Bogactwa Suwalszczyzny

, Joanna
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Godz.8:30 Zbiórka pod kościołem św. Aleksandra w Suwałkach i rozpoczęcie wycieczki od tego obiektu.

Kościół św. Aleksandra stanowi dominantę architektoniczną na Placu Piłsudskiego jako świątynia katedralna. Jest on znakomitym przykładem XIX – wiecznej architektury klasycystycznej. Godnymi obejrzenia są figury św. Benedykta i św. Romualda- patronów miasta Suwałki, znajdującymi się przed świątynią. Warto również zapoznać się z jej wnętrzem ze względu na piękne obrazy autorstwa Franciszka Smuglewicza oraz tablice upamiętniające walkę i martyrologię mieszkańców Suwalszczyzny.

Godz.9:15 Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Kolejnym obiektem wartym zainteresowania turysty jest Muzeum Okręgowe, ponieważ budynek ten pod względem architektonicznym reprezentuje prawie nieobecny w tym mieście eklektyzm- mieszankę elementów różnych stylów. Ponadto oprócz wystaw czasowych, muzeum ma do zaoferowania znakomite wystawy stałe: ‘’ Malarstwo polskie XIX i XX wieku”, „Alfred Wierusz-Kowalski - życie i twórczość”, „Pradzieje Suwalszczyzny i wschodnich Mazur”, „Z przeszłości geologicznej Suwalszczyzny”.

Godz.10:15 Muzeum Marii Konopnickiej

Niewątpliwie dumą Suwałk jest Muzeum Marii Konopnickiej, które niegdyś było jej domem i co ciekawe budynek ten przetrwał w niezmienionym stanie do dziś. Dom przypomina szlachecki dworek przez co ma dużą wartość architektoniczną, a jednym z ciekawszych elementów jest schodkowa attyka zamykająca górnym stopniem na osi symetrii ciąg pionowych detali w środkowej części obiektu.

Godz.11:00 Wyjazd autokarem z przystanku autobusowego w Suwałkach do Gulbieniszek.

W Gulbieniszkach wyzwaniem dla turystów jest zdobycie Góry Cisowej, z której widać niemal cały Suwalski Park Krajobrazowy. Widok zapiera dech w piersiach i jest to doskonałe miejsce na wyciszenie się i kontemplację przyrody. Nie jest wprawdzie najwyższym wzniesieniem Suwalszczyzny (258m n.p.m.), ale za to najczęściej odwiedzanym przez wycieczki. Co więcej na szczycie znajduje się krzyż upamiętniający pobyt Ojca Świętego na Suwalszczyźnie.

Godz.12:30 – 13:30 wyjazd do Smolnik, czas wolny na posiłek i odpoczynek w barze Jaćwing, który oferuje regionalne piwo i potrawy, m.in.: wyśmienite kartacze, pierogi własnego wyrobu, pyszne, smażone ryby liny z miejscowych czystych jezior.

Godz.13:35 Punkt widokowy „Pan Tadeusz” w Smolnikach.

Tu nagrywano sceny do filmów „Dolina Issy” a także wszystkim znanego „Pana Tadeusza”. Świadczy to o niezwykłej wartości tego miejsca. Poniżej punktu widokowego rozciąga się baśniowa dolina z jeziorami o nazwach jaćwiesko- litewskich.

Godz.14:00 Wodziłki

Wieś Wodziłki wiąże się z ciekawą historią o staroobrzędowcach. Są to ludzie praktykujący wyznanie, które powstało wskutek rozłamu w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Wierni wybudowali tu drewnianą molennę, która do dzisiaj stanowi miejsce modłów starowierców.

Godz.14:45 Jezioro Jaczno

Linia brzegowa jeziora Jaczno jest bardzo urozmaicona z licznymi zatoczkami i kilkoma półwyspami. Osobliwością wód jeziora jest zakwit w miesiącach letnich glonów z rodzaju Chlorella, nadający wodzie niespotykaną malachitową barwę. Walory krajobrazowe miejsca wydatnie podnoszą lasy otaczające jezioro prawie zwartym pierścieniem. Wielką osobliwość otoczenia jeziora stanowią tzw. wiszące torfowiska (torfowiska źródliskowe). Piękno Jaczna i terenów otaczających jezioro możemy też podziwiać w czasie wędrówki ścieżką poznawczą „Wokół jeziora Jaczno”.

Godz.16:00 Jezioro Hańcza

Jezioro Hańcza z wielu względów jest niesamowicie ważnym walorem turystycznym. Po pierwsze jest najgłębszym jeziorem w Polsce, a także w znacznej części Europy i zostało objęte ochroną rezerwatową. Po drugie bytuje tu wiele gatunków zwierząt i roślin. Wody Hańczy są czyste, brzegi kamieniste, dno twarde, porośnięte zielonym dywanem ramienicy szczeciniastej.

Podsumowując Suwalszczyzna jest bardzo piękną krainą. Nadano jej miano ,,Krainy pięknej jak baśń'' z powodu niesamowicie malowniczego pejzażu. Wyróżnia się ona dziewiczą naturą oraz polodowcowym krajobrazem. A co najważniejsze stanowi idealne miejsce na regenerację sił witalnych, oczyszczenia umysłu i jest doskonałą alternatywą na odpoczynek od miejskiego zgiełku.

Komentarze 0
2012-06-01
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Smolniki

Smolniki

Gulbieniszki

Gulbieniszki

Wodziłki

Wodziłki

Jezioro Jaczno

Jezioro Jaczno

Jezioro Hańcza

Jezioro Hańcza

Kościół św. Aleksandra w Suwałkach

Muzeum Okręgowe

Muzeum Marii Konopnickiej

Góra Cisowa

Punkt widokowy "Pan Tadeusz"

Molenna Staroobrzędowców

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024