Kotlina Kłodzka

, juli_lama
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

W czasach antycznych przez te tereny przebiegała najprawdopodobniej jedna z nitek szlaku bursztynowego.

W X wieku prawdopodobnie stanowiła domenę wymordowanego rodu Sławnikowiców (jednym z ostatnich jego przedstawicieli był święty Wojciech). Od 1003 roku ziemia kłodzka znajdowała się pod władza Bolesława Chrobrego. W XI-XII w. stanowiła przyczółek czeskiej ekspansji na tereny władane przez Piastów, głównie Śląsk (w polskiej literaturze pokutuje błędny sąd, że od 990 do 1137 r. Kłodzkie było przedmiotem sporów i wojen polsko-czeskich[potrzebne źródło]). W 1114 r. gród został z pomocą polskich oddziałów zdobyty przez czeskiego księcia Sobiesława I, który później jako władca Czech dokonał jego odbudowy[1]. Pokój kłodzki zawarty w 1137 roku między Bolesławem Krzywoustym a Sobiesławem I zakończył rozpoczętą w 1132 roku polsko-czeską wojnę o Śląsk, utrwalając rolę Kłodzka jako ważnego grodu na północno-wschodnich rubieżach Czech.

, juli_lama
, juli_lama

W 1278 książę wrocławski Henryk IV Prawy otrzymał ziemię kłodzką w dożywocie od króla niemieckiego Rudolfa I Habsburga, przypuszczalnie w zamian za zrzeczenie się jego praw opiekuna nad małoletnim Wacławem II. Jeszcze przed śmiercią Probusa w 1290 r. Kłodzko wróciło pod bezpośrednią władzę Przemyślidów. W latach 1327-1335 była zastawem w rękach Henryka VI, księcia wrocławskiego, potem od 1336 r. na podobnych zasadach - jako lenno króla czeskiego - jej dożywotnim włodarzem był Bolko II Ziębicki.

W czasie wojen husyckich często pustoszona przez najazdy (głównie w latach 1425-1434), które rozpoczął w 1428 atak Prokopa Wielkiego. Wielokrotnie nawiedzana przez epidemie i lokalne wybuchy zarazy.

, juli_lama
, juli_lama

Kolejne dziesięciolecia to czasy tzw. raubritterów, rycerzy-rabusiów. Głównym ich przedstawicielem na tych ziemiach był od połowy lat trzydziestych XV wieku Jan Kolda, osiadły w Náchodzie i na zamku Homole. Dopiero w 1444 został pobity przez wojska miasta Wrocławia oraz usunięty ze sceny politycznej przez Jerzego z Podiebradów. W czasach, gdy panem zastawnym Kłodzka był wschodnioczeski pan Puta z Czastolovic, w Kłodzku bito monety. Spadkobiercą jego oraz Jana Koldy był na tym obszarze Jerzy z Podiebradów, od 1448 r. namiestnik Królestwa czeskiego, od 1458 r. król czeski. Od 1459 r. teren ten, na mocy decyzji króla Jerzego z Podiebradów potwierdzonej przez cesarza Fryderyka III, posiadał status hrabstwa w ramach Królestwa Czech (formalnie do 1742 r., nieformalnie był tak zwany do 1945 r.). Władca nadał je swoim synom, Wiktorynowi, Henrykowi starszemu i Hynkowi. W 1477 r. Henryk starszy przyłaczył do hrabstwa rejon Lewina (tzw. państewko homolskie - klucz dóbr wokół zamku Homole z Lewinem Kłodzkim, późniejszy tzw. Czeski Zakątek). Trzej synowie Henryka starszego, Jerzy, Albrecht i Karol I sprzedali hrabstwo w 1500 r. panon z Hardecka. W 1491 r. ostatecznie odłączono od niej tereny tzw. Broumowszczyzny sprzedanej przez Henryka Starszego Podiebradowicza, syna króla czeskiego Jerzego z Podiebradów klasztorowi benedyktynów z Broumova (w roku 1260 została ona wydzielona dla zakonników przez Przemysła Ottokara II). Na początku XVII w. stany kłodzkie domagały się przyznania im statusu równego innym ziemiom Korony Czeskiej, tj. Czech, Moraw, Śląska i obojga Łużyc, co jednak nie dało rezultatów. Kłodzko było w 1622 r. ostatnią twierdzą na terenie Korony Czeskiej tzw. "króla zimowego" Fryderyka z dynastii Wittelsbachów, wybranego przez stany czeskie po zdetronizowaniu Ferdynanda III Habsburga.

