Rezerwat Zwięzło

, małgorzata
Z Komańczy do rezerwatu można dostać się w dwojaki sposób:
-wykorzystując Główny Szlak Beskidzki przez Bieszczady (szlak koloru czerwonego) około 9 km,
-udać się drogą do Prełuk (odcinek ten można pokonać własnym środkiem transportu) a dalej zgodnie z wyżej wymienionym szlakiem.
Osuwiska w Karpatach są zjawiskiem powszechnym. Niekiedy w wyniku osuwania się materiału skalnego zostanie zatarasowana dolina potoku – powstają wówczas tzw. jeziorka osuwiskowe.
Osuwisko w Duszatynie powstało wiosną 1907r. na zachodnim zboczu Chryszczatej w wyniku osunięcia się 12 milionów m3 materiału skalnego wraz z porastającym go lasem w dolinę potoku Olchowaty. Utworzyły się trzy górskie jeziorka, z których czołowe, najmniejsze już nie istnieje. Osuwaniu się mas skalnych towarzyszył potężny huk i silne wstrząsy, powodujące panikę wśród mieszkańców Duszatyna. Obszar ten okoliczna ludność określiła mianem „Zwiezła”.
W skład rezerwatu wchodzi:
Jeziorko Górne (1,44 ha, 701 m n.p.m.),
Jeziorko Dolne (0,45 ha, 683 m n.p.m.).
Ewenementem na tej wysokości jest występowanie w szacie roślinnej szeregu gatunków wodnych i szuwarowych jak np.: rdestnicy pływającej, skrzypu bagiennego, pałki szerokolistnej, wierzby uszatej.

, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
, małgorzata
Rezerwat Zwięzło, małgorzata
, małgorzata
Komentarze 0
2009-01-25
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024