Zalew Machowski

, małgorzata
Po odkrywkowej eksploatacji siarki w Tarnobrzegu pozostało wyrobisko górnicze o powierzchni 560 ha i głębokości do 110 m. Zaprojektowano w tym miejscu zbiornik wodny o powierzchni 455 ha i głębokości ok. 40 m, który zostanie docelowo zagospodarowany na potrzeby rekreacyjne.
Likwidacja kopalni trwa od 1994 roku, kiedy to zaczęto zabezpieczanie brzegów kopalni, teraz prace nad wlewaniem wody z rzeki Wisły i porządkowaniu są na półmetku
Po odkrywkowej eksploatacji złóż siarki w Machowie pozostało wyrobisko o powierzchni około 560 ha i głębokości do 110 m. Od marca 1994 roku trwają prace likwidacyjne wyrobiska polegają one na przykryciu dna warstwą iłów krakowieckich i ukształtowaniu docelowych skarp wraz z obrzeżem. Na miejscu dawnej kopalni powstanie niebawem zbiornik wodny o powierzchni 500 ha. Całość prac zagospodarowania wyrobiska pogórniczego i pozostałych terenów jest przedsięwzięciem proekologicznym, a jego głównym celem jest stworzenie nowych walorów użytkowych na terenach dotąd zdegradowanych. Działania będą mieć wpływ na zmiany krajobrazu oraz na kierunek i charakter oddziaływania nowych obiektów które będą mieć wpływ na poprawę środowiska. Region tarnobrzeski dzięki tym zmianom stanie się regionem ekologicznie czystym i rekreacyjnym. Budowa zbiornika połączona z rekultywacją i zagospodarowaniem przyległych terenów poprawi w znacznym stopniu atrakcyjność turystyczną powiatu tarnobrzeskiego oraz pozwoli na rozwój przyrody w tym obszarze. Zbiornik powstający w wyrobisku po odkrywkowej kopalni siarki „Machów” wraz z terenami przyległymi będzie pełnił funkcje rekreacyjne, oraz będzie stanowił ważny element przywracania równowagi ekologicznej.

, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
Zalew Machowski, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
Komentarze 0
2009-01-16
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024