Swarzewo - Kaszubska Częstochowa i Puck – niezdobyty jak Częstochowa

Puck – niezdobyty jak Częstochowa - przed Kościołem par. św. Apostołów Piotra i Pawła, Zbyszek Mat
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Jedziemy do Swarzewa (kaszub. Swôrzewò😉 – duża wieś kaszubska położona w gminie Puck na Kępie Swarzewskiej przy drodze z Władysławowa do Pucka.

Swarzewo było królewszczyzną Królów Polskich. Ślady osadnictwa na terenie Swarzewa pochodzą z epoki brązu , w 1877 roku w Swarzewie dokonano odkrycia cmentarzyska około 100 grobów skrzynkowych z tamtego okresu. Od 1308 wieś znajdowała się na terenach należących do Krzyżaków . W 1340 roku Swarzewo ponownie zostało lokowane na prawie chełmińskim przez komtura Winrycha von Kniprode, i wtedy też po raz pierwszy pojawiła się nazwa wsi. Około 1400 roku w Swarzewie został zbudowany kościół . Od 1466 roku Swarzewo było administrowane przez starostów puckich. Od 1772 1 roku Swarzewo należała do skarbu pruskiego. W 1880 roku zbudowano kościół swarzewski, który stoi do dziś. Przed 1920 wieś nosiła niemiecką nazwę Schwarzau. Od końca I wojny światowej wieś należy ponownie do Polski.

Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na uliczkach wioski.., Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na uliczkach wioski.., Zbyszek Mat

Znajduje się tu znane sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. W kościele z XIX wieku, trzecim z kolei w tym miejscu, czczona jest pochodząca z XV wieku cudowna figura Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza, zwana Opiekunką Rybaków. Według legendy przypłynęła ona morzem z rozbitego statku, z którego uratowali się żeglarze. W kościele znajduje się również obraz - mapa z 1684 roku, przedstawiający Zatokę Pucką oraz kościoły w Helu, Pucku i Swarzewie.

Niedaleko kościoła znajduje się kapliczka zbudowana przez rybaków w 1775 roku na planie koła. Według legendy stoi ona w miejscu, gdzie jest studzienka, przy której objawiła się cudowna figurka. W środku kaplicy znajduje się studzienka, a także tablica z opisem historii figurki.

Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat

A oto opis historii figurki umieszczony w kapliczce:

Matka Boska Swarzewska – Królowa Polskiego Morza

Puck – niezdobyty jak Częstochowa - neogotycki szpital - dawny Klasztor Sióstr Elżbietanek, Zbyszek Mat
SwPuck – niezdobyty jak Częstochowa - na kościelnym placu., Zbyszek Mat
Swarzewo - kapliczka MB.Swarzewskiej, Zbyszek Mat

Swarzewo jest kaszubską wsią nad Zatoką Pucką.Dawnymiwieki żaglowiec płynął do Gdańska. W okolicy Rozewia rozszalał się sztorm. Załoga nie widząc ratunku oddała się w opiekę Matce Bożej której figurka była przewożona na statku. Sztorm minął. Uratowani żeglarze postanowili pozostawić figurkę w Swarzewie przy wiejskiej studzience. Według innej legendy figurka sama przypłynęła z rozbitego statku jednym z przesmyków do Swarzewa. W Swarzewie nie było wtedy jeszcze kościoła. Dlatego w uroczystej procesji na łodziach przewieziono ją do Helu. Tam gdy nastała reformacja, wszystkie przedmioty związane z obrzędem katolickim, zostały przez protestantów wrzucone do Zatoki Puckiej.

Legenda mówi że w tym samym dniu na powrót przypłynęła do Swarzewa. Tu została już umieszczona w kapliczce-studzience, a później przeniesiona do kościoła. Dwukrotnie - 1 626 r. i w 1657 roku chowano ja w ziemi przed szwedzkim najeźdźcą. W czasach niewoli była na tych ziemiach orędownikiem trwania w polskości.

Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat

W nocy z 3-go na 4-go stycznia 1936 roku targnęła się na nią ręka świętokradcza. Złodzieje porzucili figurkę bez insygniów i kosztowności w pobliżu kościoła. Kradzież była bezpośrednim powodem przyspieszenia koronacji cudownej statuy. Uroczystości koronacyjne na Królową Polskiego Morza odbyły się 7 i 8 września 1937 r.

W latach okupacji znów musiała chronić się do ziemi we Władysławowie. Potem była w Wejherowie, aby wrócić do Swarzewa na Boże Narodzenie w 1944 r.

Puck – niezdobyty jak Częstochowa - pamięci Władysława Miegonia, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - pamięci Władysława Miegonia, Zbyszek Mat

Cudowna statua Matki Bożej Swarzewskiej z Dzieciątkiem Jezus jest w stylu dojrzałego gotyku ( I ćwierć wciecze XIV wieku ). Wyryta jest w drzewie lipowym i ma 52 cm. wysokości. Znajduje się na ażurowym cokole z XVII w. a otacza ją szeroka, złocona aureola.

W Swarzewie odbywają się dwa odpusty : mały ( 16 lipca ) na który przybywają pielgrzymi z Półwyspu Helskiego oraz duży ( 8 września ) który jest odpustem parafialnym i tytularnym kościoła. Pielgrzymi, którzy przybywają do stóp Królowej Polskiego Morza doświadczają łask i cudów, jest bowiem pocieszycielką i ratowniczką tonących.

Puck – niezdobyty jak Częstochowa - na kościelnym placu, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - kapliczka MB.Swarzewskiej, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat

Jest to jedno z najważniejszych miejsc na Kaszubach , zaś sama miejscowość została nazwana "Kaszubską Częstochową".

