Podlasie w pigułce

, ania

Wycieczka jednodniowa " Śladami historii"

Podlasie to pograniczny region od rzeki Bug po Augustów i Ziemię Łomzyńską. Jest to teren na którym od wieków ścierały się wpływy różnych państw i kultur. Główną atrakcją województwa jest oprócz jego historii, bogactwo przyrodnicze – 4 Parki Narodowe oraz liczne Parki Krajobrazowe i rezerwaty przyrody np. Zespół Parków Krajobrazowych Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy. Obecnie teren województwa podlaskiego swym zasięgiem obejmuje również Augustów, Suwalszczyznę i Ziemię Łomżyńską. Mieszkają tutaj od pokoleń obok siebie ludzie różnych wyznań i narodowości. Wycieczki objazdowe pozwolą Państwu przybliżyć tą krainę.

, ania
, ania

Punkt pierwszy Białystok - Ciechanowiec

W Ciechanowcu zwiedzimy  Skansen i Muzeum Rolnictwa . Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny.Zbiory Muzeum liczą ponad 28 000 eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 43 ekspozycjach stałych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada punkty zamiejscowe w Drewnowie ( wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie Łazy (wiatrak) i Winnie Chroły (Szkola Wiejska).

, ania
, ania

W parku krajobrazowym rośnie ponad 100 gatunków drzew i krzewów - w tym 19 pomników przyrody.

Muzeum jest organizatorem wielu interesujących imprez o zasięgu ponad lokalnym, mających wieloletnie tradycje, są to m in. „Niedziela Palmowa - Konkurs Palm Wielkanocnych”, „Jarmark Św. Wojciecha„, „Podlaskie Święto Chleba”, „Wykopki pod Wiatrakiem„, „Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” i inne.

, ania
, ania
, ania

Muzeum jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego. Placówka wpisana jest też do Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury.

Punkt drugi Ciechanowiec - Zuzela.

, ania
, ania

Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia – we wsi Zuzela miejscu urodzenia kardynała Stefana Wyszyńskiego (3 marca 1901 r.) mieści się w zrekonstruowanym drewnianym budynku dawnej szkoły, do której przyszły Prymas uczęszczał w latach 1908-1910. W pomieszczeniu po lewej stronie odtworzono mieszkanie Państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku XX w. W izbie mieszkalnej stworzono klimat wnętrza podobny do ówczesnego mieszkania rodziny księdza Kardynała. Oryginalnych przedmiotów zachowało się niewiele: obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz dzieło Ojca Prokopa, będące własnością Stanisława Wyszyńskiego oraz obrazy Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Częstochowskiej pochodzące z przełomu XIX i XX w. Ekspozycja obejmuje przedmioty użytku codziennego, a u oglądających wywołuje wrażenie, że mieszkańcy jedynie na chwilę opuścili dom. Muzeum obsługują siostry zakonne z tutejszej parafii.

W izbie szkolnej urządzono dwie wystawy: izbę lekcyjną z tradycyjnym wyposażeniem charakterystycznym dla szkół rosyjskich początku XX w. oraz zbiór pamiątek związanych z dzieciństwem Księdza Prymasa.

, ania
, ania

Punkt trzeci Zuzela- Suraż.

Prywatne Muzeum Archeologiczne Władysława Litwińczuka w Surażu z kolekcją skamielin, ceramiki, broni, przedmiotów kościelnych. Historia muzeum rozpoczęła się w 1936 roku, kiedy to mieszkaniec Suraża wyorał na własnym polu narzędzia pochodzące z epoki kamienia. Pan Władysław na podwórku wokół domu zbudował specjalne ławy, na których całymi latami układał eksponaty. Władysław Litwińczuk zmarł w 1992 roku, ale muzeum jest obecnie prowadzone przez jego syna Wiktora. Są tam kamienne kule do obrony zamku, gotyckie cegły palcówki, nagrobne płyty tatarskie, prawosławne i katolickie, szczątki naczyń, topór katowski, żarna z 1850 roku, świeczniki, sztućce i szkatułka ze strusich piór z nieistniejącego już zamku suraskiego, kolekcja żelazek na dusze i węgiel, numizmaty, przedwojenne radia i obligacje, wagi żydowskie, szabla tatarska, dzbany siwaki z XI wieku, rzeźbione biurko. Są bambusowe meble, które należały do starosty suraskiego, i kufer należący do hrabiny starzeńskiej, która przed ponad stu laty nie pozwoliła przez swój majątek poprowadzić linii kolejowej Warszawa-Petersburg i tory wybudowano w pobliskich Łapach.

, ania
, ania
, ania

Punkt czwarty Góra Zamkowa nad Narwią.

Bezpośrednio przy Rynku Kościelnym znajduje się pozostałość po dawnym grodzisku, którego historia sięga czasów przynależności tych ziem do Rusi Kijowskiej. Jarosław Mądry obwarowując Ruś Kijowską   w XI w wybudował cztery grody nazywając je suraznymi, czyli groźnymi (Fakt ten wiąże się również z lokacją miasta), a jednym z nich jest grodzisko w Surażu. Zostało ono usypane w zakolu Narwi i pierwotnie wznosiło się ponad 10 m nad poziomem rzeki. Otoczone było sztuczną fosą, której pozostałością jest dzisiaj ul.Zamkowa. Wały były wzmacniane warstwą gliny o grubości ok. 50 cm. Brama wjazdowa, chroniona podnoszonym mostem znajdowała się od strony dzisiejszego rynku. W  1553 r miasto Suraż zostaje nadane Królowej Bonie, która przebudowuje grodzisko na zamek. Powstaje wtedy murowana wieża, natomiast co do wyglądu ostrokołu i zbudowań wewnętrznych nie ma żadnych przekazów., wiemy jedynie iż były to konstrukcje drewniane. Prace wykopaliskowe prowadzone w okresie międzywojennym, przyniosły trochę informacji dotyczących wykończenia i wyposażenia obiektu, a zapadlisko części wałów świadczy o istniejących podziemiach. Zamek zniszczony został w czasie potopu szwedzkiego w połowie wieku XVII i nigdy nie został odbudowany. Dzisiaj to już tylko spore wzniesienie z ciągle widocznym układem starego grodziska oraz pięknym widokiem na narwiańskie rozlewiska i łąki.

Punkt piąty powrót do Białegostoku.

Komentarze 0
2012-06-09
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Zuzela

Suraż

Ciechanowiec

Podlasie

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024