Aktywny wypoczynek w Augustowie i okolicach

Jezioro Necko, Karolina Kutraszyńska
   Pierwszego dnia proponuję "spcer po mieście".
   Zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć od historycznego Rynku, obecnie Rynku Zygmunta Augusta, sprzed pawilonu informacji turystycznej. Rynek Z. Augusta stanowi centrlny punkt miasta wykładany kostką granitową. Kamienice wokół rynku pochodzą głównie z XIX w. Obecnie znajdują się tam m. in. poczta, apteka, Miejski Dom Kultury oraz kamieniczka w której w 1812 r nocował Napoleon Bonaparte. Opuszczając Rynek obok poczty idziemy wzdłuż ulicy Mostowej. Wstępujemy do restauracji Albatros, gdzie zjemy posiłek. Po czasie wolnym na posiłek ruszamy dalej. Schodzimy w dół ku bulwarowi nadrzecznemu i przechodzimy przez most. Na wprost - cmentarz założony w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Alejka prowadząca przez cmantarz stanowi część tzw. traktatu napoleońskiego, wytyczonego w 1812 r. Wracamy ku mostowi i schodzimy w dół na bulwar nadrzeczny prowadzący w stronę jeziora Necko. Tam zatrzymujemy się na pewien czas, aby skorzystać z wyciągu nart wodnych. Po aktywnym wypoczynku możemy ruszać w stronę Domu Turysty PTTK wybudowanego wg projektu M. Nowickiego ( obecnie zajazd Hetman). Opuszczamy Dom Turysty PTTK i kierujemy się ulicą Sportową do szosy suwalskiej i wracamy Aleją Kardynała Wyszyńskiego. Idąc dalej po prawej stronie rozciąga się "dzielnica" szkolna. Dziś jest to Augustowskie Centrum Edukacyjne, w głębi internat oraz II Liceum Ogólnokształcace. Z lewej strony rozciąga się pierwsze po wojnie wybudowane osiedle mieszkaniowe. Mijamy Dom Nauczyciela. Obok Port Pasażerski Żeglugi Augustowskiej. Przy upuście po lewej stronie - zabytkowy budynek młyna z 1828 r dawniej wodnego, dziś elektryczny. Mijamy malowniczy Kanał Bystry, łączący jeziora Necko i Sajno. Przy  Kanale na gruzach wysadzonego przez Niemców bunkra społeczeństwo umieściło tablicę poświęconą mieszkańcom Ziemi Augustowskiej poległych w czasie II wojny światowej. Idąc dalej, na prawo - wyróżniający się budynek Zarządu Dróg Wodnych, nazywany ''Domkiem Pradzyńskiego". Przed nim stoi mały dworek -dział historii Kanału Augustowskiego. Zachęcam do obejrzenia tej placówki muzealnej. Z drugiej strony śluza Augustów i Kanał Augustowski. Na lewo znajduje się budynek "Starej Poczty". Idziemy wzdłuż ulicy 3-ego Maja. Przy tej ulicy znjdują się - kino Iskra, kawiarania Ptyś, banki oraz Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa w stylu eklektycznym. Tu kończy się nasz spacer. Za chwilę znajdziemy się na Rynku Zygmunta Augusta, zamykając ponad 8 kilometrowe koło.

