później, w 1288 r. Chan Kubilaj dał się oszukać tym samymi podstępem, tym razem przygotowanym przez generała Tran Hung Dao. Nocleg na pokładzie statku.

Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz
Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz

8.01.2013r.

Dalszy rejs po Zatoce Ha Long. Lunch na statku: owoce morza.

Mauzoleum Ho Chi Minha , Tadeusz Walkowicz
Młodzi byli u wujka Ho, Tadeusz Walkowicz
Pałac Prezydencki - brama, Tadeusz Walkowicz

9.01.2013r.

My Sơn - zabytkowy kompleks świątyń hinduistycznych na Południowym Wybrzeżu Centralnym w Wietnamie. Współcześnie opuszczony i częściowo zrujnowany, stanowi pozostałość po istniejącym tu, w okresie między IV a XV wiekiem n.e., sanktuarium religijnym Czamów. W 1999 r. My Sơn zostało wpisane na listę zabytków światowego dziedzictwa. W 1898 r. odkryte przez M.C. Parisa ruiny zainteresowały francuskich archeologów. Podjęto szerokie badania inskrypcji, architektury i sztuki czamskiej, jak również próby restauracji świątyń. W czasie wojny Wietnamskiej w dolinie My Sơn założyli swoją kwaterę partyzanci Wietkongu. Najwyższą 28-metrową wieżę świątyni A1 wykorzystywali jako maszt radiostacji. W sierpniu 1969 r. amerykańskie B-52 wykonały nalot dywanowy na sanktuarium, niszcząc i uszkadzając wiele budowli. Ze świątyni A1, najstarszej, zbudowanej w VII w. przez Sambhuvarmana, pozostał jedynie stos potłuczonych cegieł. Bombardowanie wywołało powszechny protest, w wyniku którego dolina została wyłączona z akcji amerykańskiego lotnictwa. Po wojnie rząd wietnamski postanowił odrestaurować sanktuarium. Teren oczyszczono z niewypałów i rozminowano. Niewielkie muzeum w My Sơn pokazuje historię odkrycia, zniszczenia i ratowania zabytków sanktuarium.

Zabudowania Wujka Ho, Tadeusz Walkowicz
Zabudowania Wujka Ho, Tadeusz Walkowicz

10.01.2013r. i 11.01.2013r.

Hoi An zagrażają doroczne powodzie (zwłaszcza w październiku i listopa­dzie). Woda zalewa wtedy nawet tereny znajdujące się 3 m powyżej brzegu i po­woduje duże zniszczenia. Wiele dawnych domów Starego Mia­sta, z pięknymi krokwiami, malowany­mi drzwiami i przestronnymi pokojami na dole zamieniono w sklepy pamiąt­karskie, udające muzea. Chociaż w ostatnich latach wiele starych domów w Hoi An wyremontowano, zachowały one pierwotny drewniany szkielet, charakterystyczne sufity, przywodzącej na myśl skorupę kraba, rzeźbione drzwi i okna oraz ozdobne stiuki. Do najcenniejszych zabytków należy tzw. Most Japoński, zbudowany przez przybyszy z Japonii, jedyny na świecie kryty most ze świątynią buddyjską. W latach 90 XX w. władze miasta postanowiły pozbyć się starych, zagrzybionych budynków w centrum i w ich miejsce wybudować bloki mieszkalne. Projekt został oprotestowany przez konserwatorów zabytków, więc postanowiono centrum odrestaurować i przystosować do ruchu turystycznego. Obecnie Hoi An jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Indochinach. Według niektórych jest to jedno z najbardziej urokliwych i przyjaznych turystom miejsc w regionie. Zaledwie 5 km od Hoi An ciągnie się szeroka, srebrząca się piaskiem plażą Cua Dai. Wśród palm na brzegu powstały również eleganckie wille.

Sypialnia, Tadeusz Walkowicz
Sypialnia, Tadeusz Walkowicz

12.01.2013r.

