Jawor

Ratusz, Darek
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem
Tym razem proponuję wybrać się do niewielkiej miejscowości Jawor,
położonej w środkowej części województwa dolnośląskiego, na prawym brzegu Nysy Szalonej.
Warto tu zajrzeć gdyż miasto posiada wiele atrakcji turystycznych i dysponuje na swym terenie wieloma wspaniałymi zabytkami. Składają się na nie m.in. Park Pokoju i Kościół Ewangelicko - Augsburski pw. Świętego Ducha, Kościół św. Marcina, Zamek Piastowski, jaworski Ratusz, Kaplica św. Barbary oraz Muzeum Regionalne.
Na początek poleciłbym Park Pokoju i Kościół Ewangelicko - Augsburski pw. Świętego Ducha. We wnętrzu tego przepięknego, barokowego kościoła możemy podziwiać kilka głównych składników wyposażenia – ambonę, ołtarz, drewnianą chrzcielnicę, we wnękach kościoła rzeźby czterech ewangelistów, herby narodów szlacheckich mających wówczas swoje siedziby w granicach parafii jaworskiej oraz piękne malowidła o tematyce biblijnej.
Jeśli chodzi o zabytki sakralne to nie można przejść obojętnie obok Kościoła św. Marcina, który znajduje się niedaleko rynku, przy ulicy Szkolnej.
Kościół Św. Marcina w Jaworze należy do szczególnie cennych dzieł architektury na obszarze diecezji legnickiej. Cechuje go bogactwo gotyckiej rzeźby architektonicznej, dotyczy to zarówno wyobrażeń figuralnych, płaskorzeźb portalowych jak i kamiennej figury Patrona kościoła w stroju biskupim, stojącej we wnętrzu świątyni, pod chórem muzycznym. Piękna rozeta w fasadzie zachodniej kościoła sytuuje tę budowlę w szlachetnej linii, związanej z gotykiem zachodnio – europejskim. Następnie warto obejrzeć Zamek Piastowski, który był pierwotnie warownią powstałą prawdopodobnie w połowie XIII w. wzniesioną przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I.
Zamek stoi w południowo-zachodnim krańcu starego miasta nad Nysą Szaloną
otoczony kamiennym murem pełnił do 1368 roku rolę siedziby książąt świdnickich, a potem przez krótki czas był w posiadaniu księżnej Agnieszki, po której Jawor przejęli niemieccy możni. Wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach (np. z wojny trzydziestoletniej) stracił swój wygląd średniowiecznej warowni. Od roku 1764 r. aż do końca II wojny światowej pełnił rolę więzienia. Zachowany zamek kryje w swym murach ślady pierwotnej zabudowy.
Dziś z wielkim żalem patrzymy na obiekt w połowie opuszczony, w połowie zamieniony na mieszkania i zajmowany przez jakieś warsztaty, magazyny, punkty usługowe, a nawet instytucje publiczne.
O ponurej przeszłości zamku przypomina nam tylko pomnik na dziedzińcu, upamiętniający bojowniczki ruchu oporu z Francji i Norwegii zamordowane na zamku przez Niemców.
Z tego miejsca proponuję się wybrać w stronę pobliskiego Rynku, który charakteryzuje się pięknymi kamienicami i arkadami, a w jego centrum znajduje się przepiękny budynek Ratusza. Do dzisiaj najładniejsze kamienice zachowały się tylko w części południowej oraz zachodniej. W ratuszu możemy podziwiać piękną salę rajców, w której znajdują się kolorowe witraże przedstawiające różne postaci, zdarzenia i pejzaże jaworskie.
Dziś ratusz pełni siedzibę urzędu miasta.
Ciekawym obiektem w tym mieście jest też Kaplica św. Barbary wybudowana w stylu gotyckim, znajduje się ona na skrzyżowaniu ulic Św. Barbary oraz Lipowej. Dawniej pełniła funkcję kaplicy szpitalnej i pogrzebowej.
Najcenniejszym składnikiem wyposażenia kaplicy jest 3-kondygnacyjny ołtarz renesansowy z charakterystycznym uwypukleniem.
Obecnie kaplica jest odrestaurowana i należy do parafii rzymsko – katolickiej Św. Marcina.
Będąc w Jaworze warto też zwiedzić Muzeum Regionalne, które niegdyś pełniło rolę klasztoru oraz kaplicy bernardynów, dzisiaj możemy podziwiać w nim przepiękne wystawy związane z najrozmaitszymi tematami.
Do ekspozycji stałych zaliczamy m.in. „Darz Bór”, „ Wyroby dawnego rzemiosła”, „Izba dolnośląska”, „Wystawa broni białej i bron palnej” oraz „Jaworskie pierniki”.
Miasto położone jest wśród wzgórz i lasów Parku Krajobrazowego "Chełmy" może zainteresować niezwykle rzadkimi okazami fauny i flory. Aktywny wypoczynek zapewni także Ośrodek Wypoczynkowy "Jawornik" ze sztucznym akwenem wodnym o powierzchni 6 ha i kortami tenisowymi oraz nowoczesna kryta pływalnia "Słowianka", w której mieści się także siłownia i sauna.
Jawor od wielu lat znany jest jako Miasto Chleba - Miasto Pokoju, które co roku organizuje Jaworskie Koncerty Pokoju z udziałem najlepszych artystów polskich, niemieckich i czeskich. Niezwykłą imprezą są Międzynarodowe Targi Chleba, podczas których można podziwiać kunszt najlepszych piekarzy i cukierników z wielu krajów Europy.
Każdy, kto odwiedzi Jawor choć raz, zachowa w pamięci urodę tego niepowtarzalnego piastowskiego miasta.