    Drugiego dnia wybieramy się na rejs statkiem do Paniewa. Jest to wycieczka całodzienna. Z przystani w Augustowie do Przewięzi i na jezioro Studzieniczne. Za stanicą PTTK Swoboda statek wpływa na przekop kanałowy i dopływa do śluzy Swoboda, położonej malowniczo pośród lasu. Śluza jest nieco mniejsza od śluzy Przewięź, jej rozmiary - 6 x 45,4 m. W śluzie statek podnosi się o 171 cm i wpływa na niewielki stawek, za którym najdłuższy na trasie sztuczny przekop, tzw. Kanał Czarnobrodzki, o długości 9 km. W otoczeniu duże partie starodrzewu. Później na prawym brzegu polana śródleśna z zabudowaniami niewielkich wiosek Czarny Bród i Żyliny; Sucha Rzeczka na lewym brzegu.Wysoko zbudowane mosty łączą oba brzegi kanału. Obok Żylin przystań. Nieco dalej ujście Suchej Rzeczki, przekopu kanałowego łączącego Kanał Augustowski z jeziorem Serwy. W widłach obu tras wodnych ładnie zagospodarowane pole namiotowe.
   Wkrótce potem płytkie i wąskie jezioro Gorczyckie. W lesie na prwym brzegu stanica wodna PTTK Płaska. Zaraz potem na prawym brzegu zagrody wsi Płaska, na brzegu lewym wieś Gorczyca. Statek dopływa do śluzy Gorczyca (5,75x42,7 m). Śluzowanie trwa 20 min. Od śluzy tej statek opuszcza dorzecze Wisły i płynie już przez wody znajdujące się w dorzeczu Niemna. Przez jeziora Orle i Paniewo dopływamy do przystani w Paniewie, obok karczmy "Starożyn". Z Augustowa 33 km, 4,30 godz. w jedną stronę. Z Paniewa można powrócić do Augustowa autobusem PKS. 
  Trzeciego i czwartego dnia spływ kajakowy na jezioro Sajno(wycieczka szlakiem okrężnym) 30 km. Jest to trasa dla turystów początkujcych. Trasa pozwala na poznanie najbliższych okolic Augustowa.
0 km - przystań DW PTTK nad jez. Necko w Augustowie, skąd należy płynąć wzdłuż wsch. brzegu jeziora do Augustowa. 
1,3 km - wypływ rzeki Netty. Płyniemy przez miasto.
 2,5 km - most drogowy. Niebawem rozwidlenie. Na prawo uregulowana Netta. Płyniemy lewym odgałęzieniem.
3,5 km - most drogowy na ul. 29 Listopada, upust obok młyna. Kajaki należy pzrenieść 60 m z praawej strony upustu przez ruchliwą ulicę. Płyniemy Kanałem Bystrym.
5 km - Szosa Lipska, most drogowy, koniec zabudowań Augustowa. Przez malowniczy las dopływamy kanałem do jeziora Sajno.
6 km - jezioro Sajno. Wzdłuż brzegu należy płynąć w lewo ku wsch.
10 km - krniec jeziora, przegrodzony drogą i linią kolejową: wygodne obozowisko i miejsce odpoczynku. Można stąd wypłynąć na jez. Staw Sajenek. Zasadnicza trasa wiedzie wzdłuż południowego brzegu jez. Sajno ku zach. Dużo dobrych miejsc biwakowania.
18 km - zach. kraniec jez. Sajno, wypływ rzeki Sajownicy. Rzeką tą wśród podmokłych łąk.
20 km - Białobrzegi, śluza, upust. Przenoszenie kajaków 25 m na wody Kanału Augustowskiego. Pod słaby prąd w kierunku Augustowa. 
24,5 km - most drogowy, za którym po obu stronach nowoczesne osiedla miejskie.
25,5 km - śluza Augustów (śluzowanie).
26,5 km - most drogowy. Niebawem wypływamy na jez. Necko.
30 km - przystań DW PTTK, koniec trasy.
Stara Poczta, Karolina Kutraszyńska
Dawny dworek Zarządu Dróg Wodnych, Karolina Kutraszyńska
statek wycieczkowy, Karolina Kutraszyńska
śluza Paniewo, Karolina Kutraszyńska
jezioro Sajno, Karolina Kutraszyńska
ośrodek wypoczynkowy, Karolina Kutraszyńska
spływ kajakowy, Karolina Kutraszyńska
jezioro Sajno, Karolina Kutraszyńska
Kanał Augustowski, Karolina Kutraszyńska
Rynek Zygmunta Augusta, Karolina Kutraszyńska
Bulwary, rzeka Netta, Karolina Kutraszyńska
Bazylika NSPJ, Karolina Kutraszyńska
Wyciąg nart wodnych, Karolina Kutraszyńska
Karolina Kutraszyńska
Komentarze 0
2011-05-28
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Augustów

Paniewo

Sajno

Sajno

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024