Toruńskie pierniki

, Sylwia Kulesza
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Sprawy organizacyjne:

1. Wymyślasz jakie misto, które chcesz odwiedzić

, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza

2. Zbierasz ekipe z którą chcesz odbyć tą wycieczke

3. Pakujesz tylko najpotrzebniejsze rzeczy, w końcu to wycieczka piesza i wszystko będziesz nieść na plecach.

, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza

4. Wsiadasz w pociąg

5. Docierasz na miejsce

, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza

6. Kupujesz mape i... w DROGĘ!!!

Miejsca, które odwiedzisz:

, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
 • Planetarium im. Włądysława Dziewulskiego w Toruniu, działa od 1994r. Wyświetlane są tu seanse astronomiczne z zakresu wiedzy astronomicznej. Ciekawostką jest fakt, że planetarium mieści się w dawnym zbiorniku gazowym, który został dostosowany specjalnie na potrzeby powstającej wtedy atrakcji turystycznej. W marcu 1993 roku dawny zbiornik wraz z ogrodzeniem i budynkiem nastawni został wpisany na listę zabytków. Główny projektor planetarium (model RFP) wyprodukowała niemiecka firma Zeiss. Tworząca sztuczne niebo kopuła planetarium ma 15 metrów średnicy, co czyni je jednym z trzech największych w Polsce. W sali projekcyjnej pod kopułą znajduje się 196 miejsc. 27 grudnia 2012r planetarium odwiedził trzymilionowy widz.
 • Rynek Staromiejski w Toruniu jest centralnym punktem Starego Miasta, głównym planem Torunia o kształcie zbliżonym do kwadratu. Najważniejszymi obektami są: Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Kamienica pod Gwiazdą, Kościół pw. Św. Ducha, Pomnik Mikołaja Kopernika, Pomnik Flisaka, Gmach Poczty Głównej, w pobliżu północno-zachodniego narożnika placu znajduje się Kościół Mariacki, Hotel "Pod Trzema Koronami", Kamienica nr 5 (dawniej Schotdorffów, zwana również Pod Turkiem), Apteka Królewska, założona w końcu XIV w.
 • Rynek Nowomiejski w Toruniu to centralny punkt toruńskiego Nowego Miasta, rozplanowany w 1264 r. wraz lokacją miasta. Jest to kwadratowy plac o wymiarach około 95 × 95 m, przy czym pierzeje mają długość ok. 70 m, a boki są usytuowane ukośnie względem głównych stron świata. Z każdego narożnika wybiegają po dwie prostopadłe ulice, będące przedłużeniami pierzei: z narożnika wschodniego ul. Szpitalna i Św. Jakuba, z południowego ul. Browarna iŚlusarska, z zachodniego ul. Królowej Jadwigi i Prosta, a z północnego ul. Sukiennicza i Św. Katarzyny. Przy wschodnim narożniku usytuowany jest kościół św. Jakuba. MIeszczą się tu takie kamienice jak: Apteka Pod Złotym Lwem z ok. 1400 (nr 13), przebudowana na początku XIX w., kamienica nr 23 z końca XVI w., z renesansową fasadą, w XIX w. należąca do ewangelickiej parafii św. Jerzego, dawna gospoda cechu murarzy z XVII w. (nr 17, obecnie Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka), Gospoda Pod Modrym Fartuchem (nr 8), z XVII w., według tradycji założona w końcu XV w., kamienica z bogato dekorowaną fasadą z ok. 1700 r. (nr 5), w której na początku XX w. mieszkał historyk Artur Semrau
 • Dom Kopernika jest to zespół 2 późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w XIX w. i rekonstruowanych w latach1960-1963. Kamienica ta stanowi przykład toruńskich, gotyckich kamienic kupieckich typu hanzeatyckiego. Kamienica nr 15 posiada bardzo bogatą fasadę z XIV w., przywróconą w 1972 r., jej maswerkowa dekoracja malarska została przywrócona podczas prac renowacyjnych w 1992-1994 roku.
