Błonie - Nieborów - Łowicz

Błonie, Mariusz Wiśniewski

Błonie - miasto nad Utratą. Gród wzmiankowany w XI w. W 1257 r. książę mazowiecki Konrad osiedlił tu kanoników regularnych. Prawa miejskie od 1380 r.Rozkwit w I poł. XVI w., miasto słynęło z szewców i piwowarów. Zniszczone podczas wojen ze Szwecją. Po uruchomieniu lini kolejowej z Warszawy do Kalisza nastąpiło ożywienie gospodarcze i rozwój miasta. Możemy obejrzeć w nim między innymi gotycki kościół Świętej Trójcy, zbudowany z fundacji księcia mazowieckiego Konrada II. W prezbiterium i zakrystii unikatowe na Mazowszu sklepienie kryształowe z I poł. XVI w. Kolejnym zabytkiem jest ratusz zbudowany w latach 1842 - 43 wg. projektu H. Marconiego, klasycystyczny. Na zewnątrz tablica z popiersiem Jana III Sobieskiego wmurowana w 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej. W rynku głaz - pomnik.

Niepokalanów - jeden z największych na świecie zespołów klasztornych. Założył go w 1927 r. św. Maksymilian Kolbe na terenie ofiarowanym franciszkanom przez księcia Jana Druckiego - Lubeckiego. Do zespołu klasztornego należą: kościół Matki Bożej Niepokalanej Pośredniczki Łask, właściwy klasztor z salą pamiątek, pierwsza kaplica klasztorna z zachowanym wyposażeniem i celą założyciela, seminarium duchowne, domy pielgrzyma, siedziba wydawnictwa. Ciekawostką jest zakonna Ochotnicza Straż Pożarna przy której czynne jest muzeum pożarnictwa.

Błonie, Mariusz Wiśniewski
Błonie, Mariusz Wiśniewski

Teresin - pałac wzniesiono przed 1848 r. dla bankiera i przemysłowca Hermana Epsteina. Otacza go park krajobrazowy. W neobarokowym gmachu znajdują się stylowe wnętrza z orginalnymi piecami kaflowymi i dziełami malarskimi. Aktualnie znajduje się tutaj Ośrodek Szkoleniowo - Rehabilitacyjny KRUS.

Szymanów - pałac z przełomu XVIII i XIX w., należał do rodów Sanguszków a potem Łubiańskich. Kolejnym właścicielem był książe Konstanty Lubomirski. W 1907 r. majątek zakupiło Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek. Istnieje tam Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej. Pałac jest otoczony parkiem. Kolejnym obiektem w miejscowości jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiony w 1667 r. Ufundował go Mikołaj Wiktoryn Grudziński, starosta golubski, guzowski i grzybowski. Na przełomie XIX i XX w. kościół został gruntownie przebudowany w stylu neobarokowym wg. projektu Konstantego Wojciechowskiego.

Błonie, Mariusz Wiśniewski
Błonie, Mariusz Wiśniewski

Humin - tędy przeszedł kilkakrotnie front podczas I wojny światowej. W trakcie kilku miesięcy walk wsie leżące w rejonie frontu zostały zmiecione z powierzchni ziemi, a tysiące żołnierzy poległo. Cmentarz wojenny jest jedną z "pamiątek" tamtych czasów.

Nieborów - W końcu XVII w. prymas Michał Radziejowski nabył dobra nieborowskie. Dla niego powstał barokowy pałac z projektu Tylmana z Gameron. W 1774 r. Nieborów stał się własnością księcia Michała Hieronima Radziwiłła. W budowli mieści się muzeum wnętrz barokowych. Pałac otacza barokowy ogród geometryczny w stylu francuskim.

Błonie, Mariusz Wiśniewski
Niepokalanów, Mariusz Wiśniewski
Niepokalanów, Mariusz Wiśniewski

Arkadia - W 1777 Michał i Helena Radziwiłłowie nabyli wieś Łupia i nazwali ją Arkadią. Powstał tam sentymentalno - krajobrazowy ogród. Wody rzeczki Skierniewki spiętrzono i rozlano w malowniczy staw, a wokół zasadzono w pozornym nieładzie drzewa i krzewy. Całości dopełniły budynki nawiązujące do antyku. I tak w Arkadii możemy zobaczyć Świątynię Diany, Dom Arcykapłana, Domek Gotycki itd.

Łowicz - Bolesław Krzywousty podarował miejscowość w XII w. arcybiskupom gnieźnieńskim, którzy zaczęli tytułować się książętami łowickimi. Jest to pierwsza pisana wzmianka o Łowiczu. W połowie XIV w. powstaje zamek prymasowski. Łowicz to miasto pełne zabytków, możemy zobaczyć renesansowo - barokową bazylikę katedralną, oszałamiającą bogactwem wyposażenia. Składają się na nie rokokowe ołtarze, XVI - wieczne nagrobki kanoników i portrety arcybiskupów. Rynek zdobią: Brama Prymasowska z XVII w., kuria wikariuszy z XVIII w., klasycystyczny ratusz z wieżą zegarową (1825 - 28) oraz gmach pomisjonarski (XVIII w.) w którym mieści się Muzeum Ziemi Łowickiej. Ponadto zwiedzić możemy barokowy kościół pijarów, klasycystyczny dawny kościół ewangelicki, ruiny zamku prymasowskiego, barokowy kościół i klsztor bernardynek, dawny zespół klasztorny bernardynów, barokowy kościół i klasztor dominikanów oraz najstarszy zabytek sakralny miasta - kościół Świętego Ducha.

Niepokalanów, Mariusz Wiśniewski
Niepokalanów, Mariusz Wiśniewski
Niepokalanów, Mariusz Wiśniewski
Teresin, Mariusz Wiśniewski
Teresin, Mariusz Wiśniewski
Szymanów, Mariusz Wiśniewski
Szymanów, Mariusz Wiśniewski
Czerwona Niwa, Mariusz Wiśniewski
Humin, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Nieborów, Mariusz Wiśniewski
Arkadia, Mariusz Wiśniewski
Arkadia, Mariusz Wiśniewski
Arkadia, Mariusz Wiśniewski
Arkadia, Mariusz Wiśniewski
Arkadia, Mariusz Wiśniewski
Arkadia, Mariusz Wiśniewski
Łowicz, Mariusz Wiśniewski
Łowicz, Mariusz Wiśniewski
Łowicz, Mariusz Wiśniewski
Łowicz, Mariusz Wiśniewski
Błonie - Nieborów - Łowicz, Mariusz Wiśniewski
Błonie, Mariusz Wiśniewski
Avatar użytkownika Mariusz Wiśniewski
Mariusz Wiśniewski
Komentarze 0
2010-03-25
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Błonie

Błonie

Niepokalanów

Niepokalanów

Teresin

Teresin

Szymanów

Szymanów

Czerwona Niwa

Czerwona Niwa

Humin

Humin

Arkadia

Arkadia

Łowicz

Łowicz

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024