Rudawy Janowickie- Kolorowe Jeziorka

, Zbyszek Mat

Zwiedzając okolice Jeleniej Góry jadąc z Jagniątkowa w Marciszowie drodze napotykamy się na drogowskazy "Kolorowe Jeziorka". Jedziemy przez Wieściszowice do Rudaw Janowickich w Rudawskim Parku Narodowym. Przy tablicy informacyjnej „ Zielonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka „ na parkingu pozostawiamy samochód i udajemy się szlakiem. Pozostawiony samochód na leśnym parkingu bez dozoru wzbudza niemiłe uczucie niepewności. Ale cóż – albo zwiedzamy albo wracamy. Zaczęliśmy doceniać organizowanie wycieczek w większym gronie. Wyprawa dobrze się kończy, ale podziwiając piękne widoki w Rudawskim Parku Narodowym jednak towarzyszyła nam obawa o samochód. Powrót „ step by step „ nie wchodził w rachubę.

, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat

I kilka informacji o Kolorowych Jeziorkach:

Kolorowe jeziorka− cztery stawy u podnóża Wielkiej Kopy w Rudawcach Janowickich powstałe w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni, z których największa i najstarsza (z 1785 roku), usytuowana na terenie Purpurowego Jeziorka, nosiła nazwę Hoffnung. Pozostałe kopalnie nosiły nazwy: Neues Glück (1793 – teren Błękitnego Jeziorka) i Gustav Grube (1796 – teren Zielonego Stawku). W kopalniach wydobywano w latach 1785-1925 piryt, przerabiany na kwas siarkowy w Płoszowie.

, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat

Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Zielone Jeziorko leży na wysokości ok. 555 m n.p.m., Purpurowe Jeziorko (Czerwone Jeziorko) leży na wysokości ok. 560 m n.p.m.. Jest to pozostałość po rozpoczętej tu w XVIII w. eksploatacji złoża łupków serycytowych. Zawierały one 26% pirytu. Pierwsza kopalnia - głębinowa powstała tu w 1785 roku. Złoża które eksploatowała wystarczyły na ok. 100 lat. Porzucone wyrobisko wypełniła woda, którą związki żelaza zabarwiły na kolor krwistoczerwony. Kopalnia ta nazywała się "Nadzieja".

Błękitne Jeziorko (zwane też Szmaragdowym, Niebieskim lub Lazurowym) 635 m n.p.m., Nieco później, bo w 1793 roku uruchomiono kopalnię "Gustaw". Jej wyrobisko położone jest nieco wyżej, w odległości ok. 700 m od "Purpurowego Jeziorka". I ono zostało zalane wodą, a znajdujące się tu Jeziorko nazwano "Szmaragdowym".

Nancy and Larry.., Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat

Pozostałe kopalnie nosiły nazwy: Neues Glück (1793 – teren Błękitnego Jeziorka)Po wyczerpaniu się złóż i tej kopalni w roku 1893 powstała następna - "Nowe Szczęście". Jej wyrobisko znajduje się już na terenie wsi Raszów, a więc w gminie Kamienna Góra. Tym niemniej wydobyty tu urobek zwożono do Płoszowa, małego przysiółka pomiędzy Wieściszowicami a Marciszowem, w którym znajdowała się witrolejnia - zakład przetwarzający wydobywany tu piryt. Wyrobisko po tej kopalni wypełnia się okresowo wodą, a powstające w ten sposób jeziorko nazywane jest "Błękitnym".

Podczas potężnych powodzi w 1997 roku odsłoniły się szczeliny w utworach w których znajduje się wyrobisko "Purpurowego Jeziorka" i cała woda z niego spłynęła. Po roku jeziorko wypełniło się ponownie wodą, ale jego barwa nie jest już tak intensywna jak dawniej. Być może za kilka lat, gdy rozpuści się w niej więcej związków żelaza, jeziorko odzyska dawny kolor,

a najwyżej położony Zielony Stawek (Czarne Jeziorko) na ok. 730 m n.p.m., jest on najmniejszy i okresowo wysycha.

, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat

I dalej udajemy się w wędrówkę po Dolnym Śląsku.

, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
Kolorowe Jeziorka, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
, Zbyszek Mat
Komentarze 0
2007-07-04
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Jagniątków

Rudawy Janowickie

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024