, Darek
Ratusz Jawor, Darek
Ratusz, Darek
Witraż w oknie Ratusza, Darek
Witraż w oknie Ratusza, Darek
Ratusz, Darek
Ratusz, Darek
Kamieniczki w Rynku, Darek
Rynek, Darek
, Darek
Wieża Ratusza, Darek
Kamieniczki w Rynku, Darek
Rynek, Darek
Rynek, Darek
Kamieniczki w Rynku, Darek
Kamieniczki w Rynku, Darek
Kamieniczki w Rynku, Darek
Teatr Miejski, Darek
Rynek, Darek
Rynek, Darek
Muzeum Regionalne, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Wnętrze Muzeum Regionalnego, Darek
Wnętrze Muzeum Regionalnego, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Eksponaty Muzeum Regionalnego, Darek
Jaworskie uliczki, Darek
Jaworskie uliczki, Darek
Kaplica św. Wojciecha, Darek
Kaplica św. Barbary, Darek
Klasztor i Kościół Franciszkanek, Darek
Zamek Piastowski, Darek
, Darek
Zamek Piastowski, Darek
Zamek Piastowski, Darek
Zamek Piastowski, Darek
Przedzamcze, Darek
Brama Główna Zamku Piastowskiego, Darek
Zamek Piastowski od strony dziedzińca, Darek
Pomnik na dziedzińcu, upamiętniający bojowniczki ruchu oporu z Francji i Norwegii zamordowane na zamku przez Niemców, Darek
Brama zamkowa od wewnątrz, Darek
Dawne cele więzienne, Darek
Zamek Piastowski od strony dziedzińca, Darek
Drzwi do celi więziennej, Darek
Zamek Piastowski od strony dziedzińca, Darek
Jaworskie uliczki, Darek
Jaworskie uliczki, Darek
Kościół Św. Marcina , Darek
, Darek
Wieża Kościoła Św. Marcina , Darek
Avatar użytkownika Darek
Darek
Komentarze 0
2009-05-08
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Ratusz w Jaworze.

Ratusz w Jaworze.

Kościół Św. Marcina w Jaworze.

Kościół Św. Marcina w Jaworze.

Kamieniczki i Rynek w Jaworze.

Kamieniczki i Rynek w Jaworze.

 Teatr Miejski w Jaworze.

Teatr Miejski w Jaworze.

 Kaplica Św. Wojciecha

Kaplica Św. Wojciecha

Klasztor i Kościół Franciszkanek w Jaworze.

Klasztor i Kościół Franciszkanek w Jaworze.

Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze

Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w Jaworze

Mury obronne w Jaworze.

Mury obronne w Jaworze.

Zamek Piastowski w Jaworze.

Zamek Piastowski w Jaworze.

Kaplica Św. Barbary w Jaworze.

Kaplica Św. Barbary w Jaworze.

Poklasztorny zespół oo. bernardynów (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego) w Jaworze.

Poklasztorny zespół oo. bernardynów (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego) w Jaworze.

 Baszta Strzegomska w Jaworze.

Baszta Strzegomska w Jaworze.

Wieża ciśnień w Jaworze.

Wieża ciśnień w Jaworze.

Wąwóz Myśliborski.

Wąwóz Myśliborski.

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024