Przejazd do Danang przez Góry Marmurowe. Danang. Droga długości 110 km, przez Danang przez przełęcz Hai Van (1200 m n.p.m.), należy do najbardziej malowniczych w Wietnamie. W Danang jest Muzeum Rzeźby Czamskiej ma największy na świecie zbiór przedmiotów wykonanych przez Czamów, których świątynie można obejrzeć nieco dalej, w My Son. Zwiedzanie Muzeum Czamów w Danang, szczycącego się najwspanialszą na świecie kolekcją kamiennych rzeźb z królestwa Czampy. Królestwo to istniało od II do XVII w. na południowych terenach dzisiejszego Wietnamu. Przejazd do Hue, politycznej i kulturalnej stolicy Wietnamu podczas panowania 13 cesarzy dynastii Nguyen (1802-1945 r.). Stare cesarskie miasto Hue, kie­dyś siedziba władców z dynastii Nguyen, leży 12 km od wybrzeża, w pół drogi między Hanoi a Ho Chi Minh. Wiosną 1601 r. dotarł do Hue pierwszy wielmoża, Nguyen Hoang. Uznał, że jest to wy­jątkowo dobre miejsce na budowę stoli­cy i wzniósł cytadelę Phu Xuan. Zbudował również Pagodę Pani Niebios (Chua Thien Mu), która prze­trwała nietknięta na lewym brzegu zbudowa­no w 1845 r., za panowania cesarza Thieu Tri. Mieści cenne przedmioty pozostawione przez królewską rodzi­nę i szlachetne rody. Po drugiej stronie ulicy w 1975 r. otwarto, a w 2005 r. wyremontowano Muzeum Prowincji Hue. Zwiedzanie Hue: wycieczka statkiem po Rzece Perfumowej do zbudowanej w 1601 r. słynnej pagody Thien Mu - symbolu Hue oraz do grobowca cesarza Minh Manga W odróżnieniu od innych dynastii Nguyenowie nie grzebali swoich zmarłych w rodzinnej wsi (Gia Meu w prowincji Thanh Hoa). Cesarskie grobowce znajdują się w różnych miejscach na stokach gór po obu stro­nach Rzeki Perfumowej na południe od Hue. Chociaż z dynastii tej wywo­dziło się trzynastu władców, jedynie siedmiu zmarło śmiercią naturalną, j to właśnie oni zostali pochowani w „dolinie królów". Grobowce znajdują się niedaleko za miastem. Grobowiec Minh Manga mieści się u zbiegu Ta Trach i Huu Trach, dopływów Rzeki Perfumowej. Jego budowę rozpoczęto na rok przed śmiercią władcy w 1840 r., a ukończył ją następca tronu Thieu Tri, trzy lata później. Zwiedzanie imponującej, pochodzącej z 1804 r. Cesarskiej Cytadeli, gdzie znajdują się pomieszczenia urzędowe oraz komnaty prywatne cesarza, zwane Purpurowym Zakazanym Miastem.

Jadalnia, Tadeusz Walkowicz
Gabinet, Tadeusz Walkowicz
Letnia rezydencja, Tadeusz Walkowicz

13.01.2013r.

Przelot do miasta Ho Chi Minh, czyli dawnego Sajgonu. Na miejscu dawnego miasta Khmerów leży obecnie rozle­głe Ho Chi Minh, ale aż do XVII w. było to właściwie odludzie zajmowały lasy, bagna i jeziora. Po podziale kraju w 1954 r. na Wiet­nam Północny i Południowy Sajgon został stolicą Republiki Wietnamu Południowego i utrzymywał ten sta­tus, dopóki w 1975 r. nie wpadł w ręce komunistów. Zwiedzanie miasta: Tay Ninh - kościół oryginalnej wietnamskiej religii, kaodaizmu, dzielnica chińska, poświęcona bogini morza pagoda Thien Hau. Następnie przejazd do Tuneli Cu Chi, robią wrażenie.

Pogawędka, Tadeusz Walkowicz
Pogawędka, Tadeusz Walkowicz

14.01.2013r.

Pałac Prezydenta Wietnamu Południowego, dziś Pałac Zjednoczenia zajmuje miejsce pałacu Norodoma, dawnej rezydencji francuskiego gubernatora, wzniesionej w 1868 r. Na początku 1975 r. lewe skrzydło pałacu uszkodził zbuntowany południowowietnamski pilot, a nim miesiąc dobiegł końca, w dniu 30 kwietnia czołgi komunistów obaliły najpierw żeliwną bramę pałacu, a potem władze Wietnamu Południowego. Dziś czołgi te są eksponatami wystawionymi frontowym trawniku. Dawny pałac pełni obecnie funkcję muzeum, wszystko pozostało w nim stanie z kwietnia 1975r, kiedy Wietnam Południowy przestał istnieć. Na parterze znajdują się sala bankietowa, państwowa sala przyjęć i gabinet, w którym odbywały się codzienne odprawy wojskowe w okresie bezpo­średnio poprzedzającym upadek władz Wietnamu Południowego. Za pałacem ciągnie się park Cong Vien Van Hao, ładne, cieniste, zielone miejsce. Rów­nież od frontu aleję Le Duan otacza z obu stron duży, cienisty park. Dalej aleja Le Duan dociera do zwień­czonej dwiema wieżami dzwonniczymi katedry Notre Dame, która stoi na placu naprzeciwko urzędu poczto­wego. Jej budowę rozpoczęto w 1877 r., a konsekracji dokonano trzy lata póź­niej. Po wizycie w fabryce laki, kończę podróż po Kambodży, Laosie i Wietnamie. Czas na powrót.

Zakończenie szkoły, Tadeusz Walkowicz
Zakończenie szkoły, Tadeusz Walkowicz

Wycieczka z Ct Poland:

Wieża dzwonu, Tadeusz Walkowicz
Lunch, Tadeusz Walkowicz
Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz

9 samolotów,
statki,
pociąg,
bus.

Cena : 17470 zł.

Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz
Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz

Pozdrawiam Tadek

Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz
Domy Hanoi, Tadeusz Walkowicz

Polecam moje podróże po świecie na portalu polskie szlaki:

Uliczny sprzedawca, Tadeusz Walkowicz
Młoda para, Tadeusz Walkowicz
Grają w karty, Tadeusz Walkowicz

Wspomnienia:

2008r - Peru,

Czerwony most, Tadeusz Walkowicz
Czerwony most, Tadeusz Walkowicz

2009r - Nepal i Bhutan,

2010r – Chiny;

Teatr Lalek Wodnych, Tadeusz Walkowicz
Teatr Lalek Wodnych, Tadeusz Walkowicz

2011r – Indonezja

2012r - Ameryka Środkowa.

Pokaz , Tadeusz Walkowicz
Pokaz , Tadeusz Walkowicz
Pokaz , Tadeusz Walkowicz

Zespół lalkarzy , Tadeusz Walkowicz
Zespół lalkarzy , Tadeusz Walkowicz

następna wycieczka to:

7.01.2013r. W drodze do Zatoki Ha Long, Tadeusz Walkowicz
7.01.2013r. W drodze do Zatoki Ha Long, Tadeusz Walkowicz

2013r - Gruzja, Armenia i Azerbejdzan.

W drodze do Ha Long, Tadeusz Walkowicz
Rzeka Czerwona, Tadeusz Walkowicz
Zabudowania , Tadeusz Walkowicz
Groby na polach ryżowych , Tadeusz Walkowicz
Ceramika, Tadeusz Walkowicz
Sklepik, Tadeusz Walkowicz
Koniec lekcji, Tadeusz Walkowicz
Zatoka Ha Long - port, Tadeusz Walkowicz
Zatoka Ha Long - port, Tadeusz Walkowicz
Zatoka Ha Long, Tadeusz Walkowicz
Tu trzeba wejść - 520 stopni, Tadeusz Walkowicz
Statki na zatoce, Tadeusz Walkowicz
Zatoka, Tadeusz Walkowicz
Pływające wioski, Tadeusz Walkowicz
Sprzedawca z łodzi, Tadeusz Walkowicz
Skały, Tadeusz Walkowicz
Jaskinia, Tadeusz Walkowicz
Świątynka w grocie, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
W jaskini, Tadeusz Walkowicz
Widok z góry, Tadeusz Walkowicz
Market na łodzi, Tadeusz Walkowicz
Bar, Tadeusz Walkowicz
Zatoka ze szczytu, Tadeusz Walkowicz
Zatoka ze szczytu, Tadeusz Walkowicz
8.01.2013r. Płyniemy do małp, Tadeusz Walkowicz
Tunel, Tadeusz Walkowicz
.Małpki, Tadeusz Walkowicz
Zatoka i wyspy, Tadeusz Walkowicz
Pływające wioski, Tadeusz Walkowicz
Zatoka i wyspy, Tadeusz Walkowicz
Zatoka i wyspy, Tadeusz Walkowicz
W porcie, Tadeusz Walkowicz
Bar, Tadeusz Walkowicz
9.01.2013r. Plan My Son, Tadeusz Walkowicz
Grupa B, Tadeusz Walkowicz
Bibioteka - kuchnia, Tadeusz Walkowicz
Rzeźbienia , Tadeusz Walkowicz
Świątynia, Tadeusz Walkowicz
Grupa A 1, Tadeusz Walkowicz
Sposób łączenia, Tadeusz Walkowicz
Pismo Czamów, Tadeusz Walkowicz
Czeka na odnowienie, Tadeusz Walkowicz
Grupa F, Tadeusz Walkowicz
10.01.2013r. Hotel na przedmieściach Hoi An, Tadeusz Walkowicz
Jedwabniki, Tadeusz Walkowicz
Młode, Tadeusz Walkowicz
W fabryce jedwabiu - nić, Tadeusz Walkowicz
Sprzedawca owoców, Tadeusz Walkowicz
Japoński mostek, Tadeusz Walkowicz
Ulice Hoi An, Tadeusz Walkowicz
Ulice Hoi An, Tadeusz Walkowicz
Avatar użytkownika Tadeusz Walkowicz
Tadeusz Walkowicz
Komentarze 4
2013-01-06
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Avatar użytkownika Tadeusz Walkowicz
Tadeusz Walkowicz
20 kwiecień 2017 10:08

Dziękuje Wam za wizytę w Wietnamie. Rozbiąc nową relacje wróciły wspomnienia. Bardzo ciekawa wycieczka od Kambodży Wspaniali ludzie, zabytki i jedzonko W barze na ulicy.

Pozdrawiam Tadek.

Polecam Moje następne wycieczki.

Avatar użytkownika marian
marian
19 kwiecień 2017 22:21

[cytuj autor=' Danusia']Kawał świata już przemierzyłeś. Poczytałam, łyknęłam deczko tej egzotyki,dzięki za dokładny,jak zawsze,opis. [/cytuj

To prawda ,kawał świata przemierzyłeś.

Avatar użytkownika Danusia
Danusia
19 kwiecień 2017 21:03

Kawał świata już przemierzyłeś. Poczytałam, łyknęłam deczko tej egzotyki,dzięki za dokładny,jak zawsze,opis.

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
19 kwiecień 2017 20:09

Bardzo kolorowo i ciekawie jak zawsze, unikatowo!

Zwiedzone atrakcje

Hanoi

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024