W wyniku pokoju wrocławskiego z 11 czerwca 1742 r. po I wojnie śląskiej, ziemia kłodzka wraz z większością Śląska, przeszła z rąk Habsburgów pod panowanie Prus Hohenzollernów. Po zdobyciu Śląska i ziemi kłodzkiej przez Prusy, hrabstwo kłodzkie, które w chwili przyłączenia nie było częścią Śląska, a zostało do niego inkorporowane patentem Fryderyka II z 1742 r., miało szczególną pozycję. Całe hrabstwo tworzyło jeden powiat. Odrębność ta została utrzymana już w nazwie, bowiem akta urzędowe kierowano do „Śląska i hrabstwa kłodzkiego”. Z uwagi na militarne znaczenie hrabstwa, oraz silną niechęć jego katolickiej ludności wobec Prus, został tam mianowany odrębny gubernator, pułkownik de la Motte-Foqué. Również landrat kłodzki miał umocowanie szczególne, gdyż był zarazem radcą podatkowym i podlegał bezpośrednio ministrowi Śląska (dopiero później podporządkowano go władzom departamentu), co miało na celu bezpośredni przepływ informacji o stanie newralgicznej prowincji. Landratami byli tu ludzie z zewnątrz, odmiennie niż na Śląsku, gdzie król mianował lokalnych przywódców szlachty, aby na nich oprzeć swoją świeżą władzę. Ponadto utrzymana została przecież kościelna podległość hrabstwa wobec archidiecezji praskiej, co należy wyjaśnić niechęcią papieży do protestanckich królów pruskich, a bliższymi związkami z arcykatolickimi włodarzami habsburskiego imperium.

, juli_lama
, juli_lama
, juli_lama

Traktat pokojowy w Hubertusburgu z 15 lutego 1763 kończący wojnę siedmioletnią w Europie ugruntował panowanie Prus nad ziemiami Śląska. Cesarzowa Maria Teresa zrzekła się ostatecznie praw do Śląska i ziemi kłodzkiej na rzecz Prus, a Fryderyk II wyraził swoje poparcie dla jej syna Józefa II w jego staraniach o koronę cesarską.

Ziemia kłodzka została potem spustoszona w czasie tzw. wojny kartoflanej, czyli wojny o sukcesję bawarską w latach 1778-1779. Pamiątką wojen z XVII i XVIII w. jest kaplica w Czermnej, w której zgromadzono tysiące czaszek z tamtego okresu.

, juli_lama
, juli_lama

W państwie pruskim zerwanie tradycyjnych więzi i szlaków handlowych z resztą Czech wywołane represyjną polityką celną Berlina oraz przesunięcie na peryferia spowodowało załamanie się dotychczasowych źródeł dochodu ludności, co pogrążyło region w stagnacji. W XIX wieku wraz z rozwojem turystyki nastąpiło gospodarcze ożywienie tych terenów.

Po II wojnie światowej, mimo pretensji czechosłowackich (z Broumova do Ścinawki Średniej wysłany został czechosłowacki pociąg pancerny), w wyniku decyzji wielkich mocarstw wraz ze Śląskiem znalazła się w granicach Polski.

, juli_lama
, juli_lama

Opierając się na ustaleniach aliantów, po r. 1945 władze polskie wysiedliły niemal w całości dotychczasową ludność tych terenów.

Specyficzny charakter tych ziem i osiedlenie na nich przez władze komunistyczne ludności pochodzącej głównie z nizin szybko spowodowało masową migrację do miast i na Śląsk. Rolnictwo w tym łagodnym, choć górskim klimacie wymagało całkiem innych niż nizinne metod uprawy. Dopiero z końcem XX wieku wraz ze zmianą systemu nastąpiło pewne ożywienie turystyki, jednocześnie jednak doszło do kryzysu w przemyśle (zamykanie kopalń węgla).

, juli_lama
, juli_lama
, juli_lama

Wbrew powszechnemu mniemaniu ziemia kłodzka nie jest historyczną częścią Śląska, podczas gdy są nią leżące na wschód od niej – położone za Górami Złotymi północne zbocza Jesioników (w Javorníku znajduje się dawna letnia rezydencja biskupów wrocławskich, (Księstwo Nyskie) oraz Śląsk Opawski. Ta odrębność miała swoje odbicie również w wyliczaniu tytułów w pruskiej i niemieckiej tytulaturze królewskiej, albowiem od 1742 r. wymieniano w niej hrabstwo kłodzkie, a od 1817 do 1918 r. na trzecim miejscu po słowach „My, z Bożej łaski, król Prus…”wymieniano: „suweren i najwyższy książę Śląska jak też hrabstwa kłodzkiego”. Zresztą w tym samym czasie cesarz austriacki tytułowany był w dalszym ciągu „księciem Dolnego i Górnego Śląska”, mimo że Śląsk w większości (oraz ziemię kłodzką) stracił.
Turystyka

Region bogaty w atrakcje turystyczne, pokryty zarówno gęstą siecią drogową, jak i siecią pieszych szlaków turystycznych. W zimie są tu doskonałe[styl do poprawy] warunki do uprawiania narciarstwa. Są tu tereny narciarskie tak biegowe, jak i zjazdowe. Ponadto liczne uzdrowiska o wieloletniej tradycji powstałe wokół źródeł wód mineralnych – głównie szczawy – (m.in. Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Długopole-Zdrój, Lądek-Zdrój).

