RIESE

„Szlakiem Martyrologii”

Cel wycieczki:
Poznanie tragicznej historii więźniów pracujących przy przedsięwzięciu „Riese” w Górach Sowich”, poznanie lokalizacji podobozów pracy oraz miejsc budowy podziemnych obiektów. Znaczenie i wpływ działalności nazistowskiej na terenie Gór Sowich. Wykonanie dokumentacji fotograficznej. Zdobycie punktów do odznaki Korona Gór Sowich i Kamiennych.

Trasa wycieczki:
Głuszyca Górna – Zimna Woda - Kompleks Soboń – Włodarz – Kompleks Włodarz –Kompleks Osówka – Kolce – Głuszyca Górna.

Opis:
Głuszyca Górna – poznanie lokalizacji obozów pracy, oraz zapoznanie się ze specyfiką, ich stanem liczbowym i narodowościowym.
Zimna Woda - poznanie lokalizacji obozów pracy, oraz zapoznanie się ze specyfiką, ich stanem liczbowym i narodowościowym.
Kompleks Soboń - poznanie lokalizacji obozów pracy, oraz zapoznanie się ze specyfiką, ich stanem liczbowym i narodowościowym. Poznanie lokalizacji i przeznaczenia obiektów podziemnych i budowli naziemnych.
Włodarz – zdobycie szczytu zapoznanie się z budową geologiczną masywu Włodarza.
Kompleks Włodarz - poznanie lokalizacji obozów pracy, oraz zapoznanie się ze specyfiką, ich stanem liczbowym i narodowościowym. Poznanie lokalizacji i przeznaczenia obiektów podziemnych i budowli naziemnych. Zwiedzanie podziemi.
Kompleks Osówka - poznanie lokalizacji obozów pracy, oraz zapoznanie się ze specyfiką, ich stanem liczbowym i narodowościowym. Poznanie lokalizacji i przeznaczenia obiektów podziemnych i budowli naziemnych. Prezentacja multimedialna. Ognisko podsumowujące.
Kolce - poznanie lokalizacji obozów pracy, oraz zapoznanie się ze specyfiką, ich stanem liczbowym i narodowościowym. Powstanie i funkcjonowanie szpitala dl a więźniów.

Komentarze 2
2011-03-13
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

mokunka
07 sierpień 2011 20:59

Otóż to , jakby niedokończone...choc ciekawe (zgadzam sie z przedmówca).

Adam Prończuk
15 marzec 2011 06:16

Zapowiada się interesująco. Jakby niedokończone i brakuje zdjęć.

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024