Po spacerze po uliczkach Swarzewa i pobycie na plaży udajemy się do Pucka – miasta nie zdobytego jak Częstochowa.

Swarzewo - KaPuck – niezdobyty jak Częstochowa - ... i prof. Alfonsa Lipntuasa, Zbyszek Mat
Swarzewo - KaPuck – niezdobyty jak Częstochowa - ... i prof. Alfonsa Lipntuasa, Zbyszek Mat

Puck, najstarszy port słowiański nad wodami Bałtyku, gród książąt gdańskich, baza floty królewskiej, miejsce Zaślubin Polski z morzem w 1920 roku. Walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne kaszubskiego miasteczka nad wodami Zatoki Puckiej dopełniają piękne okolice, które warto przemierzyć śladem dawnych wsi i majątków. Na zwiedzanie miasta przeznaczyć trzeba co najmniej dwie godziny. Stare Miasto ( obecnie rynek jest w remoncie ) z zachowanym czytelnym, średniowiecznym układem ulic i dawnym Ratuszem zlokalizowanym przy Starym Rynku, obecnie na pl. Wolności.

Szachownicowy układ ulic śródmieścia z prostokątnym rynkiem pośrodku zachował się od czasu lokacji. Przy rynku stoją dwu-trzykondygnacyjne kamienice, a przy bocznych ulicach niższe domy. Mury niektórych kamienic pochodzą z XVIII w. lecz ich fasady uległy przebudowie w XIX i na początku XX w. Na większą uwagę zasługuje dawny zajazd Pod Złotym Lwem z XVIII w. (plac Wolności 17), który zachował cechy barokowe i eklektyczna kamienica z narożną wieżyczką (plac Wolności 33).

Swarzewo - Kaszubska Częstochowa ..spacer po uliczkach, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa ..spacer po uliczkach, Zbyszek Mat

Po przeciwnej stronie znajduje się jeden z budynków Muzeum Ziemi Puckiej ze stałą ekspozycją archeologiczną dotyczącą ziemi puckiej, wnętrzem kamienicy mieszczańskiej oraz wystawami czasowymi. Kilka kroków od rynku, kierując się w stronę zatoki zlokalizowany jest Kościół św. Piotra i Pawła. Jest to najciekawszy zabytkowy obiekt Pucka.

Do okazałych, ciekawych architektonicznie budynków należy neogotycki szpital - dawny klasztor sióstr elżbietanek, wybudowany przy ul. 1 Maja w 1898 r. Przy tejże ulicy stoi współczesny pomnik Antoniego Abrahama, wybitnego syna Ziemi Puckiej.

Puck Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - kapliczka MB.Swarzewskiej, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat

Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, gotycki, ceglany wzniesiony w XIV-XV w. z reliktami XIII wiecznymi. Poza krótkim okresem protestantyzmu w l. 1556-89 fara służyła katolikom.

Kościół jest budowlą orientowaną, halową, trzynawową z wyodrębnionym prezbiterium, masywną wieżą zachodnią oraz bocznymi kaplicami. Również do wieży przylegają dwie kaplice, od południa Wejherów, a od północy Chrzcielna. Uwagę przyciąga fryz wieży datowany na XIII w. Na urzekający wielością stylów wystrój fary składają się barokowe obrazy z 2 pol. XVII w., renesansowe portrety Ernesta Wejhera i jego małżonki Anny. Dziełem dużej klasy artystycznej jest renesansowy ołtarz z obrazem Ukrzyżowania pędzla Hermana Hana oraz kuta krata zamykająca kaplicę Wejherów.

Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat

Nieopodal kościoła znajduje się port rybacki, będący pierwszym portem wojennym Rzeczpospolitej.
Port rybacki to dziś zaledwie przystań dla kilku kutrów, w niczym nie przypominająca jednego z głównych portów I Rzeczpospolitej. Ograniczeniami dla rozwoju tego portu są płycizny Zatoki Puckiej oraz konkurencja lepiej położonych miejscowości nadmorskich, także nad Zatoką Gdańską. Tę dawną dzielnicę portową, zwaną Korabnym, pochłonęło morze. Dziś w miejscu pomostów i przystani rosną przybrzeżne trzcinowiska. Prócz kutrów obejrzeć możemy tu pamiątkowy Słup Zaślubinowy, ustawiony na pamiątkę zaślubin Polski z morzem dokonanych przez gen. Hallera 10 lutego 1920 roku, a obok pamiętnego Słupa w 2001 roku ustawiono popiersie Gen. Hallera.


Swarzewo, Zbyszek Mat
Swarzewo, Zbyszek Mat

Puck – niezdobyty jak Częstochowa - Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - figurka MB.Swarzewskiej, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - pucki port , Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - ołtarz w kościele, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - kapliczka MB.Swarzewskiej nad brzegiem morza, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - kapliczka MB.Swarzewskiej nad brzegiem morza, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - kapliczka MB.Swarzewskiej nad brzegiem morza, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - spisana legenda.., Zbyszek Mat
Puck - Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - pomnik Władysława Hallera, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - studnia z cudowną wodą , Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - Słup Zaślubinowy, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - w kapliczce.., Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - Słup Zaślubinowy, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - na rynku , Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - na puckim rynku , Zbyszek Mat
SwPuck – niezdobyty jak Częstochowa - Muzeum, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - na puckim rynku , Zbyszek Mat
Kościół w Pucku, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - na puckim rynku , Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, Zbyszek Mat
Swarzewo - Kaszubska Częstochowa - na placu przykościelnym, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa, Zbyszek Mat
Puck – niezdobyty jak Częstochowa - Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, Zbyszek Mat
Komentarze 0
2011-09-01
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024