Muszyna

, amon luk
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Helvetica, sans-serif; line-height: 15px; ">Dzień 1
Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 15px; " /> Przyjazd do ośrodka, podział pokoi, rozpakowanie.
Obiad.
Zajęcia integrujące: „Węzeł”, „Widelec”, „Gorące krzesła”, „Kto jest kim”. Rozmowa na temat oczekiwań uczniów. Ustalenie reguł Bardzo Zielonej Szkoły, dotyczących bezpieczeństwa, zachowania, uczestnictwa w zajęciach – założeniem jest aby zachowanie uczestników w trakcie wycieczki było proekologiczne i prozdrowotne. Wspólne spisanie regulaminu. Spacer po okolicy - rozpoznanie terenu. Cerkiew w Złockiem.
Kolacja.
Warsztaty metodą Green Drama: „Eko i Lans” oraz „Ty i ja w materialnym świecie” (na temat stylu życia oraz nadmiernej konsumpcji).

Dzień 2
Śniadanie.
Piesza wycieczka na Górę Baszta z ruinami IV-wiecznego zamku. Historia regionu, miejscowe legendy, rozmowa na temat wpływu ludzkiej aktywności na krajobraz i zróżnicowanie przyrodnicze regionu. W trakcie spaceru degustacja wód mineralnych.
Obiad.
Warsztat „Błękitna planeta” – o zasobach wody na świecie.
Kolacja.
Dyskoteka.

Dzień 3
Śniadanie.
Przejazd do Krynicy, zwiedzanie parku zdrojowego: deptak, Pijalnia Wód, Muzeum Nikifora, wejście po ścieżce dydaktycznej na Górę Parkową – w trakcie zajęcia dotyczące rozpoznawania drzew (szczególnie iglastych, w parku występują różne gatunki sosny m.in. limba, świerku, jodły, daglezje, żywotniki oraz różne egzotyczne gatunki drzew iglastych), możliwość indywidualnego skorzystania z kompleksu zjeżdżalni rynnowych. Zjazd z góry kolejką terenowo-linową. Rozmowa na temat wpływu sportów zimowych na stan środowiska, na przykładzie Jaworzyny Krynickiej.
Późniejszy obiad.
Gra ekonomiczna „Banan” – wprowadzenie do tematyki sprawiedliwego handlu.
Ognisko.

Dzień 4
Śniadanie.
Piesza wycieczka do rezerwatu lipowego Obrożyska. W trakcie spaceru obserwacje przyrodnicze i wybrane zajęcia terenowe: „Nasze drzewo” (rozpoznawanie gatunków drzew i pomiar wieku drzewa – zajęcia z kartami pracy), „Znajdź wśród drzew swego przyjaciela” oraz artystyczny warsztat „Dusza drzewa”.
Obiad.
Gra „Zwierzęta z różnych stron świata” dotycząca zwierząt zagrożonych wyginięciem i przyczyn wymierania gatunków.
Kolacja.
Wieczór filmowy.

Dzień 5
Śniadanie.
Piesza wycieczka na Koziejówkę lub do Mofety – powierzchniowa ekshalacja dwutlenku węgla (pomnik przyrody nieożywionej). Podsumowanie wiadomości o formach ochrony przyrody i terenowy warsztat „Park Narodowy Liliputów”.
Obiad.
Warsztat „Ekoznaki” oraz gra w pokera kryterialnego „Odpowiedzialne zakupy”.
Kolacja
Warsztat „Siedem obszarów – siedem wyborów” – o zrównoważonym rozwoju i wpływie naszych codziennych decyzji na stan środowiska. Pojęcie ekośladu.

Dzień 6
Śniadanie.
Podsumowanie i ewaluacja: „Reporterzy z Muszyny...” , „Abecadło Muszyny”, wspólne stworzenie mapy plastycznej terenu z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych. Wręczenie dyplomów.
Obiad.
Wyjazd z ośrodka.

, amon luk
, amon luk
, amon luk
, amon luk
, amon luk
, amon luk
, amon luk
, amon luk
amon luk
Komentarze 0
2012-05-30
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Góra Baszta

Muzeum Nikifora

Pijalnia Wód

Góra Parkowa

zjeżdżalnie rynnowe

Koziejówka pieszo

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024