 • Krzywa wieża w Toruniu jest to średniowieczna baszta miejska, która swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu (1,46 m). W XVIII wieku wieża przestała pełnić funkcje obronne. Podciągnięto wówczas do końca czwartą ścianę, wyrównano stropy i przeznaczono ją na karcer dla kobiet. W XIX wieku basztę przebudowano na kuźnię i mieszkanie dla rusznikarza, a w drugiej połowie tego stulecia całkowicie przeznaczono ją na potrzeby mieszkalne
 • Katedra Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu – gotycki, ceglany kościół, dawna fara toruńskiego Starego Miasta, w okresie średniowiecza miejsce wyboru władz miasta i pochówku patrycjatu. Miejsce najważniejszych uroczystości miejskich, w tym związanych z wizytami królów polskich w Toruniu. Wewnątrz zachował szereg cennych dzieł sztuki średniowiecznej i nowożytnej, m.in. zespół malowideł ściennych, krucyfiks mistyczny, nagrobek rodziny von Soest, kompozycja rzeźbiarska ukazująca świętą Marię Magdalenę z aniołami, ołtarz Świętego Wolfganga. Część wystroju zaginęła (m.in. figura Pięknej Madonny, zastąpiona kopią z 1956 roku) lub została przeniesiona do muzeów (m.in. obrazy Cierniem Koronowanie i Zdjęcie z Krzyża). W kościele pochowane jest serca króla Jana Olbrachta, znajdują się także pamiątki związane z Mikołajem Kopernikiem - chrzcielnica, epitafium jemu poświęcone i XVIII-wieczny pomnik. Na wieży kościoła znajduje się drugi co do wielkości średniowieczny dzwon w Polsce, Tuba Dei, odlany w 1500 r.
 • Zamek krzyżacki w Toruniu – najwcześniejszy zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej, zbudowany na planie podkowy, prezentuje wcześniejszą formę rozwoju zamków krzyżackich, jeszcze przed ustaleniem się typowego zamku konwentualnego w postaci regularnego czworoboku.Zamek krzyżacki w Toruniu – najwcześniejszy zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej, zbudowany na planie podkowy, prezentuje wcześniejszą formę rozwoju zamków krzyżackich, jeszcze przed ustaleniem się typowego zamku konwentualnego w postaci regularnego czworoboku. Dzisiaj zamek, zakonserwowany jako trwała ruina, służy celom turystycznym i dydaktycznym. Poza wycieczkami organizowane są tutaj także festiwale uliczne,happeningi, imprezy masowe i turystyczne (pikniki, strzelanie z łuku, pokazy mody itp.). W Fosie Zamkowej organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs.
 • Kościół Świętych Apostołów Jakuba i Filipa w Toruniu - dawna fara Nowego Miasta Torunia, położona jest przy wschodnim narożniku Rynku Nowomiejskiego. Świątynię wzniesiono od roku 1309 do XV stulecia. Wpierw otrzymała prezbiterium, a następnie korpus nawowy z wieżą zachodnią. Jeszcze w XIV wieku farą zaczęły zarządzać cysterki, potem benedyktynki. W latach 1557-1667 fara należała do gminy ewangelickiej, następnie odzyskały go benedyktynki, które do XIX wieku zarządzały świątynią. Odtąd do dnia obecnego kościół parafialny. Wnętrze kościoła kryje niezwykle cenny zespół zabytków, z których część została tu przeniesiona w XIX w. po zburzeniu przez Prusaków kościoła dominikanów. Najważniejszymi skarbami z epoki gotyku są: XIV-wieczny krucyfiks tzw. mistyczny, pochodzący z nieistniejącego kościoła św. Mikołaja, XIV-wieczne malowidła ścienne pod wieżą i w prezbiterium, figura Marii z Dzieciątkiem z końca XIV w. w nawie głównej oraz symultaniczny obraz pasyjny z ok. 1480-1490. Szczególnym kultem wśród flisaków cieszył się tzw. czarny krucyfiks z 1 poł. XV w., czczona była też figura Matki Boskiej Różańcowej z ok. 1500r. Z epoki protestanckiej zachował się jeden z najstarszych w Polsce, bogato rzeźbiony i o wysokich walorach artystycznych prospekt organowy z 1611, obraz Sąd Ostateczny z 1603 (dzieło warsztatu Antoniego Moellera z Gdańska) i chrzcielnica.
 • Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, muzeum założone w 2006r, jest to pierwsze tego typu muzeum w Europie. Muzeum mieści się na piętrze zabytkowej kamienicy przy ulicy Rabiańskiej 9 w Toruniu.Muzeum Piernika jest muzeum interaktywnym: w zrekonstruowanej XVI-wiecznej piekarni odbywa się produkcja pierników według starych receptur i przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Zwiedzający biorą udział w pokazie,poznając składniki oraz pomagając wyrobić ciasto piernikowe. Następnie każdy robi swojego piernika, korzystając z tradycyjnych drewnianych form. Przewodnikiem po muzeum jest mistrz piernikarski oraz wiedźma Korzenna.
 • Kępa Bazarowa – wyspa przy lewym brzegu Wisły w toruńskiej (dzielnica Rudak), oddzielona od lądu tzw. Małą Wisłą. Jest to jedyna zachowana z wielu tzw. "kęp", czyli zalesionych wysp na Wiśle w okolicach Torunia istniejących przed regulacją rzeki w XIX wieku. Nazwa znana jest od średniowiecza i prawdopodobnie pochodzi od zatrzymujących się tu kupców. W 1411 zawarto na niej I pokój toruński. Część wyspy jest od 1987 r. wydzielona jako leśny rezerwat przyrody o powierzchni 32,4 ha. Ochronie podlega naturalne środowisko w postaci rzadkiego lasu łęgowego wierzbowo-topolowego. Jest on jedną z atrakcji turystycznych Torunia.
 • Zamek Dybowski - zamek na terenie Torunia, w średniowieczu naprzeciwTorunia na lewym, południowym brzegu Wisły na terytorium Królestwa Polskiego. Zbudowany przez Władysława Jagiełłę w latach 1424–1428. Z czasem przy zamku powstała konkurująca z krzyżackim Toruniem osada, którą nazwano Nieszawą. W 1431 roku wojska Torunia i Krzyżaków zdobyły zamek i spaliły Nieszawę, jednakże wkrótce Krzyżacy zamek odrestaurowali i osadzili w nim swoją załogę. Po czterech latach po pokoju w Brześciu Kujawskim, zamek wraz z lewym brzegiem Wisły wrócił do Polski.
 • Wiślana Panorama Torunia - urok i harmonia widoku Torunia od strony Wisły sprawiają, że rzeczna panorama miasta jest jednym z jego symboli i znaków rozpoznawczych. Pełną panoramę najlepiej ogląda się z punktu widokowego przy ul. Majdany na lewym brzegu Wisły. Tu znajdował się w przeszłości początek nieistniejącego obecnie mostu, połączonego po stronie starówki z Bramą Mostową. O specyfice toruńskiej panoramy decydują monumentalne budynki (katedra, kościoły, wieża Ratusza Staromiejskiego, ciągi kamienic i spichrzy), okazałe pozostałości średniowiecznego i późniejszego systemu obronnego miasta (bramy i baszty miejskie, mury obronne, pozostałości zamku krzyżackiego, bastiony), a także zagospodarowane, schodkowe nabrzeże Bulwaru Filadelfijskiego, które jest miejscem spacerowym wzdłuż całej starówki. Panorama toruńska nabiera niezwykłego charakteru w nocy dzięki stylowej iluminacji. Setki specjalnie wkomponowanych w zabytkową zabudowę lamp podświetla wówczas najcenniejsze obiekty i odbija się w wodach przepływającej poniżej Wisły.

, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
, Sylwia Kulesza
Sylwia Kulesza
Komentarze 4
2013-05-24
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Avatar użytkownika Maciej A
Maciej A
12 czerwiec 2013 19:54

Do Torunia warto się wybrać

pozdrawiam

Avatar użytkownika Danuta
Danuta
11 czerwiec 2013 15:31

... no i zaraz lepiej jak są zdjęcia! Dzieki! :-)

Avatar użytkownika Anna Piernikarczyk
Anna Piernikarczyk
11 czerwiec 2013 15:22

Też czekam na zdjęcia 🙂

Avatar użytkownika Danuta
Danuta
11 czerwiec 2013 15:17

Sylwiu! Zaplanowałaś wycieczkę znakomicie, z bogatym opisem atrakcji.  Brakuje mi zdjęć, które uzupełniłyby Twoją relację.

Pozdrawiam :-)

Wycieczka na mapie

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024