, juli_lama
, juli_lama

Wybrane atrakcje turystyczne to:

przełom Nysy Kłodzkiej w Bardzie,
pruska twierdza kłodzka,
twierdza w Srebrnej Górze,
XVII wieczna Kaplica Czaszek w Czermnej,
barokowa bazylika i Kalwaria Wambierzycka,
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku,
Jaskinia Niedźwiedzia i pozostałości kopalni uranu w Kletnie,
Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku
Wodospad Wilczki i "Ogród Bajek" w Międzygórzu,
Ogród japoński w Jarkowie koło Kudowy-Zdroju
Park Narodowy Gór Stołowych,
wiele pałaców, parków podworskich oraz kościołów w każdej większej wsi.

, juli_lama
, juli_lama

Od 1995 r. ziemia kłodzka jest częścią Euroregionu Glacensis. Ze strony polskiej należy do niego 17 gmin i miasta: Kłodzko, Nowa Ruda, Bystrzyca Kłodzka i Polanica-Zdrój. Od strony czeskiej akces zgłosiły gminy z 7 powiatów, przygotowują się do przystąpienia także powiaty Pardubice i Jiczyn.

, juli_lama
Avatar użytkownika juli_lama
juli_lama
Komentarze 8
2013-03-29
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Avatar użytkownika Barsolis Karol Turysta Kulturowy

Witam  ładne zdjecia  z www .

szkoda  ze nie masz  swoich zdjec z tych stron .

Avatar użytkownika mokunka
mokunka
29 marzec 2013 21:02

[cytuj autor=' Danuta']  Litości: zapomnij o ściąganiu mega informacji z "Wikipedii" tutaj nie chodzi o to żeby wklejać i kopiować, a napisać coś od siebie! [/cytuj]

 

Oooo, właśnie Danusiu, dobrze zauwazylas! Dokladnie Julka robi plagiat z Wipedii.Kopiuj-wklej, w tych i innych wycieczkach!

Tak nie można Julia, w Wipedii każdy z nas   może przeczytać to co go interesuje. Na PSz opisujemy, swoje subiektywne opisy miejsc, w ktorych byliśmy. Nasze reflekcje. Tak jak Ania napisala "reacje od serca", to te najlepsze, najbardziej cenione.

pozdrawiam 🙂

Ostatnio edytowany: 2013-03-29 21:04

Ostatnio edytowany: 2013-03-29 21:14

Avatar użytkownika Roman Świątkowski
Roman Świątkowski
29 marzec 2013 20:03

Wycieczka fajna, w tereny bardzo malownicze, super fotka. Zgadzam się z opinią Danusi i Ani co do opisu samej wyprawy. Opis dość szczegółowy ale brakuje mi własnych napisanych parę słów. Nie jest to krytyka lecz bardziej rada aby wycieczka i tak bardzo ciekawa stała się bardziej atrakcyjna i tylko Twoja. Pozdrawiam

Avatar użytkownika Danuta
Danuta
29 marzec 2013 18:14

 Litości: zapomnij o ściąganiu mega informacji z "Wikipedii" tutaj nie chodzi o to żeby wklejać i kopiować, a napisać coś od siebie!

Avatar użytkownika Danuta
Danuta
29 marzec 2013 18:10

[cytuj autor='Piernikarczyk Anna'] Tak na przyszłość, fajnie by było, jakbyś napisała coś od siebie, cenimy relacje z serca 🙂 Pozdrawiam [/cytuj]

Mnie też brakuje opisów Twoich wypraw. Kombinuj! Uda się, zobaczysz. Pozdrawiam :-)

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
29 marzec 2013 15:56

Tak na przyszłość, fajnie by było, jakbyś napisała coś od siebie, cenimy relacje z serca 🙂

Pozdrawiam

Avatar użytkownika juli_lama
juli_lama
29 marzec 2013 10:50

[cytuj autor='Piernikarczyk Anna'] Piękna wyprawa... [/cytuj] Bardzo dziękuję🙂

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
29 marzec 2013 10:49

Piękna wyprawa...

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Stronie Śląskie

Śnieżnik

Jaskinia Niedźwiedzia

Kopalnia Uranu

Błędne Skały

Szczeliniec

Wodosapd Wilczki

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024